PLÁN VÝCHOVY A PÉČE ŠKOLKY K2

Náš plán výchovy a péče „Koloběh života: Rosteme s přírodou“ vychází z opakujícího se přírodního cyklu, který dává rámec také životu lidí a poskytuje jim pevné ukotvení v běhu světa. Běh přírodního času doplňují lidé vlastními zvyky, které z přírody a jejích proměn vycházejí. Opakující se svátky a usínání a probouzení přírody vytvářejí dohromady pevný řád, ve spirále jdoucí životní cyklus. Na této linii jsme vystavěli náš plán výchovy a péče. Důraz klademe na spontánní objevování přírody, z něhož postupně vychází pochopení zákonitostí přírody a jejich odraz v životě lidí. Poznávání přírody je naším zásadním prostředkem pro rozvoj dítěte. Svátky a tradice zprostředkovávají dětem základní hodnoty naší společnosti.

V dětských skupinách Školky K2 se inspirujeme inovativním vzdělávacím programem Začít spolu. Tato pedagogika podporuje především svobodné vyjadřování potřeb, přání a představ dětí v bezpečném prostředí a zároveň jim přináší výzvy, které napomáhají k jejich přirozenému učení a kreativitě.

Třídy jsou uspořádány do tzv. „center aktivit“, jako jsou Kostky, Ateliér, Manipulační hry, Pokusy a objevy, Pohyb, Dramatika nebo Hudba. Centra nabízejí různorodé činnosti tak, aby rozvíjely dovednosti, kompetence a podporovaly spolupráci a vzájemné učení dětí. Ty tak dostávají příležitost vyhledávat a zpracovávat informace, učit se z různých zdrojů a od sebe navzájem, objevovat a experimentovat.

Naším cílem je vytvořit pro děti podnětné prostředí, v němž naleznou inspiraci a chuť k poznávání a učení. Hlavní zásadou naší práce je respekt k osobnosti dítěte, podpora jeho vlastního osobnostního rozvoje. Zároveň podporujeme a sledujeme vývoj zdravých vztahů mezi dětmi. Preferujeme tvořivý přístup k činnostem, poznávání všemi smysly. Přírodu nejen pozorujeme, ale i chráníme. Zahrada je plnohodnotnou součástí naší školky. Učíme se udržovat své okolí v čistotě, třídit odpad, starat se o rostliny i zvířata. Chceme, aby naše zahrada byla přátelská nejen k nám, ale i k rostlinám a živočichům.

Zásadní je pro nás spolupráce s rodinou, která je vždy přínosná pro všechny zúčastněné. Nasloucháme potřebám rodičů, společně hledáme cesty k řešení problémů, navzájem si pomáháme a inspirujeme se. Oceňujeme aktivní přístup rodičů, organizujeme komunitní akce pro celou rodinu. Spolupracujeme také s řadou odborníků, kteří nám pomáhají náš plán výchovy a péče doplňovat a dále rozvíjet a podporují nás při řešení nejrůznějších problémů.

Náš plán výchovy a péče vychází z RVP MŠMT a zohledňuje specifika práce s dětmi od 2 do 6 let. V rámci plánu výchovy a péče probíhá se staršími dětmi program zaměřený na přípravu na předškolní vzdělávání „Budu školákem“.

Plán výchovy a péče probíhá během roku v jednotlivých integrovaných blocích

  1. Už chodím do školky
  2. Podzim zpívá větrnou ukolébavku
  3. Zima přikryla krajinu peřinou
  4. Jaro probouzí přírodu ze spánku
  5. Léto nabízí košík květů

V Praze dne 1. 3. 2022.

                                                                     

                                                                       Mgr. Regína Dlouhá, ředitelka