DĚTSKÝ KLUB V OSTRUŽINÍ

Chcete podpořit své dítě na cestě k samostatnosti ještě před tím, než půjde do školky? Aby poznalo nové prostředí a kamarády? 
Nebo si třeba jen potřebujete něco zařídit?

Pro děti od 2 do 4 let otevíráme každé úterý, čtvrtek a pátek od 8.30 do 12.30 dětský klub V ostružiní pod vedením dvou profesionálních lektorek.

HARMONOGRAM DOPOLEDNE

8:30 – 9:00příchody dětí
9:00 – 10:00říkanky, pohybové aktivity, tvoření…
10:00 – 10:30svačina
10:30 – 12:00venkovní aktivity, pohádky, divadlo…
12:00 – 12:30odchody dětí
  • Pečujeme o děti v malé skupině maximálně 12 dětí s individuálním přístupem dvou zkušených lektorek.
  • Důraz je kladen na potřeby dětí v této věkové kategorii (volná hra prokládaná bloky různých řízených činností, rytmus dne je strukturován rituály).
  • Při předávání dětí jsou rodiče vždy  v kontaktu s lektorkami a je dostatek prostoru pro sdílení informací o dítěti.
  • Věříme, že pobyt dětí venku je velmi prospěšný, a proto se podle přízně počasí vydáváme často ven.

STRAVOVÁNÍ

CENÍK

Prosíme, připravte dětem svačinu a pití, popřípadě oběd (ohřejeme v mikrovlnné troubě). Nedisponujeme kuchyňkou.

Cena jednoho dopoledne: 500,-

KONTAKT

pro více informací se obracejte na lektorky dětského klubu – e-mailem: detskyklub@klubk2.cz či ve všední dny po 13 hod. na tel.: 728 660 426.

Zářijová adaptace pro pravidelně docházející děti:

Pro děti přicházející kdykoli během roku

1. týden v září:Děti chodí na dopoledne do klubu v doprovodu rodičů. 
Seznamují se s novým prostředím, kamarády i „profesionálními tetami“.
následující týdnyDěti si zvykají trávit čas v klubu samy. 
Vše je na individuální domluvě.

Navštivte nás v domluveném termínu

Vaše dítě pozná nové prostředí i kamarády a s lektorkami 
domluvíte další postup.

DOKUMENTY KE STAŽENÍ