Objev Zahraďák: Druhá procházka

Druhá procházka vás zavede k celkem 7 tabulím a zabere vám asi 2 hodiny. 

Stáhněte si a vytiskněte mapy s vyznačenými naučnými tabulemi, které máte během své druhé procházky navštívit. Nezáleží na tom, u které tabule začnete a kde skončíte.

Vypátrejte podle mapky 7 naučných tabulí, přečtěte si je, prohlédněte si obrázky a splňte úkoly, které jsou součástí každé tabule. Nalepte si za splněný úkol obrázek do své mapy.

Přejeme vám příjemnou procházku Zahradním Městem,

Klub K2

Zde je mapa s vyznačenými naučnými tabulemi, které máte během své první procházky navštívit.

Nezáleží na tom, u které tabule začnete a kde skončíte.

Druhá procházka poznávací rodinné hry Objev Zahraďák vede ulicemi Ostružinová, Jabloňová, Břečťanová, Meruňková, Konvalinková, Hvozdíková, Malinová. 

Ostružinová

Jabloňová

Břečťanová

Meruňková

Konvalinková

Hvozdíková

Malinová