V Klubu K2 začíná sezóna seminářů

Přijďte na zajímavé semináře, které pro vás pořádáme v Klubu K2. Těšíme se na vás.

 1. 10. PONDĚLÍ Čteme s nečtenáři s Mirkou Škardovou (15:30 – 17:30), v prostorách Rodinného centra Klubu K2 v Ostružinové ulici.
  • Jak budovat u dětí od malička pozitivní vztah ke knihám a čtení?
  • Jak si s dětmi číst a provázet je knihami?
  • Získáte tipy na zajímavé a kvalitní knihy pro děti zejména předškolního věku (řadu z nich si budete moci prohlédnout)
  • Vyzkoušíme si práci s jednou knihou.
  • Cena: 100 Kč (v ceně je zahrnut nápoj a hlídání dětí)
 1. 10. a 25. 10. ČTVRTEK Rodičovská skupina s hlídáním dětí (16:30 – 18:00), v prostorách Rodinného centra Klubu K2 v Ostružinové ulici
  • Skupinu vedou Mgr. Pavla Chlumská a Marta Zlámaná.
  • Zveme vás do rodičovské skupiny, která nabízí prostor pro sdílení toho, co nám ve výchově funguje a stejně tak poskytuje možnost hledat řešení a nové nápady tam, kde si zrovna ve výchově nevíme rady. Přínosem rodičovské skupiny je možnost promluvit si s jinými rodiči, kteří se nacházejí v podobné situaci, uvolnění nahromaděných emocí v podpůrné a chápající atmosféře a výměna informací. V průběhu setkání je zajištěno hlídání dětí ve vedlejší místnosti. Našim záměrem je vytvořit prostor, kde se můžeme vzájemně obohatit a inspirovat. Náplň a obsah setkání vychází z aktuální potřeby účastníků. Skupina je „otevřená“ – tzn. může do ní v průběhu roku kdokoliv vstoupit nebo z ní naopak odejít.
 1. 10. SOBOTA Zážitkový kurz první pomoci ZdrSem – POUZE V KLUBU K2 můžete projít tímto kurzem za skvělých 300 Kč (místo 990 Kč)
 • Kurz se koná od 9:00 do 18:00 hodin.
 • ZdrSem je zážitkový kurz první pomoci u dětí do 5let. Co na kurzu zažijete?
 • Vše si vyzkoušíte v simulacích a praktických nácvicích! Vaše ruce si budou pamatovat, co dělat!
  • Kurz je určen pro maminky, tatínky, prarodiče, chůvy, vychovatelky a pro všechny, kteří se chtějí naučit specifika první pomoci u dětí.
  • Na kurzu se naučíte jednotný postup pro řešení všech zdravotních událostí, zaměříte se na prevenci úrazů a specifická rizika první pomoci u malých dětí jak v domácnosti, tak venku.
  • Připravíme vás na to, jak poskytnout dítěti první pomoc při závažných či život ohrožujících situacích – od bezvědomí, přes dušení, resuscitaci, poranění páteře, krvácení, úrazech hlavy atd.
  • Dotovaná cena za seminář: 300 Kč (cena semináře bez dotace 990,-Kč).

Místo na seminářích si můžete rezervovat pomocí elektronického rezervačního systému: https://rc-klubk2.webooker.eu/, přístup je také možný přes odkaz na webových stránkách www.klubk2.cz.

Přihlášky a informace na všechny semináře: 777 151 606, marta@klubk2.cz

Tyto aktivity byly finančně podpořena dotačním  programem „Sociální programy na podporu rodiny“

MČ Praha 10 (www.praha10.cz), dotačním programem „Rodina“ MPSV a grantem hlavního města Prahy v oblasti rodinné politiky.

Praha

V Klubu K2 začíná sezóna seminářů