Ceník docházky pro Dětské skupiny Les a Louka

Ceník pro docházku od 1. 9. 2024: 

Školkovné / měsíc (po-pá 8:00-16:00)…………………..4 800 Kč………….každodenní docházka 8:00-16:00
První adaptační měsíc………………………………………………4 000 Kč………….zahrnuje postupnou adaptaci, platí ve školním roce (mimo měsíce 07 a 08) 

Ceník pro docházku od 1. 9. 2023: 

Školkovné / měsíc (po-pá 8:00-16:00)…………………..4 500 Kč………….každodenní docházka 8:00-16:00
První adaptační měsíc………………………………………………3 500 Kč………….zahrnuje postupnou adaptaci, platí ve školním roce (mimo měsíce 07 a 08) 

Školkovné zahrnuje:
Kompletní vzdělávací program, pitný režim, doprovodný program: návštěvy umělců a odborníků, monitoring logopedickou asistentkou, pojištění odpovědnosti.

Možnost uplatnit platby za školné jako slevu ze základu daně.
Školkovné je možné hradit i z firemních benefitů vašeho zaměstnavatele. Přijímáme poukázky Sodexo – Bonus pass, Dárkový pass, Flexi pass, Relax pass, Smart pass, Fokus pass. 
Využít můžete také elektronického ePassu. Platit lze i přes službu Benefity. Při platbách tímto způsobem nelze uplatnit ostatní slevy.
Platby přijímáme pouze v české měně z českých bank/v hotovosti nebo přes Benefity/Sodexo ČR. V případě potřeby prosím napište na darina@klubk2.cz.

Stravné:
Měsíční záloha na stravné je stanovena od 2.1.2024 na 2 000 Kč/měsíčně.

Cena celodenní stravy září-prosinec 2023 (přesnídávka, oběd, svačina): 150 Kč.
Cena celodenní stravy leden-srpen 2024 (přesnídávka, oběd, svačina): 110 Kč (změna dodavatele).

Změna ceny stravy vyhrazena dle dodavatele.
Stravné se platí zálohově. Dvakrát ročně je provedeno vyúčtování. 

Úhrady školného a zálohy na stravné na následující měsíc posílejte na účet organizace 2301215282/2010 vždy k 15. dni předešlého měsíce. Vždy prosím uvádějte váš variabilní symbol.
Platby provádějte odděleně a vždy napište text: školka – jméno dítěte nebo stravné – jméno dítěte.