Klub K2

Vyberte si z bohaté podzimní nabídky seminářů pro dospělé:

  • středa 1. listopadu od 16:30 do 18:30 hod – seminář SOUROZENECKÁ RIVALITA III s psychoterapeutkou Mgr. Pavlou Chlumskou,
  • středa 8. listopadu od 16 do 18 hod – seminář s právničkou JUDr. Janou Seemanovou „Uzavíráme pracovní smlouvu“,
  • čtvrtek 16. listopadu od 16 do 18 hod – beseda s dětskou psycholožkou na téma dětského vzdoru s PhDr. Junkovou,
  • středa 22. listopadu od 16:30 do 18:30 hod – další, čtvrtý, volně navazující seminář z cyklu SOUROZENECKÁ RIVALITA s Mrg. Pavlou Chlumskou,
  • čtvrtek 23. listopadu od 16 do 18 hod – seminář s podiatričkou Michaelou Hypšovou o zdravém vývoji dětské nohy,

Hlídání dětí během všech seminářů zajištěno. Více informací a přihlášky na emailu: rc@klubk2.cz nebo tel. 723 824 703.

K semináři „Uzavíráme pracovní smlouvu“ připravila JUDr. Jana Seemanová doporučení, která shrnula do následujícího článku.

[su_spacer size=“20″ class=““]

Na co si dát pozor při uzavírání pracovní smlouvy

Úvodní příběh

[su_quote style=“default“ cite=““ url=““ class=““]

Pracovala jsem pět let ve firmě, která měla sídlo v Praze – Uhříněvsi. Firma tam měla sídlo a provozovnu asi pět let před tím, než jsem nastoupila. V pracovní smlouvě jsem měla sjednané místo výkonu práce „sídlo zaměstnavatele.“ Během rodičovské dovolené zaměstnavatel přestěhoval sídlo do Ústí nad Labem. Po skončení rodičovské dovolené mi zaměstnavatel sdělil, že mám nastoupit podle pracovní smlouvy do sídla zaměstnavatele v Ústí nad Labem. Nemohla jsem denně dojíždět z Prahy, kde bydlím, do Ústí nad Labem. Navrhla jsem tedy zaměstnavateli rozvázání pracovního poměru dohodou, na kterou přistoupil. Neměla jsem nárok na odstupné.

[/su_quote]

V pracovní smlouvě zaměstnavatel a zaměstnanec sjednávají nejdůležitější vzájemná práva a povinnosti. Na základě pracovní smlouvy vzniká pracovní poměr. Smlouva musí být uzavřena písemně. Každá smluvní strana musí obdržet jedno vyhotovení pracovní smlouvy. Bez písemné pracovní smlouvy lze jen velmi těžko v případném sporu se zaměstnavatelem prokázat, že pracovní poměr vznikl a jak dlouho trval, popř. i jaká byla sjednaná výše mzdy.

[su_spacer size=“5″ class=““]

Pracovní smlouva musí obsahovat tyto podstatné náležitosti:
  • Druh práce.
  • Místo výkonu práce.
  • Den nástupu do práce.

[su_spacer size=“5″ class=““]

Při uzavírání pracovní smlouvy je potřeba věnovat pozornost sjednávání místa výkonu práce. Obvykle se uvádí obec nebo okres (např. okres Klatovy nebo město Klatovy), ale může to být i konkrétní adresa či celá ČR (popř. může být uvedeno i více míst). Místo výkonu práce by mělo odpovídat potřebě zaměstnavatele a být přiměřené povaze práce zaměstnance. V rámci sjednaného místa (či míst) výkonu práce je zaměstnavatel oprávněn zaměstnanci přidělovat práci. Určení místa výkonu práce je důležité z hlediska možného přeložení zaměstnance, které je možné jen se souhlasem zaměstnance. Určení místa výkonu práce se projeví ve vymezení pracovní cesty (tj. výkon práce mimo pracoviště), a tím v nároku na cestovní náhradu. Není-li v pracovní smlouvě sjednáno pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad, je pravidelným pracovištěm místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě. Je-li místo výkonu práce sjednáno šířeji než jedna obec, považuje se za pravidelné pracoviště obec, ve které nejčastěji začínají pracovní cesty zaměstnance. Jako pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad musí být sjednána jedna obec.

[su_note note_color=“#f7f7f7″ radius=“3″ class=““]

Příklad:
Zaměstnankyně sjednala jako místo výkonu práce provozovny společnosti na území České republiky. Před nástupem na rodičovskou dovolenou pracovala na pobočce zaměstnavatele v Přerově, kde i bydlela. Během rodičovské dovolené byla pobočka v Přerově zrušena. Po skončení rodičovské dovolené jí zaměstnavatel sdělil, že jí bude přidělovat práci v Plzni.

[/su_note]

Vzhledem k tomu, že zaměstnankyně měla sjednané jako místo výkonu práce ČR, mohl jí zaměstnavatel přidělovat práci kdekoli v rámci svých provozoven v ČR. Zaměstnankyně do práce v Plzni nenastoupila a zaměstnavatel s ní okamžitě zrušil pracovní poměr. Soud uznal okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnankyně za správné.[1] Jedná se o podobný případ jako u v našem úvodním případě.

[su_spacer size=“5″ class=““]

[su_note note_color=“#f7f7f7″ radius=“3″ class=““]

Příklad:
Zaměstnavatel sjednal se zaměstnankyní před nástupem na rodičovskou dovolenou v pracovní smlouvě jako místo výkonu práce adresu konkrétní provozovny:„Praha 3, Ondříčková 32“. Během rodičovské dovolené zaměstnavatel změnil zaměstnavatel adresu provozovny na „Praha 10, Počernická 98“. Po skončení rodičovské dovolené navrhl zaměstnankyni změnu pracovní smlouvy v části místo výkonu práce.

[/su_note]

Zaměstnankyně sjednání dodatku k pracovní smlouvě odmítla (neměla zájem u zaměstnavatele dále pracovat). Zaměstnavatel byl proto nucen rozvázat se zaměstnankyní pracovní poměr výpovědí z organizačních důvodů a vyplatit jí odstupné. Zároveň musel po dobu výpovědní doby zaměstnankyni vyplácet náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku z důvodu překážky v práci na straně zaměstnavatele.

[su_spacer size=“5″ class=““]

Jak postupovat?

Při uzavírání pracovního poměru si pozorně přečtěte pracovní smlouvu. Ačkoliv je zaměstnanec je stranou slabší a má menší prostor při vyjednávání se svým zaměstnavatelem. Některá ujednání mohou být důsledkem neznalosti personalisty či osoby, která s vámi sepisuje pracovní smlouvu, proto je vhodné se při uzavírání smlouvy s nejednoznačným či chybným obsahem ohradit. Třeba kdyby se paní z úvodního příběhu při uzavření smlouvy ohradila a požádala, aby v pracovní smlouvě místo „sídlo zaměstnavatele“ byla uvedena konkrétní adresa sídla, mohla mít po skončení rodičovské dovolené nárok alespoň na odstupné. V případě, že zaměstnavatel nebude chtít vašemu požadavku při uzavírání pracovní smlouvy vyhovět a ani svůj návrh rozumně neodůvodní, zvažte, zda uzavřete pracovní poměr s takovým zaměstnavatelem.


[1] K tomu viz článek na http://www.epravo.cz/top/clanky/vymezeni-mista-vykonu-prace-v-pracovnepravnich-vztazich-75092.html.

[su_spacer size=“10″ class=““]

Listopadová nadílka bohatého programu v RC