Kudy vede Putování se skřítkem Meandrem?

Domeček 1_Fotor

1. ZASTAVENÍ

U skřítka Potočníka

Není žádné tajemství, že u nás na Zahradním Městě bydlí různí skřítkové. Tak třeba v Břečťanové ulici bydlí skřítek Břečťánek. No, a zrovna ten se nám ozval, že jeho kamarád, skřítek Potočník, žijící zde v tomto stromě porostlém břečťanem, je velmi smutný a potřebuje pomoci. Jeho úkolem bylo dohlížet na malý potůček a ten najednou vyschl. I malinkatý potůček je důležitý. Spousta malých potůčků a říček dá dohromady velkou řeku a z té se napije spousta zvířátek a rostlin.

Zkusíme skřítkovi pomoci? Jak to udělat, aby se třpytivé kapičky vody vrátily zpátky sem do vyschlého koryta? Skřítek Meandr vás povede, tady u Botiče to zná jako své boty, narodil se tu a své jméno dostal podle zatáček na potoku, kterým se říká meandry. Zanechal vám po cestě vzkazy u svých kamarádů skřítků. Nechte se vést a určitě vše dobře dopadne.

Tak dobrou náladu a šťastnou cestu!

Cesta k dalšímu domečku:

Jděte po cestě vedoucí do zahrádkářské kolonie, hned za vraty se dejte první odbočkou doprava. Projděte uličkou mezi ploty a na jejím konci (hned za brankou) odbočte doleva. Po pár krocích po pravé straně cesty narazíte na ohořelý ležící vykotlaný kmen. Sáhněte do dřevěné tlamy (dutina stromu), tam je druhý skřítkovský domeček.

2. ZASTAVENÍ

Úkol:

Vraťte se k brance na konci zahrádkářské kolonie, jako byste z ní zrovna vyšli. Jděte pěšinkou přímo k vodě, projdete kapraďovým hájem. Prosím, zkontrolujte, zda nevyschnul i druhý maličkatý pramínek, který se vlévá do Botiče. Vše si řádně prohlédněte.


Cesta ke třetímu domečku: 

Až půjdete od pramínku, odbočte doleva do lesíka  a pokračujte dál po pěšině (opačným směrem od druhého domečku). Pěšina vás dovede na kraj pole. Třetí domeček hledejte na JAVORU na břehu potoka, v místě, kde je pole blízko břehu.

3. ZASTAVENÍ

Rozhlédněte se, na jedné straně je vesele poskakující říčka a na ní je vidět říční práh. Co je to vlastně ŘÍČNÍ PRÁH? Je to místo, kde voda musí překonat překážku, která leží od jednoho břehu ke druhému, prostě přes celou její šířku. Většinou jsou to kameny, skála nebo kláda.

Úkol:

Až půjdete dál, ohlédněte se, je tady krásný pohled na zámeček. Kdo tam asi bydlí? A kdo tam asi bydlel před 100 lety? Kdo měl komůrku ve věžičce?


Cesta k dalšímu domečku:

Pokračujte po pěšině vpravo podél meze mezi poli. Čtvrtý domeček najdete na dalším rozcestí (do písmena „T“)  na starém uschlém stromě za cestou přímo proti vám (dříve dával sladká jablka).

A co je vlastně MEZ? Je to jakási hranice –  pruh neobhospodařované půdy mezi dvěma poli.

4. ZASTAVENÍ

Jak jste si všimli, stojíte pod suchým stromem. Tady bylo vody taky málo, a tak uschnul. Úkol vás čeká po cestě. Dál totiž půjdete po hranici – po pravé straně zelené pahorky, vlevo začíná území zlého čaroděje. Když půjdete po hranici (cestě), narazíte na kouzelný strom (= poslední strom v řadě po pravé straně u cesty). Ten vás ochrání před kouzly zlého čaroděje, ale jen tehdy, když si s někým, koho máte rádi, podáte ruku skrze praskliny ve kmeni.

Úkol:

Pro starší děti – U kouzelného stromu  si vyndejte šátek a zavažte si oči. Dál půjdete poslepu až k plotu na konci cesty, uniknete tak zlým silám mocného čaroděje.

Menší děti mohou vyzkoušet jít se zavázanýma očima kratší úsek – zavážou si oči až u brány do království zlého čaroděje (= pografitovaná vrata po levé straně cesty).


Cesta k dalšímu domečku:

Pokračujte po cestě vlevo (za zády máte cestu, po které jste přišli). Když přejdete hranici území zlého čaroděje, narazíte na plot, pokračujte rovně a za 10. sloupkem plotu odbočte vlevo do lesa na lesní cestu. Další domeček najdete na staré vysoké košaté OLŠI, která vyčnívá nad ostatním porostem (má stříbřitý kmen). Olše je blízko plotu.

5. ZASTAVENÍ

Jste odvážní a stateční, protože se vám podařilo projít územím zlého čaroděje. Na další cestě na vás už žádné nebezpečí nečíhá. Můžete si vydechnout a bezstarostně užívat krásy všude kolem.


Cesta k dalšímu domečku:

Pokračujte dále po široké cestě. Dojdete k místu, kde leží na zemi  velká kláda pomalovaná bílou barvou. Zde začíná „přírodní tělocvična“ se spoustou kladin a prolézaček. Tady můžete protáhnout svá těla. Držte pořád stejný směr, zhruba po 150 metrech od klády s bílou barvou, vás praští do očí starý ztrouchnivělý rozpadající se kmen. Za ním je poslední stromová kladina, za kterou roste šikmo nad zemí VRBA (vyváří „bránu“). Další domeček hledejte v puklině u kořenů této vrby.

6. ZASTAVENÍ

Úkol pro bystré hlavy:

Najdete magický kruh? Dostaňte se k potoku v místě, kde je BROD. Po pravé straně na kopečku jděte pěšinkou, pozorně se rozhlížejte na všechny strany. V místě, kde spatříte BÍLÝ PRAVIDELNÝ KRUH, je v dutině vrby ukryta záznamová kniha. Ti, kterým se magický kruh ukázal, jsou vyvolení a mohou v knize  zanechat vzkaz, podpis či obrázek.


Cesta k dalšímu domečku:

K sedmému domečku vedou dvě cesty, můžete si vybrat:

Kočárková varianta: Jděte dále po široké cestě, držte se dřevěné ohrady pro koně. Dojdete k JEZU. U jezu se napojíte na pěšinu vedoucí podél vody a kousek se po ní vrátíte (u jezu zahnete doleva). Po cca 40 metrech po levé straně pěšiny leží kmen stromu obrostlý mechem. Domeček je skrytý na zemi pod kmenem.

Terénní varianta: Pokračujte po cestě. Jakmile to půjde, napojte se na pěšinku vedoucí přímo po břehu potoka. Zhruba 40 metrů před JEZEM leží po pravé straně pěšiny kmen stromu obrostlý mechem. Domeček je skrytý na zemi pod kmenem.


A co je to vlastně
BROD? Brod je mělký úsek řeky nebo potoka, to znamená, že je tam málo vody, malá hloubka. Tady je možné bezpečně přejít přes potok. Taky by se tu dalo přejet na druhý břeh na koni, kole nebo si zout boty…..

7. ZASTAVENÍ

Skvělé, našli jste domeček sedmého skřítka. Ještě pozorně prozkoumejte ležící kmen, je v něm dutinka. Jaké zvířátko může žít v dutině stromu?

Úkol:

Blízko jezu rostou pampelišky a jiné kvítí. Můžete uplést věneček a nad jezem jej hodit do vody.

 

Cesta k dalšímu domečku:

Pokračujte po pěšině okolo vody, stále proti proudu potoka. Na rozcestí u MOKŘADU hledejte další domeček za stromem na břehu potoka v blízkosti cedule „přírodní památka“.

8. ZASTAVENÍ

Stojíte na výjimečném místě, kde uprostřed velkého města vznikl MOKŘAD. A to je dobré znamení, že se vaše putování za třpytivými kapkami vody ubírá tím správným směrem. MOKŘAD je místo, kde sice neteče řeka, nebo potok, ale voda tady většinou nikdy nevyschne. To mají rádi různí živočichové. Třeba žáby. Když budete mít štěstí, můžete zaslechnout jejich koncert. 

Úkol: Najdi na cestě kamínek a hoď jej do vody. Co můžeme pozorovat na hladině vody?


Cesta k dalšímu domečku:

Pokračujte po cestě směrem vlevo stále proti proudu potoka. Na místě, kde se nachází plácek s dřevěnou lavičkou, sejděte z velké cesty a držte se těsně u břehu potoka. Po levé ruce budete mít ostrůvek, před sebou – na druhém břehu potoka –  fotbalové hřiště. V blízkém okolí hledejte poslední skřítkovský domeček na nově vysazeném stromě s bílými květy.

9. ZASTAVENÍ

Jupííí, vody tu je všude kolem spousty, určitě jdete správným směrem. Máte před sebou poslední úsek cesty, bude trochu delší a čeká tu na vás důležitý úkol.

Cesta k cíli:

Pokračujte po cestě  stále podél  vody, dojdete ke „STEZCE NABOSO“ u Kozinova náměstí. Na jejím konci se vám otevírají 2 možnosti:

Kočárková varianta:

Od „stezky naboso“ (za stromem ozdobeným velikonočními vajíčky) pokračujete do mírného kopce po chodníku kolem gymnázia až ke STARÉ KOVÁRNĚ (roh Kozinovy a Selské ulice). Za kovárnou zahněte doleva, dojdete ke kostelíčku. Ten obejdete, pod kostelem se rozprostírá farní zahrada. Neváhejte a vejděte do velkých vrat. V zahradě hledejte otevřený přístřešek ozdobený třpytivými krystaly.

Nekočárková varianta:

Od „stezky naboso“ pokračujte z Kozinova náměstí dlážděnou cestou vlevo okolo vody k domu č.p. 2. Za domem vedou schody, které končí u vrat do farní zahrady. Neváhejte a vejděte. V zahradě hledejte menší otevřený přístřešek ozdobený třpytivými krystaly.

Důležitý úkol:

U „stezky naboso“ naberte do hrnečku vodu z potoka, bude se vám hodit na samém konci vašeho putování. Hrnečky s vodou neste pěkně pečlivě, bude se hodit každá kapka. Určitě vše dobře dopadne.

ZASTAVENÍ V ZAHRADĚ

Jste na konci cesty.  Klobouk dolů, zvládli jste dojít až sem. Už zbývá jen probudit pramínek! Prozradím vám, jak na to. Pokud jste donesli vodu z potoka až sem nahoru na kopec, nalejte ji,  prosím,  do kamenného umyvadla u zídky, roste u něj magnolie. Můžete si být jisti, že u břečťanového stromu skřítka Potočníka brzy zase zazurčí voda.

Každý, kdo doputoval až sem, a prokázal tak velkou ochotu pomoci, si zaslouží na památku křišťálovou kapku. Tu najdete na dně tohoto domečku zabalenou v látce (pro každé děťátko jedna kapička).

Abych měl památku já na vás, prosím, rozbalte přiložený pergamen a vybarvěte zde každý za sebe jeden dílek krystalu (či přimalujte další) a napište do něj své jméno.

Moc děkuji za vaši pomoc, bez vás by pramínek spal ještě spoustu let.

Bylo mi ctí, Váš skřítek Meandr

 

P.S: Pokud máte ještě dost času a sil, můžete pokračovat do Toulcova dvora (rozkvetlý sad, spousta zvířat a mláďat, mokřad,… a také možnost občerstvení).

S. O. S. Putování skřítka Meandra

3 komentáře u „S. O. S. Putování skřítka Meandra

 • 15. 5. 2021 (13:31)
  Trvalý odkaz

  Moc děkujeme, perfektně připravené,bavilo to i dospěláky! Zuzka Katka a Matyasek

  Reagovat
  • 24. 5. 2021 (19:22)
   Trvalý odkaz

   Super akce, malou i mě to moc bavilo a diamant nakonec byl úplně nejvíc, děkujeme, Lenka a Rozárka

   Reagovat
 • 21. 5. 2021 (10:38)
  Trvalý odkaz

  Dekujeme za pripravu putovani, nakonec nam ve ctvrtek vyslo i pocasi, to by jeden neveril, jaka muze byt uzasna krajina uprostred Prahy. 🙂 Dekujeme skritkovi Meandrovi za mily darek na konci dobrodruzstvi. Nashledanou pri dalsi zajimave akci. Laduska, Nikolka, Lucie a Martin ze Zizkova 🙂

  Reagovat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *