Poznejte ty, kteří tvoří Klub K2

Mgr. Regína Dlouhá

ředitelka Klubu K2

Do Klubu K2 jsem přišla za kurzem angličtiny pro maminky na rodičovské dovolené, atmosféra mě nadchla a tak jsem začala s K2 spolupracovat. Koordinovala jsem několik let rekvalifikační kurzy pro chůvy a od roku 2013 jsem ředitelkou. Pro řízení organizace se snažím využít znalostí ze studia managementu školství na Pedagogické fakultě UK, z kurzu pro manažery neziskových organizací a ze zkušeností s vedením různých celostátních projektů. Mým tématem je kvalita péče v dětských skupinách, tady čerpám ze spolupráce s psychology, pedagogy, s partnerskými organizacemi a především ze skvělé práce mých kolegyň. Aktuálně se věnuji prosazování rodinné politiky na obecní, krajské i celostátní úrovni. Chtěla bych, aby potřeby rodin byly v popředí zájmu politiků. 

S manželem a třemi dětmi ráda cestuji a připravuji rodinné oslavy.

Těší mě pracovat s lidmi, kteří mají radost ze své práce a věří, že rodina potřebuje péči a čas.

Ing. Darina Chodorová

finanční manažerka

V Klubu K2 pracuji od roku 2006, mám zde na starosti ekonomiku a hospodaření celé organizace. Snažím se kolegyně nadchnout pro svět excelovských tabulek. Od čísel si odpočinu běháním a jógou. Mám dvě děti. “Baví mě, že se stále posouváme”. 

Mgr. Pavla Haluzová

PR manažerka

V Klubu K2 pracuji od roku 2021. Mám na starost PR, marketing a správu sociálních sítí. 

RODINNÉ CENTRUM K2

Mgr. Lucie Jindráková

manažerka Rodinného centra K2

Jsem manažerkou rodinného centra od září 2016. Zajišťuji chod centra po obsahové a provozní stránce. Před mateřskou dovolenou jsem se věnovala tématům na pomezí vzdělávání a sociální práce – rolí romských pedagogických asistentů v mateřských a základních školách a terénní sociální práci v programech sociální integrace, byla jsem v týmu organizace Step by step, která se věnuje alternativnímu vzdělávacímu programu „Začít spolu“. Těším se na setkávání se s novými lidmi, společné vymýšlení a realizování novinek, které by osvěžily fungování rodinného centra. Mám dva syny, Antonína a Alfréda.

Moc mě baví indiánské motto: „jen mrtvé ryby plují po proudu“. 

Marta Budinová

 vedoucí lektorka dětského klubu V ostružiní

Do Rodinného centra jsem začala chodit cvičit s dcerou a následně i se synem. Ráda se do tohoto prostředí vracím, a proto jsem zde začala pracovat. 
Vystudovala jsem střední a vyšší pedagogickou školu. Práce s dětmi mě naplňuje a inspiruje.
S dětmi ráda zpívám a výtvarničím. Mám zkušenosti s hlídáním dětí v domácí péči.
 

Jitka Černá

lektorka dětského klubu V ostružiní 

Text se připravuje.

Jitka Sedlecká

lektorka tréninkových aktivit pro dospělé

Vystudovala jsem obor fyzioterapie (3.lékařská fakulta UK v Praze) a obor antropologie a genetika člověka  (Přírodovědecká fakulta UK v Praze). Pracovala jsem jako fyzioterapeutka v ÚVN a v soukromé ambulanci v Praze, kde jsem  získala zkušenosti s velkým množstvím nejrůznějších  diagnóz: neurologických, neurochirugických a ortopedických. Nyní jako fyzioterapeutka provozuji soukromou ambulanci a vedu lekce Pilates.

 

Dětský úsměv je ta nejhezčí a nejcennější odměna.

Marie Lenka Novotná

lektorka kurzu pro rodiče s dětmi

Text se připravuje.

Pavla Pospíšilová

lektorka kurzu pro rodiče s dětmi

Text se připravuje.

Alena Málková

koordinátorka dílen

Text se připravuje.

DĚTSKÉ SKUPINY K2

Julie Blábolová

manažerka Dětských skupin K2

Zajišťuji chod Dětských skupin K2  a podílím se na organizaci komunitních akcích Klubu K2. Mám zkušenosti z firem jak v Česku, tak v zahraničí, kde jsem se věnovala především oblasti provozu a organizace firem. Absolvovala jsem rekvalifikační kurz Manažer neziskové organizace a obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Domluvím se anglicky a francouzsky.

Baví mě, když věci fungují, jak mají.

Natálie Petrovová

vedoucí učitelka DS modrá

V Klubu K2 jsem absolvovala  kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti a po praxi ve školce už jsem zde zůstala. Ráda s dětmi zpívám, hraju na Orffovy nástroje a na klávesy.

Práce s dětmi mě těší a má pro mě smysl.

Marie Hegenbartová

učitelka DS modrá

Absolvovala jsem kurz NSK Chůva pro děti v dětských skupinách a nyní si dělám kurz Asistent pedagoga, abych dětem pomohla ve správném rozvoji. Mám zkušenosti ve vedení všesportovní přípravy pro předškolní děti a ve vytváření volnočasového programu. Nejvíce mě s dětmi baví pohybové aktivity. Líbí se mi jejich pohled na svět a největší odměnou pro mě je vidět úspěchy, které spolu s dětmi dokážeme.

