Dětské skupiny Modrá a Zelená

Každé dítě je jedinečná osobnost a potřebuje v životě svůj vlastní prostor, kde se může rozvíjet. Nabízíme podněcující a zároveň bezpečné prostředí, do kterého budete své dítě dávat
s vědomím, že pro něj děláte to nejlepší.

Dětské skupiny Modrou a Zelenou najdete na adrese Vladivostocká 8, Praha 10. O děti, rozdělené do dvou skupin, pečuje po celý den šest zkušených učitelek. 

Naplno využíváme i školkovou zahradu, kde udržujeme záhonky, krmítka a hmyzí domečky. Naším cílem je vytvořit pro děti podnětné prostředí, v němž naleznou inspiraci a chuť k poznávání a učení. 

Hlavní zásadou naší práce je respekt k osobnosti dítěte, podpora jeho vlastního osobnostního rozvoje. Inspirujeme se vzdělávacím programem Začít spolu. Novým dětem poskytujeme adaptační plán dle jejich potřeb.

V případě dotazů kontaktujte manažerku Dětských skupin K2, Julii Blábolovou: 
e-mail: skolka@klubk2.cz
tel: 721 088 186

DOKUMENTY KE STAŽENÍ A VYPLNĚNÍ

DOKUMENTY K PŘEČTENÍ