Výroční zpráva K2 2014

Vážení příznivci Klubu K2,

rok 2014 byl náročný. Prověřil naši akceschopnost a profesionalitu.

V rámci projektu Profesionalizace Klubu K2 všichni zaměstnanci, lektoři a dobrovolníci procházeli systematickým školením, účastnili se řady zajímavých kurzů a seminářů. Někteří z nás absolvovali dokonce rekvalifikační kurzy a zvýšili jsme si tak kvalifikaci pro naše pozice. To vše za běžného provozu, kdy bylo prioritou udržet rozsah i kvalitu nabízených služeb.
Díky tomuto projektu jsme zase o krok před konkurencí, máme kvalitní vyškolené zaměstnance, kteří mají chuť pracovat a především hledat cestu dalšího rozvoje.

Vzhledem k naší úspěšnosti na poli grantových podpor – loni jsme jich čerpali celkem sedm, přišla řada i na administrativu těchto projektů a na kontroly našeho hospodaření. Během jednoho roku jsme absolvovali audit hospodaření, kontrolu projektu MPSV, dvě kontroly projektů OPPA, kontrolu na Pražské správě sociálního zabezpečení. Tyto kontroly byly čistě administrativní, bylo třeba doložit všechny operace v rámci podpor, detailně byly zkoumány podpořené osoby či výstupy z projektů, byly zkontrolovány odvody za naše zaměstnance a správnost vyplácení mezd. Naše důkladná práce v administrativě a hospodaření i zde prokázala svoji kvalitu, všechny kontroly dopadly na výbornou. Sami jsme se rozhodli podstoupit dobrovolný audit sledující kvalitu našich rekvalifikačních kurzů. Zde poprvé z úst kontrolorů zazněly otázky na sledování kvality, spokojenost účastníků, péči o absolventa, komunikaci s lektorem, šlo zde o vlastní proces nejen o administrativní podklady.
Je nám ctí, že jsme byli zařazeni do příkladů dobré praxe a získali Certifikát kvality udělený Fondem dalšího vzdělávání MPSV.

I tento rok jsme se věnovali oblasti péče o děti, zúročili jsme naše dlouholeté zkušenosti, formulovali ve spolupráci s dalšími poskytovateli kvalitu této péče a vydali příručku Standardy kvality péče, která je první svého druhu v rámci oblasti péče o děti mimo zařízení MŠMT. Tým našich učitelek a pečovatelek vytvořil výchovně vzdělávací plány našeho dětského klubu a školky. I tak se odlišujeme, víme, kam chceme děti vést, a hledáme vhodné metody. To vše s láskou a porozuměním.

Vzhledem k nejasné budoucnosti grantových podpor jsme začali vyhledávat individuální dárce i firemní partnery. Začali jsme cíleně komunikovat, že jsme organizací, která pracuje neziskově, a že je čest nás podpořit. Doufáme, že budeme zajímavým partnerem.

Děkuji všem zaměstnancům, spolupracovníkům, dobrovolnicím, dárcům a partnerům za podporu v náročném roce 2014

Mgr. Regína Dlouhá, ředitelka Klubu K2

Podrobně o našem dění listujte v naší Výroční zprávě 2014.

[su_spacer size=“50″ class=““]

[su_button url=“http://klubk2.cz/wp-content/uploads/2017/11/KlubK2-vyrocni-zprava-K2-2014.pdf“ target=“self“ style=“flat“ background=“#0bb3aa“ color=“#FFFFFF“ size=“5″ wide=“no“ center=“yes“ radius=“8″ icon=““ icon_color=“#FFFFFF“ text_shadow=““ desc=““ onclick=““ rel=““ title=““ class=““]Stáhnout výroční zprávu 2014[/su_button]

[su_spacer size=“30″ class=““]

Výroční zpráva 2014