Výroční zprávy

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva K2 2013

Rok 2013 byl pro nás úžasný. Máme za sebou mnoho úspěchů, které potvrdily, že jdeme správnou cestou.
Ve spolupráci s MČ Praha 10 jsme vytvořili 45 míst pro děti od 2 let v naší Školce K2 a doplnili tak nedostačující kapacitu těchto míst v naší městské části.

Jako první v ČR jsme získali autorizaci pro zkoušky chův, hlásí se nám chůvy ze všech regionů, a to i přesto, že jsme známí svou náročností.

Získali jsme 2 grantové podpory z ESF, jedna podpora jde přímo za vámi, našimi klienty. Ta druhá nám pomůže profesionalizovat naše služby tak, abychom pro vás byli i nadále spolehlivými a kvalitními partnery.

Uspěli jsme v grantovém řízení MPSV a MČ Praha 10, mohli jsme vám tak opět nabízet potřebné poradenství a zajímavé přednášky.

Dvakrát jsme uspěli v soutěži Zásobník projektů – realizovali jsme pokračování naučné stezky Zahrada ve městě a u Školky K2 otevřeli galerii Neviditelní sousedé.

Byli jsme oceněni Hospodářskou komorou za naši personální práci, máme na všech pozicích kvalifikované pečovatelky.

Zahájili jsme metodickou spolupráci s jeslemi z celé ČR, společně vytváříme metodiku práce s dětmi.
Naše dobrovolnice Ing. Dana Kopecká se stala Dobrovolnicí roku Prahy 10.

Naším největším úspěchem, kterého si také nejvíc vážíme, je to, že nám zachováváte přízeň a chválíte naše služby. Zůstaňte s námi i v letech příštích.

Mgr. Regína Dlouhá, ředitelka Klubu K2