Projekty

  1. Domů
  2. »
  3. Projekty

Probíhající projekty

Transformace Školky K2 na Školku K2 – Dětská skupina modrá (1.1.2016-30.6.2018)

reg.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0000760

(Podpořeno v rámci Operačního programu Zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.)

Transformace Školky K2 na Školka K2 – Dětská skupina zelená (1.7.2016-31.12.2018)

reg.č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_036/0000762

(Podpořeno v rámci Operačního programu Zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.)

Projekty jsou zaměřeny na transformaci Školky K2 na Školku K2 – DS modrá a Školku K2 DS zelená tak, aby odpovídaly zákonu o dětské skupině a zároveň poskytly kvalitní služby pro rodiny a podpořily rodiče vracející se na trh práce.

Profesionalizujeme Klub K2 (1.10.2016 – 30.9.2018)

reg.č.: CZ.03.3.60/0.0/0.0/15_031/0001761

(Podpořeno v rámci Operačního programu Zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.)

Projekt podporuje rozvoj organizace Klub K2. Díky tomuto zkvalitňujeme své služby a budeme schopni na základě diverzifikovaných zdrojů financování pokračovat v rozvoji své činnosti podporující rodiny s dětmi.

Dokončené projekty

Komunitní práce s rodinou (podpořeno MPSV, MČ Praha 10, 2012 – 2017, v roce 2017 podpořeno také HMMP)

Komunitní akce pro rodiny s dětmi na Praze 10 (podpořeno MHMP), 2016, 2017

Rozvoj rodičovského centra – Rodinného centra Klubu K2 (podpořeno MČ Praha 10), 2017

Zahrada ve městě (podpořeno MČ Praha 10), 2012 – 2017.

Zpět do práce s podporou Klubu K2 (podpořeno v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, spolufinancováno Evropským sociálním fondem), 2015.

Profesionalizace Klubu K2 (podpořeno v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, spolufinancováno Evropským sociálním fondem, 2013 – 2014.

Znovu do práce s podporou Klubu K2 (podpořeno v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, spolufinancováno Evropským sociálním fondem), 2013 – 2014.

Alternativní formy péče o děti do 3 let (podpořeno v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita, spolufinancováno Evropským sociálním fondem), 2010 – 2012.

Kam s dětmi v Praze 10 – zpravodaj Klubko (podpořeno MČ Praha 10, 2010, 2011).

 Já a moje rodina (podpořeno MPSV, 2008, 2009).

Klub a kavárna pro rodiče s dětmi (podpořeno MPSV 2007 – 2011, podpořeno MHMP 2008, 2009 a MČ Praha 10, 2007 – 2010).

Vzdělávací a poradenské centrum pro rodiče na mateřské a rodičovské dovolené (podpořeno Evropským sociálním fondem, 2006 – 2008).