PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY v roce 2023

DĚTSKÁ SKUPINA LES

(CZ.03.01.02/00/23_049/0001678, 1. 7. 2023 – 31. 8. 2024, financováno z Operačního programu Zaměstnanost plus)

Díky projektu jsme připravili prostory odpovídající provozu dětské skupiny a 1. 9. 2023 zahájili provoz dětské skupiny s kapacitou 12 dětí na adrese Kubánské náměstí 25. Dětská skupina Les nabízí kvalitní služby v souladu se zákonem o dětské skupině. Pružně reaguje na potřeby rodin s malými dětmi, které řeší návrat na trh práce, a zlepšuje podmínky pro jejich zaměstnanost.

DĚTSKÁ SKUPINA LOUKA

(CZ.03.01.02/00/23_049/0001680, 1. 7. 2023 – 30. 9. 2024, financováno z Operačního programu Zaměstnanost plus)

Díky projektu jsme připravili prostory odpovídající provozu dětské skupiny a 1. 10. 2023 zahájili provoz dětské skupiny s kapacitou 12 dětí na adrese Kubánské náměstí 26. Dětská skupina Les nabízí kvalitní služby v souladu se zákonem o dětské skupině. Pružně reaguje na potřeby rodin s malými dětmi, které řeší návrat na trh práce, a zlepšuje podmínky pro jejich zaměstnanost.

DĚTSKÁ SKUPINA MODRÁ 

Dětská skupina K2 – DS modrá nabízí kvalitní péči o děti od 2 let do 7 let, respekt k dítěti, velkou přírodní zahradu, vlastní plán výchovy a péče Koloběh roku: Rosteme s přírodou.

DĚTSKÁ SKUPINA ZELENÁ

Dětská skupina K2 – DS zelená nabízí kvalitní péči o děti od 2 let do 7 let, respekt k dítěti, velkou přírodní zahradu, vlastní plán výchovy a péče Koloběh roku: Rosteme s přírodou. 

KOMUNITNÍ PRÁCE S RODINOU

(MPSV, MČ Praha 10 a MHMP)

V tomto projektu se snažíme naplnit priority MČ Praha 10 v oblasti sociálních a návazných služeb. Vycházíme z nového pojetí Preventivních aktivit na podporu práce s rodinou tak, jak je prosazuje MPSV. Řešíme prevenci sociálně patologických jevů v rodině a krizovou intervenci v rodinách malých dětí. Prostřednictvím různých typů aktivit provádíme prevenci sociálně patologických jevů v rodinách a diagnostiku problémů, navrhujeme společně s klienty řešení a provádíme je problémovou situací. Projekt je zaměřen i na klienty v nepříznivé situaci.

NDT Rodina (1)_Fotor

ROZVOJ RODIČOVSKÉHO CENTRA – RODINNÉHO CENTRA KLUBU K2

(podpořeno MČ Praha 10 a MHMP)

Projekt podporuje kulturně komunitní život a sociální soudržnost na území Zahradního Města. Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky aktivit centra v souladu s potřebami místní komunity a v souladu se Střednědobým plánem rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10.

Kopie návrhu NDT Rodina

EKOLOGICKÁ VÝCHOVA PRO VŠECHNY GENERACE VI

(podpořeno MČ Praha 10)

Cílem projektu je zrealizovat aktivity zaměřené na podporu ekologické výchovy. Projekt vybízí rodiny k aktivitě, vyzývá k odpovědnému chování vůči životnímu prostředí a přináší jednoduché do běžného rodinného života aplikovatelné ekoprincipy.

NAŠE ŽIVÁ ZAHRADA III. – VODA V ZAHRADĚ

(podpořeno MČ Praha 10)

Projekt má za cíl zahradu, využívanou v rámci dětských skupin zaměřených na environmentální výchovu, otevřít pomocí ekoprogramů širší veřejnosti, cíleně rozvíjet vztah k ptákům, hmyzu a dalším drobným živočichům.

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ – PARTNERSTVÍ PRO PRAHU 10

Komunitní akce Zahrada ve městě 2023 (podpořeno MČ Praha 10, 23. 9. 2023 – 27. 10. 2023)

Projekt podpoří realizaci komunitní akce na Zahradním Městě, která je určena především rodinám s dětmi.

S DĚTMI V LESE II

(1. 1. 2023 – 30. 6. 2023, podpořeno Nadací Via)

Projekt je součástí programu Z Ukrajiny mezi nás, který byl podpořen Nadací Via, společností Seznam.cz a Nadací Kooperativy.

DOKONČENÉ PROJEKTY

ŠKOLKA K2 – DS MODRÁ 

CZ.03.1.51/0.0./0.0/19_103/0016570 (1. 9. 2020 – 28. 2. 2022, podpořeno v rámci OPZ z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, od 1. 3. podpořeno MPSV)
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_2740008570 (1.9.2018 – 31. 8. 2020, podpořeno v rámci OPZ z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR)

Dětská skupina Školka K2 – DS modrá nabízí kvalitní péči o děti od 2 let do 7 let, respekt k dítěti, velkou přírodní zahradu, vlastní plán výchovy a péče Koloběh roku: Rosteme s přírodou. 

ŠKOLKA K2 – DS ZELENÁ

CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_103/0017046 (1. 1. 2021 – 30. 6. 2022, podpořeno v rámci OPZ z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR)
CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_074/0008408 (1. 1. 2019 – 31. 12. 2020)

Dětská skupina Školka K2 – DS modrá nabízí kvalitní péči o děti od 2 let do 7 let, respekt k dítěti, velkou přírodní zahradu, vlastní plán výchovy a péče Koloběh roku: Rosteme s přírodou. 

ROZVOJ RODIČOVSKÉHO CENTRA – RODINNÉHO CENTRA KLUBU K2

(podpořeno MČ Praha 10 a MHMP)

Projekt podporuje kulturně komunitní život a sociální soudržnost na území Zahradního Města. Hlavním cílem projektu je rozšíření nabídky aktivit centra v souladu s potřebami místní komunity a v souladu se Střednědobým plánem rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10.

NAŠE ŽIVÁ ZAHRADA

(podpořeno MČ Praha 10)

Projekt má za cíl zahradu, využívanou v rámci dětských skupin zaměřených na environmentální výchovu, otevřít pomocí ekoprogramů širší veřejnosti, cíleně rozvíjet vztah k ptákům, hmyzu a dalším drobným živočichům.

S DĚTMI V LESE – TÁBORNICKÝ KROUŽEK

(1. 7. 2022 – 31. 12. 2022, podpořeno Nadací Via)

Projekt pomůže ukrajinským dětem navázat bližší kontakty v lokalitě.

PODPORA INTEGRACE RODIČŮ S DĚTMI

(1. 4. 2022 – 31. 12. 2022, podpořeno MČ Praha 10)

Pomocí projektu chceme podpořit integraci rodičů a prarodičů s dětmi v Praze 10, kteří přicházejí z Ukrajiny. Jde především o organizaci cílené materiální pomoci, poradenství, volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, zajištění péče o děti o prázdninách.

SPOLEČNĚ S KLUBEM K2

(1. 4. 2022 – 31. 12. 2022, podpořeno MČ Praha 10)

Cílem projektu je zajistit možnost pravidelných volnočasových aktivit. Pro rodiče s dětmi otevíráme možnost účastnit se pravidelných kurzů pro rodiče s dětmi. Pro děti pořádáme vícedenní akce.

Ekologická výchova pro všechny generace I, II, III, IV, V

(2018 – 2022)

Podpořeno MČ Praha 10.

Transformace Školky K2 na Školku K2 – Dětská skupina modrá

(1. 1. 2016 – 30. 6. 2018)

reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0000760

Podpořeno v rámci Operačního programu Zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Transformace Školky K2 na Školku K2 – Dětská skupina zelená

(1. 7. 2016 – 31. 12. 2018)

reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0000762

Podpořeno v rámci Operačního programu Zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Projekty jsou zaměřeny na transformaci Školky K2 na Školku K2 – DS modrá a Školku K2 DS zelená tak, aby odpovídaly zákonu o dětské skupině a zároveň poskytly kvalitní služby pro rodiny a podpořily rodiče vracející se na trh práce.

Komunitní práce s rodinou

Podpořeno MPSV, MČ Praha 10, MHMP, 2012 – 2022

V tomto projektu se snažíme naplnit priority MČ Praha 10 v oblasti sociálních a návazných služeb. Vycházíme z nového pojetí Preventivních aktivit na podporu práce s rodinou tak, jak je prosazuje MPSV. Řešíme prevenci sociálně patologických jevů v rodině a krizovou intervenci v rodinách malých dětí. Prostřednictvím různých typů aktivit provádíme prevenci sociálně patologických jevů v rodinách a diagnostiku problémů, navrhujeme společně s klienty řešení a provádíme je problémovou situací. Projekt je zaměřen i na klienty v nepříznivé situaci.

Zásobník projektů – Partnerství pro Prahu 10

Komunitní akce Zahrada ve městě I-XII (podpořeno MČ Praha 10, 2010-2022)

Projekt podpoří realizaci komunitní akce na Zahradním Městě, která je určena především rodinám s dětmi.

Naučná tabule v rámci stezky Zahrada ve městě (podpořeno MČ Praha 10, 2020)

Projekt podpoří realizaci naučné tabule Pomněnková, která rozšíří naučnou stezku po Zahradním Městě.

Znáš můj hlas? (podpořeno MČ Praha 10, 2021)

Projekt nabízí rodinám s dětmi aktivitu v oblasti Skalky. Těžištěm projektu je poznávání ptáků a jejich zpěvu.

KOMUNITNÍ AKCE NA PODPORU RODINY

(podpořeno MHMP)

Díky tomuto projektu pravidelně realizujeme velké komunitní akce pro rodiny v Praze 10, na kterých mimo jiné představujeme svou činnost a cíleně oslovujeme rodiny s dětmi. 

Zpět do práce s podporou Klubu K2

Podpořeno v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, spolufinancováno Evropským sociálním fondem, 2015

Profesionalizace Klubu K2

Podpořeno v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, spolufinancováno Evropským sociálním fondem, 2013 – 2014

Znovu do práce s podporou Klubu K2

Podpořeno v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, spolufinancováno Evropským sociálním fondem, 2013 – 2014

Alternativní formy péče o děti do 3 let

Podpořeno v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, spolufinancováno Evropským sociálním fondem, 2010 – 2012

Kam s dětmi v Praze 10 – zpravodaj Klubko

Podpořeno MČ Praha 10, 2010, 2011

Já a moje rodina

Podpořeno MPSV, 2008, 2009

Klub a kavárna pro rodiče s dětmi

Podpořeno MPSV 2007 – 2011, podpořeno MHMP 2008, 2009 a MČ Praha 10, 2007 – 2010

Vzdělávací a poradenské centrum pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené

Podpořeno Evropským sociálním fondem, 2006 – 2008

Profesionalizujeme Klub K2

(1. 10. 2016 – 30. 9. 2018)

reg. č.: CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0001761

Podpořeno v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 

Projekt podporuje rozvoj organizace Klub K2. Díky tomuto zkvalitňujeme své služby a budeme schopni na základě diverzifikovaných zdrojů financování pokračovat v rozvoji své činnosti podporující rodiny s dětmi.