Kudy vede Putování se skřítkem Meandrem?

1. ZASTAVENÍ

VRBA U ZAHRÁDKÁŘSKÉ KOLONIE

Začátek legendy: 

Ano, ano, opravdu jsme dnes měli v plánu se skřítkem Meandrem chystat lodičky a lampiony na dnešní slavnost, to máte správné informace. Jen se nám to trošku zvrtlo. Meandr se tu zastavil pro lepidlo na lepení starých lodí, které měl donést na horní tok potoka skřítkovi Kormidelníkovi. Jenže než jsme stihli to správné lepidlo najít a naložit na kárku, zaslechli jsme nářek nesoucí se po hladině. To ona tu na břehu potoka plakala vodní víla. Měla za úkol hlídat neposedné vodní kapky. Víla se na chviličku zapomněla, tančila si na hladině potoka a mezitím se jí zvědavé kapky rozutekly. Skřítek Meandr se uplakané víle nabídl, že jí pomůže poztrácené kapky najít. Podle jeho slov stačí obejít pár skřítků v okolí. Určitě je někdo musel zahlédnout. Jestli chcete skřítka Meandra s vílou dostihnout, tak jejich kroky vedly k našemu kamarádovi – skřítkovi Hvězdáři.

Popis cesty:

Stoupněte si zády k potoku a vrbě a vydejte se přímo za nosem po cestě mezi zahrádkami (cesta vede vpravo od cesty, po které jste přišli od zámečku). Cestou dojdete až na křižovatku, kde končí ploty zahrádek, zahněte doprava. Hned po pravé straně uvidíte torzo starého stromu a na něm další domeček.

2. ZASTAVENÍ

U SKŘÍTKA HVĚZDÁŘE U STARÉHO STROMU

Legenda:

Milé děti, rád vás vidím, jdete správně. Meandr s vílou se tu opravdu stavili a přišli zrovna ve chvíli, kdy mi jedna krásně průzračná a velmi moudrá, kapička vyprávěla příběh o tom, jak je voda stará a jak se vůbec dostala na Zem. Víte, jak to tenkrát, velmi velmi dávno, před 4 miliardami let, vlastně bylo? Za všechno mohou moje oblíbené hvězdy, vodu na Zemi totiž nejspíš přinesly komety. A tu samou vodu, kterou tenkrát dopravily na naši planetu, tu máme dodnes. Voda se z naší planety nikam neztrácí, její množství je stále stejné už stovky milionů let.

Bez vody by nebyl život na Zemi. A víte jak zrovna mne, skřítka Hvězdáře, těší zjištění, že voda, která tvoří naše těla a svět kolem nás, byla kdysi součástí hvězd. A že s trochou nadsázky můžeme říci, že v každém z nás – ve vás, ve mně, v rostlinách – je kousek vesmíru. Já to vždycky tušil, že jsme jeho součástí!

Ale nechci vás zdržovat povídáním, Meandr s vílou a s milou moudrou kapkou odešli před chviličkou, určitě je doženete.

Úkol:

Dokázali byste uhodnout, jak velkou část z člověka tvoří voda? Co myslíte, je to více jak polovina nebo méně jak polovina?

Popis cesty:

Pokračujte po cestě vpravo podél vody (s Botičem po pravé a plotem zahrádek po levé straně), až dojdete k lávce přes vodu. Tu přejděte a držte se vpravo na cestě vedoucí podél potoka. Za chvíli uvidíte vlevo přes loučku historickou budovu záběhlické školy. Brzy dojdete k místu, kde máte Botič na dosah ruky, uhýbá zde vpravo malá cestička, která kopíruje tok potoka. Hned z kraje uvidíte rozvětvený mladý javor a poblíž ztrouchnivělý kmen. Třetí domeček hledejte v koruně rozvětveného javoru.

