ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY
Minimální mzda se zvýší od 1.1.2021 z 14 600 Kč o 600 na 15 200 Kč. Minimální hodinová mzda se zvýší z 87,30 Kč o 3,20 Kč na 90,50 Kč/hod.

DŮSLEDKY ZVÝŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY
Zvýšení odvodů na zdravotním pojištění pro OBZP
U osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP) měsíční platba na zdravotní pojištění vzroste na 2 052 Kč, což je o 81 Kč více oproti roku 2020. Týká se rodičů pečující o děti, kteří nejsou OSVČ a ani nejsou v pracovněprávním vztahu, ze kterého je hrazeno pojistné na zdravotní pojištění, nepobírají rodičovský příspěvek či nemají jiný důvod, kdy by stát hradil pojistné na zdravotní pojištění či jejich dítě navštěvuje předškolní zařízení více než 4 hodiny denně (nesplňují podmínky pro hrazení pojistného jako tzv. osoba pečující o dítě).

Rodiče pracující po kratší pracovní dobu budou muset odvádět vyšší zdravotní pojištění

Zaměstnanci pracující po kratší pracovní dobu musí odvést zdravotní pojištění, alespoň v té výši, jakoby pobírali minimální mzdu (tj. 15 200 Kč) a je nerozhodné, jejich odměna činí 10 200 Kč či 13 000 Kč.

Minimální odvod na zdravotním pojištění činí 13,5 %, z minimální mzdy v roce 2020 tato částka činí 1 971 Kč, v roce 2021 se tento odvod zvýší na 2 052 Kč.

Pokud má rodič pracující po kratší pracovní dobu mzdu nižší než 15 200 Kč, pak bude povinen doplatit dopočet do minima zdravotního pojištění, zaměstnavatel hradí 9 % a zaměstnanec 4,5 % z hrubé mzdy zaměstnance. Pokud má rodič více zaměstnání, sčítají se pojistné ze všech zaměstnání. Pokud tedy součet mzdy ze všech zaměstnání je alespoň 15 200 Kč, rodič nic doplácet nebude.

Větší možnost přivýdělku na úřadě práce

Uchazeč o zaměstnání evidovaný na úřadě práce si v roce 2020 si mohl přivydělat 7 300 Kč měsíčně, v roce 2021 může činit přivýdělek až 7 600 Kč, aniž by byl vyřazen z evidence na úřadu práce.
Po dobu pracovní činnosti – přivýdělku rodiči nenáleží podpora v nezaměstnanosti.

Sleva na dani za „školkovné“ se zvýší

Dochází k navýšení slevy na dani za „školkovné“. Výdaje za děti umístěné v předškolní péči (v dětské skupině, jeslích, v mateřské škole atp.) může rodič uplatnit jako slevu na dani, do výše minimální mzdy. Za rok 2020 tedy v hodnotě 14 600 Kč, za rok 2021 se tato částka zvýší na 15 200 Kč.

Daňový bonus na děti
Daňové zvýhodnění může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů a náleží tehdy, když je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmů.
Rodiče mohou čerpat roční daňový bonus pouze v tom případě, jakmile jejich příjem přesáhne šestinásobek minimální mzdy, tedy za rok 2021 alespoň 91 200 Kč.

VÝŠE NÁHRADY MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI - 2021

VÝŠE DÁVEK NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ - 2021

OSVČ – NOVÁ VÝŠE ODVODŮ NA POJISTNÉ
Minimální zálohy OSVČ se zvýší celkem o 85 Kč na 4 981 Kč (nyní 4 896 Kč). Zdravotní pojištění Od 1. 1. 2021 zvyšují odvody OSVČ na pojistné. Minimální měsíční záloha na pojistné na zdravotní pojištění OSVČ od ledna 2021 činí 2 393 Kč (2 352 Kč v roce 2020).

Důchodové pojištění
Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající hlavní činnost bude od měsíce podání Přehledu za rok 2021 činit 2 588 Kč (nyní 2 544 Kč). Minimální měsíční záloha na pojistné na důchodové pojištění OSVČ vykonávající vedlejší činnost bude činit 1 036 Kč (dosud 1 018 Kč),  Rozhodná částka pro stanovení vedlejší činnosti bude přitom v roce 2021 činit 85 058 Kč (nyní 83 603 Kč).

Nemocenské pojištění
Minimální pojistné na Nemocenské pojištění bude činit 147 Kč (nyní 126 Kč).
Paušální daň – novinka OSVČ může od 1. 1. 2021 hradit paušální daň ve výši 5 469 Kč měsíčně, tato částka se skládá z minimálního pojistného na zdravotní pojištění 2 393 Kč, na sociální pojištění navýšeného o 15 % (1,15 x 2 588 Kč) a daně z příjmů 100 Kč.

Více informací na https://www.behounek.eu/l/pausalni-dan/

Nejdůležitější změny legislativy pro rodiče od 1. 1. 2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *