Když primární reflexy splní svůj úkol, musí být během prvních šesti, nejpozději dvanácti měsíců potlačeny vyššími mozkovými funkcemi. Pokud kontrola vyššími mozkovými funkcemi nad primárními reflexy není dostačující, mohou tyto reflexy zůstat aktivní i v pozdějším věku a způsobovat symptomy dys-poruch (např. dyslexie, dysgrafie, dysfázie), poruchy soustředění aj.

Podívejme se na děti s poruchami učení a chování z jiné strany. Rozvoj dětí si můžeme představit jako růst stromu. Jsme zvyklí se dívat, jestli dítěti jde čtení, psaní, počítání, ale to jsou jablíčka na našem stromu. Pokud chceme, aby nám vyrostla krásná červená jablíčka, potřebujeme pořádný a dobře zakořeněný strom. Z kořenů vyrůstá pevný kmen, na něm rostou silné větve, lístky, plody. Takže i když je každý strom originální a jedinečný, vychází ze stejných, přírodními zákony daných principů a elementů.

V rámci této přednášky se podíváme na ty primární reflexy, které nejčastěji přetrvávají a proč. Vzhledem k tomu, že kvůli aktivitě primárních reflexů často vznikají souhyby hlavně v souvislosti s pohybem nebo držením hlavy, mají tyto děti specifické kompenzační mechanismy, jako je sezení na obou nebo jedné noze, houpání na židli, nebo podpírání hlavy rukou. Podíváme se na tyto typické symptomy a vysvětlíme si, jak souvisejí s problémy učení, špatnou grafomotorikou a tím, že dítě nedokáže soustředit pozornost.

Lektorka: PhDr. Marja Volemanová, PhD., původně z Holandska, vystudovala fyzioterapii a poté speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě UK, kde získala i doktorský titul. Je zakladatelkou Institutu neuro-vývojové terapie a stimulace (INVTS). Pořádá pravidelně semináře o Neuro-vývojové terapii a Neuro-vývojové stimulaci. Napsala knihu Přetrvávající primární reflexy- opomíjený faktor problémů učení a chování a různé vědecké články o této problematice.

Seminář se uskuteční ve středu 12. ledna od 16.00 do 18.00 hodin v Rodinném centru K2 (Ostružinová 9, Praha 10).
Cena: 150 Kč

Přihlášky a informace k semináři získáte na https://rc-klubk2.webooker.eu/Actions nebo u Marty Budinové na tel. č. 728 660 426 či e-mailu: marta.budinova@klubk2.cz.

Seminář: Včasná prevence poruch učení

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *