V ČR působí více než 450 mateřských, rodinných a komunitních center, která se v uplynulých dnech stala místem pro organizování pomoci v místě svého působiště. ​Tím, že tato centra vznikají z potřeb daného místa a komunity, také nejlépe reagují na potřeby místních obyvatel, pracují rychle a efektivně. Do organizace pomoci a spolupráce s místní samosprávou při řešení této krize se centra zapojila ihned po vypuknutí současného stavu na bázi dobrovolnické práce, tedy bez nároku na jakékoliv odměny, kompenzace či pocty. 

Centra nabízejí v terénu tyto služby: 

 • pomáhají se šitím roušek a jejich distribucí, 
 • zajišťují sociální poradenství, psychologické poradenství a terapie pro klienty (s pomocí emailové, telefonické a online komunikace) 
 • nabízejí telefonické a on-line konzultace rodinám, pěstounům, 
 • nabízejí online učení s dětmi pro rodiny, kde jsou specifické problémy – výchovné nebo dítě s poruchou autistického spektra, 
 • zajišťují kontinuitu ve volnočasových aktivitách – většinou online formou, 
 • sdílejí tipy pro domácí vzdělávání, podložené informace, jak mluvit s dětmi o koronaviru 
 • aktivují veřejnost k dobrovolnictví, 
 • informují o opatřeních veřejnost, 
 • delegují veřejnost a své potřebné klienty k dostupným zdrojům pomoci, 
 • zajišťují pracovní pozice (progresivně – v lokalitách, často pro rodiče na MD, RD, zaměstnance 50+, formou částečných úvazků, prací z domova atd.), díky podpoře z dotačního titulu Rodina MPSV nyní v rámci možností tyto pozice neruší a podporují tak zaměstnanost ohrožených skupin 
 • síťují místní NO, ale i vedení obcí (často jsou součástí komunitních plánů obcí) a vzdělávací instituce. 

Díky svému lokálnímu a komunitnímu charakteru jsou tak místní centra přirozeným prostorem pro sdružování dobrovolníků a koordinaci pomoci. Zároveň se snaží působit preventivně v oblasti sociálně patologických jevů vyplývajících ze současné situace – zejména zajištěním sociálního a psychologického poradenství v momentální tíživé situaci. 

Obrací se na nás lidé s žádostí o pomoc, ať už se jedná o psychickou podporu v těžživotní situaci či pomoc při orientaci v současném systému sociálních podpor.“ Michaela Bernardová, komunitní centrum Pexeso, Praha-Zbraslav. 

„Díky silné místní provázanosti se nám podařilo efektivně koordinovat dobrovolníky pro šití a distribuci roušek. Během pár dní našilo 50 dobrovolníků 3.000 roušek pro seniory, lékárny, supermarkety, zdravotnická a sociální zařízení.“ Barbora Zálohová, Rodinné a komunitní centrum Mumraj, Horní Počernice. 

„Stali jsme se součástí Sítě odpovědných organizací Prahy 10. S radnicí úzce spolupracujeme, nyní jsme vytvořili dvě distribuční místa ochranných roušek, dezinfekce a letáků.“ Lucie Jindráková, Klub K2, o.p.s. 

Pro fungování těchto center je stěžejním partnerem Ministerstvo práce a sociálních věcí a jeho dotační titul RODINA, proto se také v minulých dnech Unie center pro rodinu obrátila na MPSV s nabídkou pomoci a partnerství při zajištění podpory s informováním, sanováním rodin (podpora rodin s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen) a dalšími souvisejícími problémy v terénu. 

Neziskový sektor, do kterého patří i tato centra, je klíčovým partnerem státu v řešení situací a problémů, na které stát nemá dostatečné finanční, administrativní, odborné a personální kapacity, a to nejen v době krize. Velice nás proto mrzí a ohrazujeme se proti tvrzení některých představitelů vlády a členů Poslanecké sněmovny, že neziskový sektor v době krize nepracuje a nepomáhá. Je tomu právě naopak – neziskový sektor pomáhá a pracuje tam, kde stát potřebuje. Hmatatelným dokladem jsou toho tisíce roušek ušitých dobrovolníky pro místní zdravotnická, sociální zařízení či potřebné osoby, zajištění nákupů pro nejohroženější skupiny obyvatel a další dobrovolnické činnosti.

Edita Kozinová

předsedkyně Výkonné rady Unie center pro rodinu a komunitu

Mateřská, rodinná a komunitní centra poskytují rodinám podporu i v době koronavirové

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *