Výroční zpráva K2 2012

Osmý rok komunitního centra pro rodiče a děti začal personálními změnami v Klubu K2, o.p.s. Ze své pozice odstoupila ředitelka Mgr. Karin Margues, na její místo po výběrovém řízení usedla Mgr. Regína Dlouhá, která v Klubu K2 pracovala od roku 2010 jako koordinátorka rekvalifikačních kurzů.

V souvislosti s touto změnou se zcela se proměnila správní a dozorčí rada Klubu K2,o.p.s. Předsedkyní správní rady se stala Mgr. Karin Margues.

Vzhledem ke končící podpoře ESF bylo nutné zajistit kontinuitu služeb, a proto nastaly také změny ve způsobu řízení Klubu K2. Celý realizační tým se během roku 2012 sešel třikrát na strategických poradách, kde byly formulovány priority rozvoje Klubu K2 a způsoby udržení stávajících služeb.

Byly zvoleny následující priority:

   1. Udržení Školky K2 v režimu samofinancování
   2. Získání finančních zdrojů na rok 2013 a 2014
   3. Udržení a rozvoj celého realizačního týmu klubu K2
   4. Rozvoj sociálních služeb na podporu rodiny
   5. Propagace činnosti Klubu K2

S velkým poděkováním celému realizačnímu týmu musím konstatovat, že se všechny tyto priority povedlo naplnit.
Mgr. Regína Dlouhá

[su_spacer size=“50″ class=““]

[su_button url=“http://klubk2.cz/wp-content/uploads/2017/11/KlubK2-vyrocni-zprava-K2-2012.pdf“ target=“self“ style=“flat“ background=“#0bb3aa“ color=“#FFFFFF“ size=“5″ wide=“no“ center=“yes“ radius=“8″ icon=““ icon_color=“#FFFFFF“ text_shadow=““ desc=““ onclick=““ rel=““ title=““ class=““]Stáhnout výroční zprávu 2012[/su_button]

[su_spacer size=“30″ class=““]

Výroční zpráva 2012