Pojďte si poslechnout seminář, jak klukům lépe porozumět. Zaměříme se na kluky v předškolním věku – na praktické i teoretické aspekty jejich výchovy.

Vysvětlíme si, jak a proč: 

 • mají kluci jiné potřeby než holky?
 • kluci potřebují i jiné vedení, než jim poskytují maminky a učitelky?
 • kluci poslouchají více tatínky?
 • kluci snadno propadnou lenivosti a ztratí se ve víru dnešních lákadel požitků i zábavy?
 • kluci potřebují vzor ve svém tátovi a dalších mužích?
 • se kluci chtějí prát?
 • potřebují soutěžit?
 • kluky motivovat?
 • klukům něco v dnešní době chybí, aby mohli vyrůst ve správné muže a co to je?
 • by se kluci měli vychovávat jinak než holčičky?
 • mají problémy s disciplínou?
 • tradiční výchova selhává, i když se rodiče snaží?
 • kluky podpořit v lepším startu do života?

Seminář se zaměřuje nejprve na vyjasnění pojmů „výchova“ a „cíle výchovy“. Ukazuje, že se změnou doby se mění i tyto cíle a pojetí výchovy. Generace vyrůstající v socialismu se řídily jinými výchovnými cíli a stereotypy, dnešní doba akcentuje rychlejší nástup změn, nárůst využití technologie, tlak na výkon a příležitosti ke změně paradigmatu. Tak, jak během posledních 100 let dosáhly značného posunu ženy, je zde nyní příležitost pro muže. Namísto živitele rodiny se očekává, že muži budou zastávat i jiné role v rodině. Malí kluci mají ovšem svoje potřeby, které jsou jiné než potřeby holčiček. Tyto potřeby je dobré naplnit, aby se i kluci mohli rozvíjet směrem ke svému potenciálu. Nedojdou-li tyto potřeby naplnění, zůstane tak určitá část klukovské psychiky nenasycená a může si to kompenzovat v dospělosti nezdravými závislostmi (alkoholismus, workoholismus, pornografie, nestřídmost, atd.). Naplněním potřeb dojde k uvolnění potenciálu, který je ovšem nutné správně nasměrovat. Proto je důležité vyjasnit si, co muži přirozeně umí a jsou v tom dobří, a co naopak neznají, vytěsňují a potlačují. Dále ukázat cesty, jak mohou kluci využívat svých silných stránek ku prospěchu všech a jak mohou identifikovat, akceptovat a rozvíjet i své slabé stránky.

Lektor: Petr Suchý – zakladatel projektu TÁTOHRANÍ, ve kterém se zaměřuje na posílení vztahů tátů a dětí. Děti potřebují přirozené mužské vzory, inspiraci a příklady, které jim mohou nejlépe poskytnout jejich tátové.

 

Seminář se uskuteční online v pondělí 20. 9. 2021 od 18.00 do 20.00 hodin.

Cena: 150 Kč

Seminář bude nahráván, takže pokud ho v daný den a čas nemůžete sledovat, můžete si pustit záznam 30 dní po odvysílání.

Přihlášky a informace k semináři získáte na webu Klubu K2 nebo u Marty Budinové na tel. č. 728 660 426 či e-mailu marta.budinova@klubk2.cz.

Online seminář: Výchova kluků

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *