Ceník docházky pro Dětské skupiny Modrá a Zelená

Pro NOVÉ smlouvy od 1.3. 2024 platí nový ceník:

Školkovné / měsíc (po-pá 7:30-17:00)…………………..5000 Kč………….každodenní docházka 7:30-17:00
První adaptační měsíc………………………………………….4 200 Kč………….zahrnuje postupnou adaptaci, platí ve školním roce (mimo měsíce 07 a 08) 

Ceník pro docházku od 1. 9. 2023: 

Školkovné / měsíc (po-pá 7:30-17:00)…………………..4 700 Kč………….každodenní docházka 7:30-17:00
První adaptační měsíc………………………………………………3 500 Kč………….zahrnuje postupnou adaptaci, platí ve školním roce (mimo měsíce 07 a 08) 

Školkovné zahrnuje:
Kompletní vzdělávací program, pitný režim, doprovodný program: návštěvy umělců a odborníků, monitoring logopedickou asistentkou, pojištění odpovědnosti.

Možnost uplatnit platby za školné jako slevu ze základu daně.
Školné je možné hradit i z firemních benefitů vašeho zaměstnavatele. Přijímáme poukázky Sodexo – Bonus pass, Dárkový pass, Flexi pass, Relax pass, Smart pass, Fokus pass. 
Využít můžete také elektronického ePassu. Platit lze i přes službu Benefity. Při platbách tímto způsobem nelze uplatnit ostatní slevy.
Platby přijímáme pouze v české měně z českých bank/v hotovosti nebo přes Benefity/Sodexo ČR. V případě potřeby prosím napište na darina@klubk2.cz.

Stravné:
Měsíční záloha na stravné je stanovena na 2000 Kč/měsíčně.
Stravné se platí zálohově. Dvakrát ročně je provedeno vyúčtování a přeplatky jsou vráceny.
Cena celodenní stravy září-červen (přesnídávka, oběd, svačina): 110 Kč.
Cena celodenní stravy červenec-srpen (přesnídávka, oběd, svačina): 140 Kč. Změna ceny stravy vyhrazena dle dodavatele.

Úhrady školného a zálohy na stravné na následující měsíc posílejte na účet organizace 2301215282/2010 vždy k 15. dni předešlého měsíce. Vždy prosím uvádějte váš variabilní symbol.
Platby provádějte odděleně a vždy napište text: školka – jméno dítěte nebo stravné – jméno dítěte.
Omluvy z docházky (z odběru stravy) se akceptují do 12:00 předchozího dne, a to formou SMS na telefon 775 709 440 nebo v rezervačním systému Za neomluvený den se stravné nevrací.