O Školce K2

O Školce K2

  1. Domů
  2. »
  3. Školka K2
  4. »
  5. O Školce K2

Vytváříme pro děti podnětné a přátelské prostředí, v němž najdou inspiraci a chuť k poznávání a dalšímu rozvoji.

Naše školka je součástí neziskové organice KlubK2, která nabízí řadu dalších společných aktivit pro rodiny s dětmi.

V čem jsme jiní než ostatní školky?

Co nejvíce času trávíme v přírodě
Na velké přírodní zahradě nebo na společných procházkách.

Jsme malá školka
Máme pouze 2 třídy. O každou se po celý den starají 3 kvalifikované učitelky.

Doprovodné programy a aktivity
Každý měsíc chystáme pro děti tematický dopolední program: divadelní představení, výtvarné dílny, canisterapie nebo ekologické výukové programy.
V programu „Budu školákem“ připravujeme starší děti na plynulý přechod ke školní docházce.
Ve spolupráci s Klubem K2 chystáme pro děti s rodiči spoustu dalších volnočasových aktivit.

Spolupráce s rodinou
Nasloucháme rodičům i dětem a společně hledáme cesty k řešení problémů, navzájem si pomáháme a inspirujeme se.
Spolupracujeme s řadou odborníků, kteří nám pomáhají vzdělávací program dále rozvíjet.

Jsme držiteli certifikace Rodiče vítáni

Jsme registrováni jako dvě dětské skupiny

Rodiče vítáni


Výchovně-vzdělávací program „Rosteme s přírodou – hledáme své místo v životě“

S dětmi pracujeme podle vlastního výchovně-vzdělávacího programu „Rosteme s přírodou“.

Vychází z opakujícího se přírodního cyklu, který od jara do podzimu rámuje náš život a zvyky.

K dispozici máme rozlehlou zahradu, kde s dětmi trávíme většinu času.

Hlavní pilíře programu:

  • Poznání přírody a jejích zákonů utváří osobnost dítěte.
  • Přírodu nejen poznáváme, ale i chráníme. Učíme děti třídit odpad, starat se o rostliny i zvířata.
  • Prostřednictvím svátků a tradic ukazujeme dětem základní hodnoty naší společnosti.

Výchovně-vzdělávací program „Rosteme s přírodou“ vychází z doporučení MŠMT a respektuje specifika práce s dětmi ve věku od 2 do 6 let.