Rekvalifikace pro chůvy

  1. Domů
  2. »
  3. Odborné služby
  4. »
  5. Rekvalifikace pro chůvy

Rekvalifikace pro chůvy

Odborné služby Klubu K2

  1. Domů
  2. »
  3. Odborné služby
  4. »
  5. Rekvalifikace pro chůvy

Chcete se stát profesionální chůvou?

Akreditovaná profesionální chůva

Klub K2 se dlouhodobě cíleně zabývá přípravou a vyškolováním pečovatelek o předškolní děti.

V letech 2010 – 2015 se uskutečnilo 8 běhů kurzu Pracovník v sociálních službách se zaměřením na péči o děti akreditovaného u MPSV.

Celkem tyto kurzy absolvovalo na 120 osob.

Klub K2, o.p.s. je první autorizovanou osobou pro kvalifikační zkoušky na profesní kvalifikaci Chůva pro děti do zahájení povinné

školní docházky dle Národní soustavy kvalifikací. Od roku 2013 složilo zkoušku a obdrželo osvědčení o profesní kvalifikaci na 90 osob.

V současné době jsme požádali o prodloužení autorizace, čekáme na stanovisko MPSV.

Klub K2 nepravidelně pořádá jednodenní odborné semináře k tematickým otázkám péče o děti.

 

Pokud máte zájem stát se profesionální chůvou, napište nám na rekvalifikace@klubk2.cz.