Ve Školce K2 se inspirujeme inovativním vzdělávacím programem Začít spolu. Tato pedagogika podporuje především svobodné vyjadřování potřeb, přání a představ dětí v bezpečném prostředí a zároveň jim přináší výzvy, které napomáhají k jejich přirozenému učení a kreativitě.

Třídy jsou nově uspořádány do tzv. center aktivit, jako jsou Kostky, Ateliér, Manipulační hry, Pokusy a objevy, Pohyb, Dramatika nebo Hudba. Centra nabízejí různorodé činnosti tak, aby rozvíjely dovednosti, kompetence a podporovaly spolupráci a vzájemné učení dětí. Ty tak dostávají příležitost vyhledávat a zpracovávat informace, učit se z různých zdrojů a od sebe navzájem, objevovat a experimentovat.

Denní program probíhá v blocích, v nichž s dětmi pracujeme s různými tématy, která vzájemně propojujeme, a podporujeme tak myšlení v souvislostech a vnímání světa jako celku. Činnosti také probíhají v dané struktuře, což přispívá k pocitu bezpečí a samostatnosti dětí. Vzdělávání probíhá ve větších tematických celcích a v podnětném prostředí.

Učitelky Školky K2 absolvovaly čtyřicetihodinový kurz s metodičkou vzdělávacího programu Začít spolu, který podpořil jejich způsob práce, kdy pedagožka nabízí různé typy činností a míru podpory podle individuálních potřeb dětí a je spíše průvodkyní na cestě učení dítěte. 

Den ve školce s programem Začít spolu

Ranní úkol

Den ve školce s programem Začít spolu začíná ranním úkolem, který hned u vstupu do třídy splní dítě ještě s rodičem. Tím vytváříme partnerský vztah s rodinami dětí a nabízíme jim možnost zapojit se na vzdělávání dětí a budovat vztahy mezi sebou navzájem.

Volné hry

Po ranním úkolu následují volné hry, kdy si dítě vybere jedno z center aktivit (Kostky, Ateliér, Manipulační hry, Pokusy a objevy, Pohyb, Dramatika nebo Hudba). Když chce, může v průběhu přejít do jiného.

Ranní kruh

Po ranní volné hře následuje svačina. Po svačině dětská skupina vytvoří „ranní kruh“, kdy si děti společně s vyučujícími povypráví o tom, co zažily. Učitelka dětem řekne, co je během dne čeká (např. že budou se probírat domácí zvířata a ptá se, jaká děti znají).

Činnost v centru aktivit

Dítě si vybere jedno z center aktivit a dá k němu svoji značku. Pokud si více dětí vybere stejné centrum, musí se mezi sebou domluvit.

Hodnotící kruh

Po další činnosti v centru aktivit následuje „hodnotící kruh“, kde si děti povídají o tom, co kdo dělal, co se mu líbilo a na co přišel. Např. pokud se děti na předchozí činnosti nemohly domluvit, řeknou si, jak to příště udělat lépe.

Pobyt venku

Po hodnotícím kruhu chodíme téměř za každého počasí na velkou zahradu přímo v areálu školky.

Oběd, odpočinek a odpolední aktivity

Ze zahrady se vracíme na oběd a po obědě následuje polední odpočinek. Po spaní se většinou vracíme na zahradu, nebo si děti opět vybírají mezi centry aktivit ve třídě.

Začít spolu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *