Kudy vede Putování se skřítkem Meandrem?

1. ZASTAVENÍ

Hmatová stezka pro chůzi naboso (nedaleko Kosinova náměstí)

Bonusový úkol (pro ty, kdo zvládnou výzvy v terénu): Na ostrůvku kousek od lávky se nalézá dutý pařez, kde je ukrytý…. 

Co je to ostrov? Místo, které je celé dokola obklopené vodou. Aby ses tam dostal musíš přeplavat, přejet na lodičce, nebo ti na něj musí někdo postavit most. Někdo možná zná ostrovy v moři, ale jak vidíš i potok může mít svůj ostrov.

 • Dále pokračujte po cestě vinoucí se po břehu Botiče  (směrem po proudu), tedy na konci stezky naboso pokračujte doleva.
 • Cesta vás dovede k mokřadu, na našem břehu je veliká dřevěná lavička, na druhém břehu Botiče  uvidíte ohradu pro koně. Na tomto místě jsou k vidění kachny s káčátky, koně v ohradě. Také si nenechte ujít žabí koncert – tohle hlasité kvákání je k slyšení jen teď na jaře.

Druhý domeček pro skřítky se nalézá na kmeni uschlého stromu nedaleko lavičky. Než otevřete druhý domeček, pohlaďte si suchý kmen.

2. ZASTAVENÍ

Žabí koncert u mokřadu

Co je MOKŘAD? Je to místo, kde sice neteče řeka, nebo potok, ale voda tady většinou nikdy nevyschne. To mají rádi různí živočichové. Třeba žáby, slyšel jsi už jejich koncert?

 • Dále pokračujte po proudu po cestě vinoucí se po břehu Botiče, cca po 500 m budete míjet po levé straně lužní les (za dřevěnou ohradou), na konci této ohrady je rozcestí. POZOR! Vy ZAHNĚTE DOPRAVA, držte se u vody.

Třetí domeček  pro skřítky hledejte u pařezu nedaleko lavičky. Kousek od jezu je ohrada, kde se často pasou koně.

3. ZASTAVENÍ

Jez Marcela a pasoucí se koně

Bonusový úkol: Mezi třetím a čtvrtým zastavením na břehu potoka můžeš vidět dvě staré sestry – dvě veliké vrby. První je zlomená, černá po spálení od blesku, druhá statečně stojí a má dutý kmen. V dutině stromu se ukrývá…

Rozhlédni se, kousek dál po proudu můžeš najít „starou chobotnici“. Stačí zapnout představivost…

Co je JEZ? Je to stavba na řece, nebo potoku, kterou postavili lidé. Přehradili řeku a to jim umožňuje zvyšovat hloubku vody v tomto místě, taky usměrňovat tok vody, nebo jí část odvádět z říčního koryta jinam, většinou tam kde jí bylo potřeba (např. do mlýna, kde voda roztočila kolo na mletí mouky, nebo roztočí stroj, který se jmenuje turbína a ten umí vyrábět elektřinu).

 • Od jezu k dalšímu domečku vedou 2 cesty:
 1. CESTA KOČÁRKOVÁ – komfortnější cesta vedoucí podél ohrady pro koně, na rozcestí na konci ohrady se dejte první cestou doprava, po pár metrech dojdete k další ohradě, kde se vydáte opět vpravo, až dojdete k potoku, kde je brod.
 2. CESTIČKA PO BŘEHU POTOKA – cestu můžete projet i s kočárkem, bude to trochu jízda terénem, ale o to malebnější.

Čtvrtý domeček – stará vrba se suchou větví u brodu.

4. ZASTAVENÍ

Brod

ÚKOL: GYMNASTA NA KLADINĚ – kousek od domečku je připravena přírodní kladina. Nebudeme tedy překonávat brod, ale kladina je taky taková překážka, kde musíš našlapovat opatrně. Můžete se tedy do toho pustit.

A co je to vlastně BROD? Brod je mělký úsek řeky nebo potoka. To znamená, že tam je málo vody, malá hloubka. Tady je možné přes potok přejít měli bychom sice mokré boty i oblečení, ale je to bezpečné. Taky by se to tu dalo přejet na koni, kole…

 • Pokračujte dále po cestě, ale pěkně potichoučku, budete procházet územím zakletých bytostí. Budete-li se rozhlížet pozorně, určitě objevíte v okolním stromoví spoustu zajímavých tvarů. Co by to jen mohlo být?

Pátý domeček pro skřítky hledej v kořenovém systému vyvráceného stromu nedaleko posezení z veliké klády.

5. ZASTAVENÍ

„U velké klády“ začíná území zakletých bytostí

Na tomto místě se skřítkům zalíbilo, má to tu své kouzlo. Rozhlédni se, možná zahlédneš, jak někde vykukuje skřítkovská čepička. Skřítkové mají tuze moc práce, stavějí si tu nové domečky, je to dřina. Můžete jim pomoci, postavte z klacíků, lístků a čehokoliv co tu najdete domeček pro skřítky. Až odejdete a  bude tu klid a ticho, určitě se do něj nastěhuje další skřítek. A bude mít velikou radost z nového bydlení.

 • Pokračujte po širší cestě (cesta se nedrží úplně potoka), vyvede vás na cyklostezku. Na rozcestí u oploceného areálu (úložiště kalu) se dáte doprava. Půjdete po cestě lemované z levé strany plotem. U velkého nápisu namalovaném na plotě, kterému se říká GRAFFITY – máte ho na přiložené fotce, opět sejděte k vodě. A tady je další domeček.

Šestý domeček pro skřítky najdete, když objevíte dva u sebe rostoucí stromy, které se „objímají“. 

6. ZASTAVENÍ

U vody

Úkoly: Rozhlédni se a spočítej ptačí budky. Potom se zaposlouchej. Pokud budeš pokračovat dále po cestě, můžeš slyšet přítok vody do potoka z NÁHONU  z bývalého mlýna.

Co je NÁHON? Je to lidmi vytvořená vodní cesta. Náhony se používají pro přívod vody na mlýnské kolo, které bylo silou vody roztáčeno a otáčelo mlýnskými kameny, které drtily obilí na mouku. Používaly se i k pohonu různých průmyslových strojů (v hamrech, pilách i jiných dílnách či továrnách). Náhod začíná vždy u jezu a končí až se voda opět vrací do svého přirozeného koryta. Udělá tedy velkou práci a zase vrátí, aby klidně tekla dál. Tady můžeme vidět návrat vody do svého koryta.

 • Od náhonu jděte dále po cestě, dojdete k mostu, který přejdete, za mostem zahněte vlevo a pokračujte dále cestou podél vody.
 • Malý kousek cesty vede přes soukromý pozemek, kde si majitelé nepřejí, aby se zde jezdilo na kolech (odrážedla a malá dětská kola tudy PROJEDOU).
 • Na konci úseku, kdy cesta vede po soukromém pozemku, je přes cestu postavená dřevěná zábrana. V tomto místě je na potoku říční práh.

Sedmý domeček pro skřítky hledejte na dominantním topolu na břehu potoka kousek pod říčním prahem.

7. ZASTAVENÍ

U říčního prahu

Co je to vlastně ŘÍČNÍ PRÁH? Je to místo kde voda musí překonat překážku, která leží od jednoho břehu ke druhému, prostě přes celou její šířku. Většinou jsou to kameny, skála nebo kláda.

 • Pokračujte dále po cestě, přejděte lávku přes potok. Za lávkou je připraven Bonusový úkol.
 • Po splnění pokračujte cestou vpravo vedoucí mezi zahrádkami. Další domeček pro skřítky hledejte na konci zahrádkářské kolonie u brány vedoucí na asfaltovou cestu.

BONUSOVÝ ÚKOL: cca 15 kroků vpravo za lávkou najdi „přírodní sochu“ (= starý veliký pahýl), v dutině této sochu najdete svůj úkol.

Osmý domeček pro skřítka visí na plotě na pravé straně vedle brány.

8. ZASTAVENÍ

Před tišinou (branka na konci zahrádkářské kolonie)

 • Čeká vás poslední kousek cesty. Za brankou zahněte vpravo do ulice za Potokem, cesta vede podél budovy Záběhlického zámku. V tomto úseku je voda potoka klidná, tichá. Takové vodě se říká TIŠINA. Když budete mít štěstí, můžete zahlédnout lysky, vodoměrky, kachny a kačery, rybáře….

ÚKOL: Pokračuj, až dojdeš do ulice Za Potokem, sleduj protější břeh. Bydlí tam skřítek, který ještě nedostal jméno. Co myslíš, jak by se mohl jmenovat? Najdeš ho  na druhém břehu potoka pod vrbičkou. Vrbička roste pod vysokou břízou.

Poslední skřítkovský domeček najdeš na starém pařezu. Ten najdeš za stromem označeným cedulkou „za každé narozené dítě“ kousek před dopravní značkou „STOP“.

9. ZASTAVENÍ

Jez u zámku

Jste na konci putování. Klobouk dolů, zvládli jste dojít až sem. Ať už se suchou nebo mokrou nohou – na tom nesejde, lecos jste se dozvěděli a společně si to užili. Každopádně tu na vás čeká něco na památku. Tady se naše cesty rozdělí. Pokud máte ještě dost času a sil, můžete pokračovat dále v cestě k Hamerskému rybníku (zelené vrby, labutě,… a také možnost občerstvení).

Pro každé děťátko je tu jedno překvapení.