Dětské skupiny Modrá a Zelená

Každé dítě je jedinečná osobnost a potřebuje v životě svůj vlastní prostor, kde se může rozvíjet. Nabízíme podněcující a zároveň bezpečné prostředí, do kterého budete své dítě dávat
s vědomím, že pro něj děláte to nejlepší.

V současné chvíli je zápis do Dětských skupin Modrá a Zelená uzavřen. Níže můžete vyplnit přihlášku, kterou se zařadíte na čekací listinu. Děkujeme za pochopení.

V případě dotazů kontaktujte manažerku Dětských skupin K2, Julii Blábolovou: 
e-mail: skolka@klubk2.cz
tel: 721 088 186

O děti, rozdělené do 2 skupin, pečuje po celý den 6 zkušených učitelek.

Díky vstřícné spolupráci s Prahou 10 udržujeme nižší školné než ostatní soukromé školky.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ A VYPLNĚNÍ

DOKUMENTY K PŘEČTENÍ