3. ZASTAVENÍ

U SKŘÍTKA PRADLENKY U ROZVĚTVENÉHO STROMU

Legenda:

Dobrý den, děti! Ano, Meandr s vílou se za mnou také stavili. Zrovna jsem v Botiči máchal svůj šátek, abych ho donesl kapičce, která se někde umazala a poprosila mě o pomoc. Byla z toho celá nešťastná a stále opakovala, že vody sice na světě neubývá, ale i tak je vzácná a cenná, a že by se s ní mělo podle toho zacházet – tedy s ní neplýtvat a už vůbec ne ji špinit. Když byla kapička už zase čistá, tak se trochu uklidnila a vyprávěla: „Kdysi dávno jsem si tak plavala v krásně čisté vodě, když tu najednou kde se vzalo tu se vzalo óóóbrovské zvíře. Byl to brontosaurus, který se přišel napít. Málem mě ta obluda vypila! Jen tak tak jsem se stihla vypařit!“  Musím vám děti říct, že mě i Meandra to tedy trochu zaskočilo – my všichni vlastně pijeme vodu, kterou kdysi pili dinosauři. Víla s kapkami se na nás jen usmály a řekly: „Ano, ano, s vodou je třeba zacházet tak, aby ji někdo chtěl s chutí pít i za desítky, stovky nebo dokonce miliony let.“

Úkol:

Voda je potřeba k mnoha věcem, například k výrobě či pěstování potravin a nápojů. Dokázali byste odhadnout, kolik litrů vody je potřeba na výrobu 1kg potravin nebo 1l nápoje?

Pomůžete kapičce, aby se s ní neplýtvalo? Vyberte z obrázků ty, na kterých se s vodou šetří.

Popis cesty:

K dalšímu domečku vás čeká delší cesta. Pokračujte dál po cestě proti proudu potoka. Projdete územím s lidskými obydlími, po chvilce cesta vede podél malé silnice, na jejímž konci uvidíte most s modrým zábradlím. Most přejděte a pokračujte dál proti proudu potoka podél plotu z vlnitého plechu. Zhruba 30 metrů za mostem uvidíte vlevo nad potokem poslední stavení (budovu bývalého mlýna) a u něj uslyšíte vodu tekoucí náhonem. Čtvrtý domeček hledejte pod břízou na osice, která má tři kmeny.

4. ZASTAVENÍ

U NÁHONU – SKŘÍTEK KOLEČKO

Legenda:

Jdete stále dobře, děti. I tudy skřítek Meandr s vílou a dvěma kapkami šli, a když se blížili ke starému mlýnu, uslyšeli radostné volání: „Ano ano, dámy a pánové, to byl dvojitý rittberger a nyní dokonce trojitý axel, ne-ví-da-né!“ Volání se ozývalo z domečku skřítka Kolečka, široko daleko známého svými vynálezy. Když přišli blíže, tak na ně Kolečko mával a volal, aby si také obuli brusle, které vyrobil, a šli si k němu zabruslit. Jenže, než došli až k domečku, tak se z oken valila pára a zpocený skřítek Kolečko sundaval kulicha a nadšeně volal: „Nevadí, brusle jste nestihli, ale můžete si užít skvělou parní lázeň!“ Meandr měl obavy, jestli je skřítek Kolečko v pořádku, ale víla už věděla, že právě našli další zatoulanou kapku. A to kapku pěkně neposednou. Ze skřítkova domečku se totiž právě střídavě ozývalo funění, šplouchání a hlasité práskání a do toho tenký hlásek odhodlaně volal: „Takhle rozjedu vlak a takhle roztočím mlýnské kolo a tááákhle pukám skály!“

Poté, co Meandr, víla a její kapičky pokračovali dál na své cestě, šel skřítek Kolečko k protějšímu starému náhonu, kde nyní konstruuje nové mlýnské kolo, aby mohl ve svém malém mlýně namlít mouku na dobroty na chystanou májovou slavnost.

Úkol:

Víte, proč bylo u skřítka Kolečka tak veselo a co to tam neposeda kapička vyváděla? Víte, v jaké podoby se voda může proměňovat? Poznáte, v které své podobě voda na obrázcích je?

Napadá vás, s čím vším může voda lidem pomáhat?

Úkol na cestu:

Zpíváte si rádi? Pak jistě znáte spoustu písniček, kde se zpívá o vodě, ať už jako rose, dešti, sněhových vločkách nebo potůčku… Pokuste se po cestě vzpomenout na některé z nich a můžete si je i zazpívat do kroku. Hezky se rozezpívejte, třeba se vám to bude u příštího domečku hodit. 
My máme parní stroj, úžasné síly zdroj a že náš je nja ta tá  ….

Popis cesty:

Pokračujte dále po široké cestě podél plotu. Na místě, kde téměř končí plot z vlnitého plechu, u cedule Přírodní památka se cesty rozdělují. K dalšímu domečku vedou dvě cesty, volba je na vás:

1. Komfortní kočárková cesta

Pokračujte dále po široké cestě podél plotu. Půjdete po asfaltové cestě a po 20 metrech odbočíte vlevo na pěšinu vedoucí lesíkem. Po ní dorazíte na místo, kde se obě cesty (kočárková a terénní) spojují. Vašim zrakům neunikne velký padlý strom, ten si můžete prohlédnout na přiloženém obrázku. Vydejte se po úzké cestičce, která vede kolem velké zatáčky potoka. Po asi 20 metrech zahněte na cestičku vpravo, kde po chvilce uvidíte kousek od vody olši objímající se s javorem. U nich hledejte pátý domeček.

2. Terénní podél vody (kde projede i kočárek – záleží na počasí, vozidle, náladě řidiče)

Zahněte vlevo a pokračujte po pěšince vedoucí podél potoka, až dorazíte k místu, kde se schází více cest a Botič zde dělá výraznou zatáčku vlevo. Na tomto místě se spojují cesty (kočárková a terénní). Vašim zrakům neunikne velký padlý strom, ten si můžete prohlédnout na přiloženém obrázku. Vydejte se po úzké cestičce, která vede kolem velké zatáčky potoka. Po asi 20 metrech zahněte na cestičku vpravo, kde po chvilce uvidíte kousek od vody olši objímající se s javorem. U nich hledejte pátý domeček.

5. ZASTAVENÍ

U OLŠE S JAVOREM – SKŘÍTEK NOTIČKA

Legenda:

Tak co, děti, vzpomněly jste si na nějaké písničky o vodě? A zazpívaly jste si je cestou? Tady se vám teď také náramně zpívalo. Byla tu na návštěvě u skřítka Notičky jedna tuze nadaná kapička. Zpívala si od rána do večera a od večera do rána a skřítek ji doprovázel na housličky. Však si také úplně prošoupal svůj smyčec, a když kapička odešla s Meandrem a vílou, tak se vydal na cestu k pastvině poprosit koníky o pár nových žíní. Ale chvilku to vypadalo, že kapka nikam nepůjde. Postavila si totiž hlavu, a že prý ne a ne, že když už jednou měla to štěstí a spadla do Botiče, tak velevýznamného toku z ještě velevýznamnější písničky, tak že tu zůstane. Až když jí víla slíbila, že v Botiči si ještě nějaký čas poplave a že dále po proudu proplují i Nuslemi, tak svolila, rozloučila se s Notičkou a vydala se s Meandrem, vílou a kapkami hledat své zbylé kamarádky.

Úkol:

Víte, o které písničce kapička mluvila? Napovím vám, kapička měla pravdu, není to jen tak ledajaká písnička a opravdu se v ní zpívá o Botiči, i když to málokdo ví. Botič na své cestě Prahou protéká čtvrtí zvanou Nusle a tam je místo, kde se kdysi každý rok pořádala slavná ševcovská pouť zvaná Fidlovačka. Kolem byly louky a Botič tiše hučel….. Už jste na to, děti, přišly, možná vám může napovědět někdo starší, ten určitě už ví.

A jestli nikam nespěcháte, skřítka Notičku jistě potěší, když mu zazpíváte svoji oblíbenou písničku.

Popis cesty:

Není kam spěchat, pokračujte proti proudu potoka, půjdete malebnou divočinou, kterou stojí za to pěkně prozkoumat či doslova prolézt, mezi cestou a potokem určitě objevíte spoustu malebných zákoutí a přírodních prolézaček.

Chcete se podívat, kde odpočívají skřítci? V místě, kde začíná území velkých padlých stromů, poblíž posezení dětí z lesní školky, je na břehu potoka malá pláž a na protější straně je vysoký břeh. Když budete mít štěstí, zahlédne tu skřítka v malé houpací síti. Pokud tam skřítek je, tak ho, prosím, nerušte. 

Šestý domeček je dočasně mimo provoz, proto vaše kroky budou směřovat rovnou k domečku č. 7. Pokračujte stále proti proudu potoka, minete po levé straně cestu k brodu. Po chvilce  se opět vaše kroky mohou rozdělit, k dalšímu domečku vedou dvě cesty:

1. Komfortní kočárková

Pokračujte po široké cestě do mírného kopečka, až dojdete k asfaltové cestě. Na rozcestí se dejte vlevo, po pravé straně budete mít ohrady pro koně. Dojdete k velkému jezu (jez Marcela). Postavte se na plácek čelem k jezu po levé straně (pod jezem) u kamenného břehu stojí dub. V jeho koruně je další domeček.

2. Terénní podél vody (nekočárková)

Pokračujte pořád dál cestičkou podél potoka, až dojdete k velkému jezu (jez Marcela). Postavte se na plácek čelem k jezu po levé straně (pod jezem) u kamenného břehu stojí dub. V jeho koruně je další domeček.

6. ZASTAVENÍ

U BRODU – SKŘÍTEK ŠVÍCKO
TENTO DOMEČEK NEHLEDEJTE, JE DOČASNĚ ZRUŠEN, POKRAČUJTE K DOMEČKU Č. 7

Legenda:

Ano, Nusle, tam bylo, děti, kdysi u vody tak krásně! Voda (Botiče!) hučela po lučinách….., proháněla se po kamenech, vlnila se meandry, zpomalovala v zátokách, radost pohledět! Pak ale začalo přibývat domů, silnic, aut a než jsem se nadál, tak byly břehy vyzděné a voda mohla téci už jen rovně za nosem. A to vám není moc hezká podívaná, to se vám brzy okouká. A tak jsem se jednoho krásného dne vydal proti proudu za svým bratrancem Meandrem, který mi nabídl, abych bydlel zde, kde je Botič stále tím starým dobrým potokem, kolem kterého žije nejen spoustu skřítků, ale i živočichů a rostlin. Nedávno mě navštívila jedna vodní kapka, která ještě nikdy neplula městem a neuměla si představit, jak takový vyzděný břeh vypadá. Tak jsem jí támhle kousek dál vydlabal dvě korýtka – jedno rovné a jedno zakroucené. Klouzala se tam jako po skluzavce nebo tobogánu. Teď už je ale na cestě se skřítkem Meandrem, vílou a ostatními kapkami dál proti proudu.

Úkol:

Vezměte si z mého domečku skleněné kuličky a z vaku vedle stromu vyndejte připravené dřevěné dráhy. Najděte si vhodné místo, prkna položte, tak aby se v nich mohly skleněnky dobře kutálet. Pusťte skleněnky do připravených drah – rovné a zakroucené. Ve které dráze projede kulička trasu rychleji? A ve které dráze má kulička čas na chvíli zpomalit, zastavit a zase jet dále? Kuličky nezapomeňte zase vrátit zpátky do domečku.

Představte si, že úplně stejně jako kuličky v dráze se chová voda v korytech řek a potoků. Co myslíte, v jakém korytě (rovném nebo zakrouceném) bude voda pro své okolí užitečnější?

Popis cesty:

Vraťte se od brodu na cestu. Zde se opět vaše kroky mohou rozdělit, k dalšímu domečku vedou dvě cesty:

1. Komfortní kočárková

Pokračujte po široké cestě do mírného kopečka, až dojdete k asfaltové cestě. Na rozcestí se dejte vlevo, po pravé straně budete mít ohrady pro koně. Dojdete k velkému jezu (jez Marcela). Postavte se na plácek čelem k jezu po levé straně (pod jezem) u kamenného břehu stojí dub. V jeho koruně je další domeček.

2. Terénní podél vody (nekočárková)

Pokračujte pořád dál cestičkou podél potoka, až dojdete k velkému jezu (jez Marcela). Postavte se na plácek čelem k jezu po levé straně (pod jezem) u kamenného břehu stojí dub. V jeho koruně je další domeček.

