Dodatek k provoznímu řádu Dětského klubu – Zkusíme to bez maminek, platný od 18.5.2020

Dodatek k provoznímu řádu reaguje na pandemii COVID 19, vychází z metodických pokynů MZ ČR a MŠMT ČR pro pořádání obdobných aktivit

  • Dětský klub bude od 18.5. 2020 tvořit jedna skupina 15 dětí se 2 lektorkami. Pro účast v DK bude vytvořen pořadník dle odevzdání vyplněného dotazníku o zájmu. Přednost budou mít zájemci s vícedenní docházkou.
  • Dětský klub je otevřen pouze pro děti bez respiračních chorob, ani jiných příznaků vedoucích k podezření na onemocnění COVID 19. Podmínkou pro vstup do Dětského klubu je Čestné prohlášení o zdravotním stavu podepsané rodiči.
  • Ráno rodič vstupuje do prostoru Rodinného centra K2 s rouškou, dítě bez roušky, ihned po vstupu do Rodinného centra K2 si umyjí ruce připraveným dezinfekčním gelem, vejdou do šatny. Rodič převlékne dítě do čistého oblečení a v šatně předá lektorce. Rodiče nevstupují do herny, ani na WC. Předávání dětí v poledne probíhá obdobně,  lektorka přivede dítě do šatny, rodič v roušce dítě oblékne a společně odchází.
  • Lektorka před vstupem do herny dohlédne u dětí na umytí rukou antibakteriálním mýdlem.
  • Spaní v DK se ruší do odvolání.
  • Lektorky DK pracují v ochranných pomůckách, pokud metodická nařízení nestanoví jinak. Děti se v prostoru herny pohybují bez roušek.
  • Prostor Rodinného centra bude po každém konání Dětského klubu vydezinfikován.
  • Provoz bude dále reagovat na aktuální doporučení MZ ČR.

 

 

V Praze 5.5.2020                                                                         Mgr. Regína Dlouhá