BAVÍ NÁS RŮST

Rozhovor o tom, jak vidí Klub K2 Regína Dlouhá, jeho dlouholetá ředitelka.

S Klubem K2 už jsi ušla dlouhou cestu, připojila ses k němu, když byl ve věku předškoláka a letos si jde vyzvednout občanku. Co tě na něm zaujalo, když jste se potkali?

V roce 2010 jsem se chtěla po mateřské dovolené vrátit do práce. Věděla jsem ale, že jako máma třech malých dětí nemám šanci nastoupit na svoje původní místo. Klub K2 mi dal možnost skloubit práci a rodinu. 

Samozřejmostí byla a je upřímná snaha vyjít si v týmu vstříc, když je doma někdo nemocný a potřebuje péči. To mi do života vneslo klid, vím, že se mohu na kolegyně spolehnout, že když doma hoří, mohu hasit. 

 

Hned od začátku jsi vlastně souzněla s jednou z vizí Klubu K2 – pomáhat rodičům vracet se do práce a být zároveň dobrým rodičem.

Ano, rodinu vnímáme jako nejdůležitější. Je to pevný bod, ke kterému směřujeme všechny svoje aktivity. Snažíme se rodinu podporovat jak v úzkém, tak v širokém slova smyslu. V samém jádru máme vliv na rodiny našich zaměstnanců, kterým se snažíme vyjít vstříc, stejně jako se to stalo na začátku mně. Naše hlavní a nejviditelnější aktivita je péče o rodiny našich klientů, jimž nabízíme přímou péči o děti, podpůrné služby, odbornou pomoc a mnoho dalších věcí. Máme ale vliv i na prostředí, ve kterém naši klienti žijí, stavíme naučnou stezku, pořádáme tradiční sousedské akce… V širším aspektu zasahujeme také do veřejné sféry, v rámci obce, města i kraje. V městské části, na magistrátu hlavního města, na ministerstvu práce a sociálních věcí – tady všude se zasazujeme o to, aby se nezapomínalo na potřeby rodin, aby společenské klima bylo rodinám nakloněno. V neposlední řadě se snažíme zůstat otevření a předávat své zkušenosti dalším partnerům a organizacím, které s dětmi a rodinami pracují. Myslím, že za rodinu bojujeme na všech frontách. 

 

To zní jako úplný ideál. Na téhle patnáctileté cestě jste si ale určitě zašli i do slepých uliček.

Jasně. Bez těch to nejde. Ale i tyhle zacházky tě posunou dál. Zjistili jsme třeba, že máme svoji představu o kvalitě a z té nechceme slevit. Uvědomili jsme si to v okamžiku, kdy se nám nepodařilo nabízet služby profesionálních chův tak, aby byly finančně přijatelné pro rodiny. Mohli jsme zlevnit, ale znamenalo by to snížit kvalitu a to jsme nechtěli. 

Ujasnili jsme si také, že nemá cenu vkládat energii do projektů, jejichž úspěšnost nemůžeme ovlivnit.

Dlouhodobě neumíme ukázat soukromým dárcům, že i preventivní činnost je dobré podporovat, že je to pro společnost stejně důležité, jako podporovat rodiny, které se už do velkých problémů dostaly. To je úkol, který je před námi.

Budování organizace je stejně jako výchova dítěte složitý proces a slepým uličkám ani nesprávným rozhodnutím se nevyhneme. Důležitý je ale výsledek. Jaký je Klub K2 po 15 letech fungování? 

Především jsme respektovanou a stabilní organizací. Máme svůj pevný zaměstnanecký základ a naše stabilita nám dává sílu pečovat o ty, kteří se sami ocitají v problémech či procházejí krizí.

Jsem pyšná na to, že se do práce těšíme. Ráda chodím na naše akce, kde je příjemné pobýt a povídat si o běžných věcech, zazpívat si, něco se dozvědět, přispět k tomu, aby se nám na Zahradním Městě a Skalce dobře žilo.

A jakou bys viděla pro K2 budoucnost?

Věřím, že nás čekají klidné roky, kdy nebudeme muset čelit ohrožení naší práce nekoncepčními rozhodnutími shora.

Popíšu ti svůj sen: Potkám nějakou neznámou rodinu žijící na Praze 10 a zeptám se jí, co je Klub K2. A oni okamžitě znají odpověď. Že je to organizace, která pečuje o rodinu po všech stránkách. Něco jako když chcete pečovat o svoje zuby, chodíte k zubaři, když chcete pečovat o svoji rodinu, chodíte do Klubu K2.

Hm, je čas objednat celou rodinu na dentální hygienu….

 

 

Regína Dlouhá

2010-2013: Koordinátorka rekvalifikačních kurzů Klubu K2

2013- doposud: Ředitelka Klubu K2

Regína Dlouhá: Rodina je nejdůležitější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *