Seminář: Prevence závislosti a šikany (26. 9.)

Seminář: Prevence závislosti a šikany Lektor: Vítek Hrbáček – akreditovaný VTI trenér (Výcvik ve videotréninku interakcí). Zabývá se prací se skupinovou dynamikou třídních kolektivů. Zaměřuje se na posilování zdravých vztahů a zdravé komunikace, na řešení nevhodných prvků chování a šetření šikany formou