Výroční zprávy

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva K2 2011

Zde naleznete sedmou výroční zprávu komunitního centra pro rodiče a děti Klub K2.

V roce 2011 došlo k novelizaci zákona o obecně prospěšných společnostech, takže jsme provedli změny ve statutu organizace, v zakládací smlouvě a orgánech společnosti.

Nově se podle zákona stala statutárním orgánem výkonná ředitelka, což nám v mnohém ulehčilo situaci. Zapsali jsme do obchodního rejstříku vázanou živnost Péče o děti do 3 let v denním režimu a volnou živnost Mimoškolní činnost a výchova.

Pokračovali jsme v projektu Alternativní formy péče o děti do 3 let, který dal vzniknout Asociaci pečovatelek – unikátní komunitě vyškolených kvalifikovaných chův a vychovatelek, jež absolvovaly náš rekvalifikační kurz.