Díky letitým zkušenostem s péčí o děti dokážeme odborně posoudit, jak dobře je o děti u vás postaráno.

Systematicky i jednorázově vás povedeme k dalšímu rozvoji tak, aby práce bavila vás i děti.

AUDIT KVALITY PÉČE V DĚTSKÉ SKUPINĚ

Zajímá vás, jak kvalitní je vaše vedení dětské skupiny nebo mikrojeslí?

Zpracujeme vám analýzu současného stavu a přidáme návrh dalšího postupu, jak se posunout zase o kousek dále.

Hlavním výstupem auditu je osvědčení o souladu se zákonnými požadavky a posouzení úrovně péče o děti.
Obdržíte souhrn nejdůležitějších postřehů z hospitací a doporučení pro zvýšení kvality péče.
Bude-li potřeba, rádi vás provedeme následnou systémovou změnou, nebo zůstaneme k ruce pro jednorázové konzultace.

Konzultace: Mgr. Regína Dlouhá, autorka Standardů kvality péče v dětských
skupinách, ředitelka Klubu K2.

Máte zájem o audit kvality péče vaší dětské skupiny? Napište na regina@klubk2.cz.

MENTORING

Naučíme vás vést děti správným směrem. Na základě hospitací a videa z vašeho zařízení připravíme akční plán profesního rozvoje zaměstnanců.

Zaměříme se na posilování silných stránek tak, aby vaše práce bavila vás i děti.

 

Cena: 500 Kč/hod

V případě zájmu se obraťte na email rekvalifikace@klubk2.cz.

KONZULTACE

Rádi se podělíme o naše zkušenosti s vedením a provozem dětských skupin.

 

Cena: 500 Kč/hod.

Kontaktujte nás na e-mailu rekvalifikace@klubk2.cz.

LEKTOROVÁNÍ

Novelizovaný zákon o dětských skupinách přinesl povinnost všem pečujícím uskutečnit 8 hodin vzdělávání za rok. 
Připravili jsme pro vás aktuální nabídku čtyř osmihodinových seminářů: 

Kvalifikovaná chůva pro děti v DS – 8 hodin
Plán výchovy a péče v praxi – 8 hodin
Standardy kvality péče v naší DS – 8 hodin
Tvorba PVP pro naši DS – 8 hodin

Cena 1.500,-/osoba, možný výjezd do vašeho zařízení (cena dohodou)

Přihlášky a konzultace na rekvalifikace@klubk2.cz

STANDARDY KVALITY PÉČE

Své zkušenosti s péčí o děti v dětských skupinách jsme shromáždili a definovali v tzv. standardech kvality péče.

Na tyto standardy navazují další služby: audity kvality, mentoring, konzultace i lektorská činnost, kde prezentujeme další metodické materiály.

Nový metodický materiál Plán výchovy a péče v dětských skupinách byl představen na konferenci APSS ČR „Dětské skupiny včera, dnes a hlavně zítra“ za účasti zástupců MPSV dne 22. května 2018.  Metodiku pro pečující můžete objednat na e-mailu: rekvalifikace@klubk2.czCena: 250 Kč.