7. ZASTAVENÍ

U JEZU – SKŘÍTEK VODENKA

Legenda:

Zdravím, děti, víte, kde jste? Že v Praze? U vody? U Botiče? To jsem si do nedávna myslel taky. Než jsem jednou na střeše svého domečku slyšel takové zvláštní klapání. Koukám a ona mi tam poskakovala kapička vody. Radostí skákala do výšky a volala: „Hurá, jsem na střeše Evropy.“ Řekl jsem jí, že to hopsá na mé střeše a já se nejmenuju Evropa, ale Vodenka, ale ona kupodivu vůbec nebyla zklamaná a dál mluvila o Evropě. Když se trochu unavila a přestala poskakovat, tak mi to celé vysvětlila. U nás v Čechách totiž řeky a potůčky pramení a odtékají do dalších řek a ty vedou od nás do tří moří. Žádné řeky k nám nepřitékají – proto střecha Evropy. Kapička prý už byla jednou v Černém moři, bylo tam prý pěkně, ale trochu teplo. A tak se po čase vypařila a jako pára stoupala vzhůru, až se setkala s dalšími kapičkami. Společně vytvořily mrak a z něj později začalo pršet. A tentokrát jí to vyšlo, spadla do Botiče, odtud popluje do Vltavy, pak do Labe a hurá na sever. Když se tu pro ni stavil skřítek Meandr s vílou, tak se se mnou rozloučila s tím, že ode mne bude pozdravovat lední medvědy!

Úkol I.:

Víte, jak voda na naší planetě „cestuje“? Podívejte se na obrázky a zkuste je seřadit za sebou tak, aby tvořily uzavřený koloběh vody na zemi.

A tady je střecha Evropy, o které mluvila kapička. Vidíte, do kterých tří moří od nás řeky vedou? Do kterého dopluje kapička?

Úkol II.:

Jestli nemáte naspěch a můžete se chviličku zdržet, vyzkoušejte si, jak máme v Čechách dlouhé některé řeky a potoky. V domečku najdete smotané 4 stužky, co stužka, to řeka či potok. Stužky rozmotejte a položte si je pěkně vedle sebe. Až si vše prohlédnete, stužky zase smotejte a vraťte do domečku.

Popis cesty:

Pokračujte pořád proti proudu potoka dál cestičkou podél vody. Dojdete na rozcestí. Před sebou uvidíte dřevěnou ohradu, která ohraničuje mokřad (lužní les). Na ohradě blízko plotu z pletiva hledejte další domeček.

8. ZASTAVENÍ

U LUŽNÍHO LESA – SKŘÍTEK KVAK

Legenda:

Dobrý den, děti, hledáte kapičky, Meandra a vílu? Ano, všichni tu u mě byli. Jednu z kapiček jsem nedávno potkal u potoka a ptala se mě na cestu do lužního lesa. A protože nedaleko něj bydlím, tak jsem jí pozval na návštěvu. Moc se jí v lese líbilo. Vyprávěla mi, kde už všude byla. V horském jezeře, ve studánce, v hasičské nádrži, ve veliké řece, rybníku plném kaprů a dokonce i v obrovitánském oceánu, ale ještě nikdy neviděla mokřad v lužním lese. Tak jsme společně pozorovali vodu a život v jejím okolí a kapička byla moc spokojená. Když pak přišel skřítek Meandr s vílou a ostatními kapkami, tak si k nám přisedli a společně jsme se tou krásou kochali. Teď už jsou ale na cestě pro poslední kapku, kterou víla stále postrádá.

Úkol:

Dokázali byste říci, do které vody na obrázcích by kapička musela spadnout, aby si plula v díle přírody nebo v díle člověka?

Úkol na cestu:

Až půjdete dál cestou proti proudu, pozorně se dívejte. Po levé straně uvidíte loučku s lavičkou s výhledem na ostrůvek. Na ostrůvku je také voda. Uhádnete, jak se toto vodní dílo přírody jmenuje?

Popis cesty:

Pokračujte po cestě stále proti proudu potoka (minete loučku s lavičkou, kde si můžete splnit „úkol na cestu“), za chvilku dojdete k další lavičce, která je na břehu zpevněném kamennou zídkou. Na plácku pod zídkou blízko u vody roste velká vrba. Tady hledejte další domeček.

