Rekvalifikace pro chůvy

Rekvalifikace pro chůvy

Odborné služby Klubu K2

  1. Domů
  2. »
  3. Odborné služby
  4. »
  5. Rekvalifikace pro chůvy

Chcete se stát profesionální chůvou?

Akreditovaná profesionální chůva

Klub K2 vás jako akreditovaná vzdělávací instituce provede splněním všech požadavků
vedoucích ke složení profesní zkoušky „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ (69-017-M).

Zkouška vás opravňuje pracovat jako profesionální chůva v domácím prostředí či jako pracovník pečující o předškoláky v dětské skupině.

Klub K2, o. p. s., získal jako první v ČR autorizaci pro provádění těchto zkoušek.