Klub K2

Další profesní zkouška dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ proběhne v pondělí 25. září 2017.

Zkouška prověřuje potřebné znalosti z oboru, například metody a formy pedagogické práce, poznatky z vývojové psychologie, bezpečnost a první pomoc a související právní předpisy.

Před zkouškou je třeba mít absolvovanou dohodnutou praxi u dětí (ve Školce Klubu K2 nebo ve vašem zařízení pečující o předškolní děti).

Cena zkoušky je 8 000 Kč, přihlášky na e-mailu: rekvalifikace@klubk2.cz.

Více informací v záložce Vzdělávacího institutu.

[su_spacer size=“10″ class=““]

Staňte se profesionální chůvou