Prevence ohrožení rodiny je v České republice dlouhodobě opomíjeným tématem. Jediným subjektem, který se dlouhodobě a cíleně věnuje práci s fungující rodinou a předcházení patologickým jevům v rodině, jsou mateřská, rodinná a komunitní centra.

K Mezinárodnímu dni rodiny Unie center pro rodinu a komunitu pod záštitou Stále komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PS Parlamentu ČR a ve spolupráci s poslankyní Olgou Richterovou uspořádala seminář Prevence ohrožení rodiny – Podstatná a nedoceněná část rodinné politiky ČR.

Mentalita státu je nastavena na to, že řeší důsledky, nikoli příčiny. uvedl Daniel Topinka ze společnosti Sociofaktor.  Z tohoto faktu vyplývají i překážky, kterým organizace, věnující se preventivní práci s rodinou, čelí. A to:

 • nedostatečné posilování hodnoty rodiny ze strany státu;
 • zaměření systému podpory rodiny více na suplování rodičovských kompetencí než na jejich posilování;
 • nejasné rozdělení kompetencí mezi ministerstvy, kraji a obcemi v oblasti rodinné politiky;
 • absence metodického vyjasnění, odborné diskuse nad vymezením prevence ohrožení rodiny;
 • nestabilní financování organizací, které se práci s rodinami věnují.

 

Unie center pro rodinu a komunitu, Síť pro rodinu, Rodinný svaz ČR a YMCA se v loňském roce propojily jako střešní organizace rodinných a mateřských center v reakci na ohrožení dotačního titulu Rodina, který jako jediný na centrální úrovni podporuje fungování center. Společně chtějí upozornit na nezastupitelnost preventivních aktivit pro rodiny, kterým stále není věnována dostatečná pozornost. Obávají se i nadále o budoucnost dotačního titulu RODINA a dalších programů, jejichž absence či redukce by vedla k významnému omezení preventivní práce s rodinami a jako sekundární efekt by přinesla státu vyšší výdaje při řešení rodinných krizí. 

Prevence ohrožení rodiny je v České republice nedoceňovaná a musíme změnit způsob, jak přemýšlíme o tom, co rodiny potřebují a tyto zásady prosadit do koncepcí rodinné politiky. To vidím jako hlavní závěr semináře k Mezinárodnímu dni rodiny.“ uvedla Edita Kozinová, předsedkyně Unie center pro rodinu a komunitu.

„Po ukončení nouzového stavu bude potřeba věnovat ze strany státu více pozornosti významu rodiny, který prokázala v době pandemie: stát má rodinu oceňovat a nabízet opatření, která posilují její stabilitu. Rodinná, mateřská a komunitní centra jsou připravena spolupracovat, znají potřeby rodin.“ zmínila dále Edita Kozinová.

Co tedy organizace věnující se práci se zdravou rodinou potřebují?

 • Rozhodnutí politiků, že prevence ohrožení rodiny je důležité téma;
 • přijetí jasného modelu systému preventivních služeb a kladení důrazu na interdisciplinární spolupráci;
 • jistotu financování;
 • odbornou diskusi k vyjasnění pojmu prevence ohrožení rodiny;
 • rozdělení rolí mezi MPSV, kraje, obce;
 • posilování hodnoty rodiny.

Vláda může s centry i do budoucna počítat. Vědí o tom, co jejich komunita v jakékoliv situaci potřebuje, jsou schopná rychle zareagovat a mohla by být součástí krizových plánů.

Semináře zúčastnili:

Unie center pro rodinu a komunitu – Edita Kozinová, Regína Dlouhá, Barbora Zálohová, Michaela Bernardová, Hana Kroupová, Síť pro rodinu – Rut Kolínská, Lenka Šebelová, Rodinný svaz ČR – Mária Fridrichová, YMCA Praha – Petr Bruna, Nadace Sírius – Dana Lipová, VÚPSV – Věra Kuchařová, Byznys pro společnost  – Linda Sokačová, Sociofaktor – Daniel Topinka, Matouš Korbel – MPSV, Jahodovka – VOŠSP – Monika Havlíčková, a další kolegyně a kolegové.

Unie center pro rodinu a komunitu

FUNGUJÍCÍ RODINA – opomíjené téma v současné politice

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *