Poznejte ty, kteří tvoří Klub K2

Mgr. Regína Dlouhá

ředitelka Klubu K2

Do Klubu K2 jsem přišla za kurzem angličtiny pro maminky na rodičovské dovolené, atmosféra mě nadchla a tak jsem začala s K2 spolupracovat. Koordinovala jsem několik let rekvalifikační kurzy pro chůvy a od roku 2013 jsem ředitelkou. Pro řízení organizace se snažím využít znalostí ze studia managementu školství na Pedagogické fakultě UK, z kurzu pro manažery neziskových organizací a ze zkušeností s vedením různých celostátních projektů. Mým současným tématem je kvalita péče v dětských skupinách, tady čerpám ze spolupráce s psychology, pedagogy, s partnerskými organizacemi a především ze skvělé práce mých kolegyň.

S manželem a třemi dětmi ráda cestuji a připravuji rodinné oslavy.

Těší mě pracovat s lidmi, kteří mají radost ze své práce a věří, že rodina potřebuje péči a čas.

Ing. Darina Chodorová

finanční manažerka

V Klubu K2 pracuji od roku 2006, mám zde na starosti ekonomiku a hospodaření celé organizace. Snažím se kolegyně nadchnout pro svět excelovských tabulek. Od čísel si odpočinu běháním a jógou. Mám dvě děti. “Baví mě, že se stále posouváme”. 

Mgr. Pavla Haluzová

PR manažerka

V Klubu K2 pracuji od roku 2021. Mám na starost PR, marketing a správu sociálních sítí. 

RODINNÉ CENTRUM K2

Mgr. Lucie Jindráková

manažerka Rodinného centra K2

Jsem manažerkou rodinného centra od září 2016. Zajišťuji chod centra po obsahové a provozní stránce. Před mateřskou dovolenou jsem se věnovala tématům na pomezí vzdělávání a sociální práce – rolí romských pedagogických asistentů v mateřských a základních školách a terénní sociální práci v programech sociální integrace, byla jsem v týmu organizace Step by step, která se věnuje alternativnímu vzdělávacímu programu „Začít spolu“. Těším se na setkávání se s novými lidmi, společné vymýšlení a realizování novinek, které by osvěžily fungování rodinného centra. Mám dva syny, Antonína a Alfréda.

Moc mě baví indiánské motto: „jen mrtvé ryby plují po proudu“. 

Michaela Megová

vedoucí lektorka „Zkusíme to bez maminek“

Zajímá mě rozvoj dětí metodami Marie Montessori a program Začít spolu, to vše se snažím uplatnit při práci s dětmi, kde se především držím hesla “Učení hrou”. S Klubem K2 spolupracuji od roku 2011, absolvovala jsem zde kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti a zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Mám zkušenosti s hlídáním dětí v domácí péči. Se synem Tomášem jezdím ráda na výlety.

Marta Skulinová

lektorka „Zkusíme to bez maminek“

Text se připravuje.

Jitka Sedlecká

lektorka tréninkových aktivit pro dospělé

Vystudovala jsem obor fyzioterapie (3.lékařská fakulta UK v Praze) a obor antropologie a genetika člověka  (Přírodovědecká fakulta UK v Praze). Pracovala jsem jako fyzioterapeutka v ÚVN a v soukromé ambulanci v Praze, kde jsem  získala zkušenosti s velkým množstvím nejrůznějších  diagnóz: neurologických, neurochirugických a ortopedických. Nyní jako fyzioterapeutka provozuji soukromou ambulanci a vedu lekce Pilates.

 

Dětský úsměv je ta nejhezčí a nejcennější odměna.

Marie Lenka Novotná

lektorka kurzu pro rodiče s dětmi

Text se připravuje.

Pavla Pospíšilová

lektorka kurzu pro rodiče s dětmi

Text se připravuje.

Michaela Šafářová

koordinátorka vzdělávacích aktivit

Text se připravuje.

ŠKOLKA K2

Julie Blábolová

manažerka Školky K2

Zajišťuji chod Školky K2  a podílím se na organizaci komunitních akcích Klubu K2. Mám zkušenosti z firem jak v Česku, tak v zahraničí, kde jsem se věnovala především oblasti provozu a organizace firem. Absolvovala jsem rekvalifikační kurz Manažer neziskové organizace a obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Domluvím se anglicky a francouzsky.

Baví mě, když věci fungují, jak mají.

Natálie Petrovová

vedoucí pečovatelka DS modrá

V Klubu K2 jsem absolvovala  kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti a po praxi ve školce už jsem zde zůstala. Ráda s dětmi zpívám, hraju na Orffovy nástroje a na klávesy.

Práce s dětmi mě těší a má pro mě smysl.

Bára Šimánková

pečovatelka DS zelená

V Klubu K2 jsem v roce 2010 absolvovala kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti a zkoušku Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Poté jsem dostala nabídku pracovat jako pečovatelka a lektorka v Dětském klubu v programu  „Zkusíme to bez maminek“, od roku 2016 jsem přešla do Školky K2 v Olešské ulici. S Klubem K2 spolupracuji při přípravě komunitních akcí i na akcích typu firemního  hlídání dětí. Ráda dělám práci co má smysl a tou péče o děti bezesporu je. 

Andrea Doležalová

učitelka DS modrá

Zaměřuji se především na pohybový vývoj dětí. Jsem absolventkou VOŠ pedagogickou ve Svatém Jánu pod Skalou – obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Absolvovala jsem i zkoušku NSK – Chůva pro děti do zahájení školní docházky. Mám bohaté zkušenosti v práci s dětmi v nejrůznějších zájmových kroužcích, vedla jsem atletický kroužek a volnočasový klub a pracovala jako vedoucí na dětských táborech.

Největší odměnou  a hlavním cílem je pro mě vidět děti spokojené s úsměvem na tváři.

Petra Velcová

učitelka DS zelená

Absolvovala jsem SŠ – obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

Práce s dětmi je pro mne pestrá a smysluplná. Ráda trávím čas s dětmi, především venku v přírodě.

Mgr. Iveta Burdová

vedoucí učitelka DS zelená

Ve Školce K2 se starám o starší děti,  pro ty nejstarší připravuji program předškolní přípravy. Zaměřuji se také na výtvarnou práci s dětmi. Vystudovala jsem obor předškolní a mimoškolní pedagogika a na PedF UK obor český jazyk – výtvarná výchova. Zajímá mě propojení výtvarné činnosti s dalšími složkami předškolní pedagogiky.

Tato práce má pro mě smysl, a navíc mě školka moc baví.

Kateřina Veselá

učitelka DS zelená

Ve Školce K2 se věnuji zážitkovému tvoření, baví mě hrát si společně s dětmi. Jsem absolventkou oboru předškolní a mimoškolní pedagogika a kurzů artefiletiky pořádaných PedF UK. S dětmi také ráda cvičím jógu podle Hany Luhanové.

Práce s dětmi je pro mě smysluplná a je naplněním mého snu. Velmi mě baví, když je pro děti tvoření zážitkem.

Libuše Militká

učitelka DS modrá

Ve Školce K2 se zaměřuji na environmentální výchovu. Absolvovala jsem SŠ obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Průběžně se zúčastňuji dalších vzdělávacích seminářů.

Vidět svět dětskýma očima, mít možnost objevovat společně s dětmi zdánlivě všední věci, provázet je a sdílet poznání, sledovat jejich proměny a pokroky – to mám na své práci ráda.

ODBORNÉ SLUŽBY K2

PhDr. Ivana Helebrantová

koordinátorka Odborných služeb K2

V Klubu K2 pracuji od r.2013 jako koordinátorka vzdělávacích aktivit. Mám na starosti odborné služby, semináře a organizaci zkoušek dle Národní soustavy kvalifikací pro profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Kromě dlouholeté produkční praxe mám i odbornou kvalifikaci pro péči o předškolní děti a jsem certifikovanou logopedickou asistentkou. Mám syna a dceru, dva malé vnuky a vnučku. Baví mě pracovat pro děti, protože věřím, že šťastné dětství je nejlepší start do spokojeného života.

Ing. Iva Mikšů

koordinátorka jednorázového hlídání při firemních akcích

Text se připravuje.

SPRÁVNÍ RADA KLUBU K2

Mgr. Karin Marques zakladatelka 
předsedkyně správní rady
Mgr. Soňa Pohanková
zakladatelka
Mgr. Lucie Laštíková
členka správní rady

DOZORČÍ RADA KLUBU K2

Mgr. Marina Vaňková
MBA členka dozorčí rady
Simona Hoskovcová
 
Marie Petrů
členka dozorčí rady

DOBROVOLNÍCI KLUBU K2

Martina Pernecká, Martina Fantová, Lucie Honzátková, Lucie Steklá, Martina Mikulová, Ludmila Macků, Zuzana Brožová, Zuzana Bendová, Lenka Rendlová, Jarmila Švadlenková, Andrea Dlouhá, Kateřina Dlouhá
DĚKUJEME.

ETICKÝ KODEX KLUBU K2

 
Informace o zpracování osobních údajů klientů – GDPR Tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje klientů.
Byl připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, „GDPR“). Informace pro klienty Klubu K2 o zpracovani osobnich udajů.pdf