Lenka Daňková

učitelka DS zelená

V roce 2022 jsem absolvovala zkoušky NSK – chůva pro děti v dětských skupinách a v témže roce jsem nastoupila do Školky K2. Práce s dětmi mě moc baví, je to splnění mého snu.

Mgr. Iveta Burdová

vedoucí učitelka DS zelená

Ve Školce K2 se starám o starší děti,  pro ty nejstarší připravuji program předškolní přípravy. Zaměřuji se také na výtvarnou práci s dětmi. Vystudovala jsem obor předškolní a mimoškolní pedagogika a na PedF UK obor český jazyk – výtvarná výchova. Zajímá mě propojení výtvarné činnosti s dalšími složkami předškolní pedagogiky.

Tato práce má pro mě smysl, a navíc mě školka moc baví.

Kateřina Veselá

učitelka DS zelená

Ve Školce K2 se věnuji zážitkovému tvoření, baví mě hrát si společně s dětmi. Jsem absolventkou oboru předškolní a mimoškolní pedagogika a kurzů artefiletiky pořádaných PedF UK. S dětmi také ráda cvičím jógu podle Hany Luhanové.

Práce s dětmi je pro mě smysluplná a je naplněním mého snu. Velmi mě baví, když je pro děti tvoření zážitkem.

Libuše Militká

učitelka DS modrá

Ve Školce K2 se zaměřuji na environmentální výchovu. Absolvovala jsem SŠ obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Průběžně se zúčastňuji dalších vzdělávacích seminářů.

Vidět svět dětskýma očima, mít možnost objevovat společně s dětmi zdánlivě všední věci, provázet je a sdílet poznání, sledovat jejich proměny a pokroky – to mám na své práci ráda.

Bára Šimánková

vedoucí pečovatelka DS Louka

S Klubem K2 spolupracuji od roku 2010. Nejprve jsem pracovala jako pečovatelka a lektorka v Dětském klubu Zkusíme to bez maminek, poté jako pečovatelka ve Školce K2 a od září roku 2023 pracuji v Dětské skupině Louka. Ráda dělám práci, co má smysl, a tou péče o děti bezesporu je. 

Jan Šimánek 

pečovat DS Louka

Hana Trautnerová

vedoucí pečovatelka DS Les

Vystudovala jsem přírodovědné lyceum a s dětmi ráda objevuji kouzla živého světa kolem nás. V roce 2018 jsem absolvovala kurz Vychovatelství na PedF UK a pracovala ve školní družině na ZŠ. Nejvíce praktických zkušeností mi ale dala péče o mé tři děti.

V Klubu K2 jsem absolvovala kurz NSK Chůva pro děti v dětských skupinách a působím jako vedoucí vychovatelka v Dětské skupině Les. S dětmi se ráda směji, tancuji, cvičím i tvořím a prožívám s nimi jejich dětský svět, v němž jim chci být oporou i kamarádkou. Ve volném čase se zabývám dětskou psychologií a zajímám se o moderní pedagogické a výchovné směry. 

Lenka Schnaubeltová

pečovatelka DS Les

V září 2023 jsem absolvovala zkoušku NSK Chůva pro děti v dětské skupině a nastoupila jako pečovatelka do Dětské skupiny Les. Práce s dětmi je pro mě radostí.

ODBORNÉ SLUŽBY K2

PhDr. Ivana Helebrantová

koordinátorka Odborných služeb K2

V Klubu K2 pracuji od r.2013 jako koordinátorka vzdělávacích aktivit. Mám na starosti odborné služby, semináře a organizaci zkoušek dle Národní soustavy kvalifikací pro profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Kromě dlouholeté produkční praxe mám i odbornou kvalifikaci pro péči o předškolní děti a jsem certifikovanou logopedickou asistentkou. Mám syna a dceru, dva malé vnuky a vnučku. Baví mě pracovat pro děti, protože věřím, že šťastné dětství je nejlepší start do spokojeného života.

SPRÁVNÍ RADA KLUBU K2

Mgr. Karin Marques zakladatelka 
předsedkyně správní rady
Mgr. Soňa Pohanková
zakladatelka
Mgr. Lucie Laštíková
členka správní rady

DOZORČÍ RADA KLUBU K2

Mgr. Marina Vaňková
MBA členka dozorčí rady
Simona Hoskovcová
členka dozorčí rady
 
Marie Petrů
členka dozorčí rady

DOBROVOLNÍCI KLUBU K2

Martina Pernecká, Martina Fantová, Lucie Honzátková, Lucie Steklá, Martina Mikulová, Ludmila Macků, Zuzana Brožová, Zuzana Bendová, Lenka Rendlová, Jarmila Švadlenková, Andrea Dlouhá, Kateřina Dlouhá
DĚKUJEME.

ETICKÝ KODEX KLUBU K2

 
Informace o zpracování osobních údajů klientů – GDPR Tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje klientů.
Byl připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, „GDPR“). Informace pro klienty Klubu K2 o zpracovani osobnich udajů.pdf