9. ZASTAVENÍ

U VRBY – SKŘÍTEK KORMIDELNÍK

Legenda:

I tady, děti, skřítek Meandr s vílou byli. Ale skřítka Kormidelníka, za kterým Meandr původně šel, aby spolu zalepili díry v lodičkách na májovou slavnost, tu nezastihli. Našli tu jen tento vzkaz:

Milý Meandře, čekal jsem tu na tebe a mezi tím ke mně připlula jedna kapka, nedávno spadlá z mraků a ptala se mě na jízdní řád místní paroplavby. Trochu jsem jí zklamal tím, že jsem jí vysvětlil, že po Botiči žádné parníky, výletní lodě, rybářské bárky, ba ani přívozy nejezdí. Že jediné lodičky tu jsou ty naše, skřítkovské. Tahle kapička je rozený námořník, má v plánu chytit se na Vltavě nějaké lodě a kormidlovat ji až do přístavu v Hamburku. Protože jsi stále nešel, tak jsem poprosil kapku, jestli by mi se stavbou a lepením lodiček na slavnost nepomohla. Nadšeně souhlasila. Najdeš nás v zahradě u kostela.

Úkol:

Skřítek Kormidelník kromě oprav a stavění lodiček pro skřítky také zkoumá, co všechno by na stavbu lodiček mohl použít. K tomu mu slouží tento důmyslný přístroj Aqua kyblos, se kterým provádí pokusy Plávos Neplávos.

Pokud si pokus chcete také vyzkoušet, tak naplňte kyblík vodou a vhoďte jednotlivě přiložené předměty do vody. Ještě předtím můžete odhadnout, jestli daná věc bude nebo nebude plavat.

Popis cesty:

Jupííí, máte před sebou poslední úsek cesty, bude trochu delší a na konci vás čeká malá odměna. Pokračujte po cestě stále podél vody, dojdete ke „STEZCE NABOSO“ u Kozinova náměstí. Na jejím konci se vám otevírají dvě možnosti:

1. Kočárková varianta:

Od „stezky naboso“ pokračujete do mírného kopce po chodníku kolem gymnázia až ke STARÉ KOVÁRNĚ (roh Kozinovy a Selské ulice). Za kovárnou zahněte doleva, tudy dojdete ke kostelíčku. Vejděte dřevěnými vraty vedle zvonice. Poblíž vchodu do kostela uvidíte zahradní stan se stolem a lavicemi. Tady na vás čeká poslední zastavení s úkolem.

2. Nekočárková varianta:

Od „stezky naboso“ pokračujte z Kozinova náměstí dlážděnou cestou vlevo okolo vody k domu č. p. 2. Za domem vedou schody, které končí blízko fary a vchodu ke kostelu. Vejděte brankou a u vchodu do kostela uvidíte zahradní stan se stolem a lavicemi. Tady na vás čeká poslední zastavení s úkolem.

10. ZASTAVENÍ

Zastavení v zahradě u kostela

Na tomto krásném místě měla víla konečně všechny neposedné kapky opět pohromadě a mohly se společně vydat vodami Botiče na dobrodružnou cestu vodních kapiček světem.

Než se víla se skřítky rozloučila, plácla dlaní do vody ve vědru, které stálo poblíž a vykouzlila dva modré korálky pro skřítky na památku. Jakmile to ale kapičky uviděly, tak se rozeběhly a šup do vědra. Kap kap kap, klapity klap, plác žbluňk a čvacht! Neposedné kapičky dováděly na hladině a vykouzlily spousty korálků. Pokud chcete, můžete si na památku navléci korálky.  Vylovte si tři libovolné korálky z vědra pod stolem. Z domečku si vyberte šňůrku a navlékněte. Je to dárek pro vás od skřítků, víly a vodních kapiček.

Než se vydáte za dalším dobrodružstvím, ozdobte, prosím, na oplátku říčku na slavnost skřítků vlastní lodičkou složenou z papíru s vaším jménem či značkou (použít můžete přiložené papírky a lepidlo na přidělání loďky, aby z říčky neulétla).

P.S: Pokud máte ještě dost času a sil, můžete si jít pohrát do farní zahrady, která je hned za zdí…  Ale pozor, probíhá tu rekonstrukce, tak buďte opatrní! Nebo můžete pokračovat do Toulcova dvora (rozkvetlý sad, spousta zvířat a mláďat, mokřad,… a také možnost občerstvení).

S. O. S. Putování skřítka Meandra (2023)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *