Ceník na školní rok 2022/23 pro dětské skupiny Školky K2

 

DĚTSKÁ SKUPINA ŠKOLKA K2 – DS zelená

Ceník pro docházku nově nastupujících dětí od 1. 3. 2023
Školkovné/ měsíc (po-pá 7:30-17:00) 4 700 Kč  každodenní docházka 7:30-17:00
První adaptační měsíc 3 500 Kč zahrnuje postupnou adaptaci, platí ve školním roce (mimo měsíce 07 a 08)
Docházka 2 dopoledne v týdnu 3 600 Kč docházka s možností náhrad s platností 30 dnů dle kapacity
Ceník platný od 1. 7. 2022 
Školkovné/ měsíc (po-pá 7:30-17:00) 4 000 Kč  každodenní docházka 7:30-17:00
První adaptační měsíc 3 000 Kč zahrnuje postupnou adaptaci, platí ve školním roce (mimo měsíce 07 a 08)
Docházka 2 dopoledne v týdnu 3 100 Kč docházka s možností náhrad s platností 30 dnů dle kapacity

Školkovné zahrnuje:
Kompletní vzdělávací program, pitný režim, doprovodný program: návštěvy umělců a odborníků, monitoring logopedickou asistentkou, pojištění odpovědnosti.

Možnost uplatnit platby za školné jako slevu ze základu daně.
Školné je možné hradit i z firemních benefitů vašeho zaměstnavatele. Přijímáme poukázky Sodexo – Bonus pass, Dárkový pass, Flexi pass, Relax pass, Smart pass, Fokus pass. 
Využít můžete také elektronického ePassu. Platit lze i přes službu Benefity. Při platbách tímto způsobem nelze uplatnit ostatní slevy.
Platby přijímáme pouze v české měně z českých bank/v hotovosti nebo přes Benefity/Sodexo ČR. V případě potřeby prosím napište na darina@klubk2.cz.

Stravné
Měsíční záloha na stravné je stanovena na 1500Kč/měsíčně.
Stravné se platí zálohově. Dvakrát ročně je provedeno vyúčtování a přeplatky jsou vráceny.
Cena celodenní stravy září – červen (přesnídávka, oběd, svačina): 90Kč
Cena celodenní stravy červenec – srpen (přesnídávka, oběd, svačina): 140Kč. Změna ceny stravy vyhrazena dle dodavatele.

Úhrady školného a zálohy na stravné na následující měsíc posílejte na účet organizace 2301215282/2010 vždy k 15. dni předešlého měsíce. Vždy prosím uvádějte váš variabilní symbol.
Platby provádějte odděleně a vždy napište text: školka – jméno dítěte nebo stravné – jméno dítěte.
Omluvy z docházky se daný den akceptují do 7:45, a to formou SMS na telefon 775 709 440. Za neomluvený den se stravné nevrací.

DĚTSKÁ SKUPINA ŠKOLKA K2 – DS modrá

Ceník pro docházku nově nastupujících dětí od 1. 3. 2023
Školkovné/ měsíc (po-pá 7:30- 17) 4 700 Kč  každodenní docházka 7:30 – 17
První adaptační měsíc 3 500 Kč zahrnuje postupnou adaptaci, platí ve školním roce (mimo měsíce 07 a 08)
Docházka 2 dopoledne v týdnu 3 600 Kč docházka s možností náhrad s platností 30 dnů dle kapacity
Ceník platný od 1. 3. 2022 
Školkovné/ měsíc (po-pá 7:30- 17) 4 000 Kč  každodenní docházka 7:30 – 17
První adaptační měsíc 3 000 Kč zahrnuje postupnou adaptaci, platí ve školním roce (mimo měsíce 07 a 08)
Docházka 2 dopoledne v týdnu 3 100 Kč docházka s možností náhrad s platností 30 dnů dle kapacity

Školkovné zahrnuje:
Kompletní vzdělávací program, pitný režim, doprovodný program: návštěvy umělců a odborníků, monitoring logopedickou asistentkou, pojištění odpovědnosti.

Možnost uplatnit platby za školné jako slevu ze základu daně.
Školné je možné hradit i z firemních benefitů vašeho zaměstnavatele. Přijímáme poukázky Sodexo – Bonus pass, Dárkový pass, Flexi pass, Relax pass, Smart pass, Fokus pass.
Využít můžete také elektronického ePassu. Platit lze i přes službu Benefity. Při platbách tímto způsobem nelze uplatnit ostatní slevy.
Platby přijímáme pouze v české měně z českých bank/v hotovosti nebo přes Benefity/Sodexo ČR. V případě potřeby prosím napište na darina@klubk2.cz.

Stravné
Měsíční záloha na stravné je stanovena na 1500Kč/měsíčně.
Stravné se platí zálohově. Dvakrát ročně je provedeno vyúčtování a přeplatky jsou vráceny.
Cena celodenní stravy září – červen (přesnídávka, oběd, svačina): 90Kč
Cena celodenní stravy červenec – srpen (přesnídávka, oběd, svačina): 120Kč. Změna ceny stravy vyhrazena dle dodavatele.

Úhrady školného a zálohy na stravné na následující měsíc posílejte na účet organizace 2301215282/2010 vždy k 15. dni předešlého měsíce. Vždy prosím uvádějte váš variabilní symbol.
Platby provádějte odděleně a vždy napište text: školka – jméno dítěte nebo stravné – jméno dítěte.
Omluvy z docházky se daný den akceptují do 7:45, a to formou SMS na telefon 775 709 440. Za neomluvený den se stravné nevrací.