Objev Zahraďák: První procházka

První procházka má celkem 7 tabulí s úkoly a zabere vám asi 1,5 hodiny. 

Stáhněte si a vytiskněte mapu s vyznačenými naučnými tabulemi, které máte během své první procházky navštívit. Nezáleží na tom, u které začnete a kde skončíte.

Vypátrejte podle mapky 7 naučných tabulí, přečtěte si je, prohlédněte si obrázky a splňte úkoly, které jsou součástí každé tabule. Nalepte si za navštívenou tabuli obrázek do své mapy.

Přejeme vám příjemnou procházku Zahradním Městem

Klub K2

Zde je mapa s vyznačenými naučnými tabulemi, které máte během své první procházky navštívit.

Nezáleží na tom, u které začnete a kde skončíte.

První procházka poznávací rodinné hry Objev Zahraďák vede ulicemi Pomněnková, Kosatcová, Podléšková, Karafiátová, Rozmarýnová, Narcisová, Chmelová.

Pomněnková

Kosatcová

Podléšková

Karafiátová

Rozmarýnová

Narcisová

Chmelová

Objev Zahraďák: První procházka