Chcete se stát

AKREDITOVANOU PROFESIONÁLNÍ CHŮVOU?

Klub K2, o.p.s. se dlouhodobě cíleně zabývá vyškolováním pečovatelek o předškolní děti. Je autorizovanou osobou pro zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky (69-017-M). Držitelům této odborné kvalifikace i novým uchazečům budeme v roce 2022 nabízet možnost získat i profesní kvalifikaci Chůva pro děti v dětské skupině (69-073-M). 

Od července 2022 bude muset poskytovatel služby péče o dítě v dětské skupině zajistit, aby byla výchovná péče o děti vykonávána vždy alespoň jednou pečující osobou s profesní kvalifikací Chůva pro děti v dětské skupině. 

Připravujeme celodenní přípravný seminář pro všechny zájemce o novou kvalifikaci na sobotu 22. 1. 2022 (cena semináře je 1 000,-). Přijímáme též předběžné přihlášky na kvalifikační zkoušku NSK. 

Bližší informace na rekvalifikace@klubk2.cz

Nejbližší termín zkoušek NSK: po individuální domluvě

Se zájemci o zkoušky NSK dohodneme individuální termín zkoušky, prosíme pište na rekvalifikace@klubk2.cz. 

PŘIHLÁŠKA ke zkoušce NSK

Vyplněnou přihlášku (podepsanou, oskenovanou nebo ofocenou) pošlete na e-mail rekvalifikace@klubk2.cz).