Klub K2

Profesní zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ proběhly 15. a 28. června 2017 a další zkoušky budou vyhlášeny na říjen/listopad 2017.

Jednorázová zkouška probíhá formou praktickou, písemnou a ústní před autorizovanými osobami Klubu K2,o.p.s. Zkouška prověřuje potřebné znalosti z oboru, například metody a formy pedagogické práce, poznatky z vývojové psychologie, bezpečnost a první pomoc, související právní předpisy.

Před zkouškou je třeba mít absolvovanou dohodnutou praxi u dětí (ve Školce Klubu K2 nebo ve Vašem zařízení pečující o přeškolní děti).

Cena zkoušky je 8 000 Kč a zahrnuje individuální konzultaci.

Pro zájemce pořádá Klub K2 přípravný seminář, na kterém se zájemci dozví podrobné informace ke zkoušce.

Cena přípravného semináře 1500 Kč. Seminář se uskuteční v září 2017.

Na kurz i zkoušku se lze přihlásit samostatně. Informace a přihlášky na rekvalifikace@klubk2.cz.
Klub K2,o.p.s. získal jako první v ČR autorizaci pro provádění těchto zkoušek. NSK je založena na zákonu č. 179/2006 Sb. a umožňuje získat kvalifikaci povolenou pro péči v dětské skupině.

[su_spacer size=“30″ class=““]

Staňte se profesionální chůvou – nabídka pro mikrojesle a dětské skupiny