Objev Zahraďák: Třetí procházka

Třetí procházka má celkem 6 tabulí s úkoly a zabere vám asi 1,5 hodiny.

Stáhněte si a vytiskněte mapu s vyznačenými naučnými tabulemi, které máte během své třetí procházky navštívit. Nezáleží na tom, u které začnete a kde skončíte.

Vypátrejte podle mapky 6 naučných tabulí, přečtěte si je, prohlédněte si obrázky a splňte úkoly, které jsou součástí každé tabule. Nalepte si za splněný úkol obrázek do své mapy.

Přejeme vám příjemnou procházku Zahradním Městem,

Klub K2

Zde je mapa s vyznačenými naučnými tabulemi, které máte během své první procházky navštívit.

Nezáleží na tom, u které tabule začnete a kde skončíte.

Třetí procházka poznávací rodinné hry Objev Zahraďák vede ulicemi Sněženková, Jasmínová, Kapraďová, Zvonková, Jahodová, Topolová. 

Sněženková

Jasmínová

Kapraďová

Zvonková

Jahodová

Topolová