Poznejte ty, kteří tvoří Klub K2

  1. Domů
  2. »
  3. Poznejte ty, kteří tvoří Klub K2
Poznejte ty, kteří tvoří Klub K2
Mgr. Regína Dlouhá ředitelka Více o Regíně Do Klubu K2 jsem přišla za kurzem angličtiny pro maminky na rodičovské dovolené, atmosféra mě nadchla a tak jsem začala s K2 spolupracovat. Koordinovala jsem několik let rekvalifikační kurzy pro chůvy a od roku 2013 jsem ředitelkou. Pro řízení organizace se snažím využít znalostí ze studia managementu školství na Pedagogické fakultě UK, z kurzu pro manažery neziskových organizací a ze zkušeností s vedením různých celostátních projektů. Mým současným tématem je kvalita péče v dětských skupinách, tady čerpám ze spolupráce s psychology, pedagogy, s partnerskými organizacemi a především ze skvělé práce mých kolegyň.

S manželem a třemi dětmi ráda cestuji a připravuji rodinné oslavy.

Těší mě pracovat s lidmi, kteří mají radost ze své práce a věří, že rodina potřebuje péči a čas.

Ing. Darina Chodorová finanční manažerka
Ing. Ivona Agarwal PR a marketing
Rodinné centrum K2
Mgr. Lucie Jindráková Rodinné centrum
Michaela Megová vedoucí lektorka "Zkusíme to bez maminek"
Markéta Feran lektorka "Zkusíme to bez maminek"
Mgr. Jitka Sedlecká lektorka Pilates pro dospělé
Marie Lenka Novotná lektorka kurzu pro rodiče s dětmi
Pavla Pospíšilová lektorka kurzu pro rodiče s dětmi
Hedvika Marešová lektorka výtvarné dílny
Školka K2
Julie Blábolová Školka K2
Natálie Petrovová vedoucí pečovatelka DS modrá
Bára Šimánková pečovatelka DS modrá
Andrea Doležalová pečovatelka DS modrá
Mgr. Iveta Burdová vedoucí učitelka DS zelená
Katka Veselá učitelka DS zelená
Libuše Militká učitelka DS zelená
Bc. Petra Velcová pečovatelka
Odborné služby
PhDr. Ivana Helebrantová Odborné služby K2
Mgr. Marie Veverová koordinátorka výchovně vzdělávací činnosti APC
Ing. Iva Mikšů koordinátorka jednorázového hlídání při firemních akcích
Správní rada
Mgr. Karin Marques zakladatelka, předsedkyně správní rady
Mgr. Soňa Pohanková zakladatelka
Mgr. Lucie Laštíková členka správní rady
Dozorčí rada
Mgr. Marina Vaňková, MBA členka dozorčí rady
Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D. členka dozorčí rady
Marie Petrů členka dozorčí rady
Naši dobrovolníci
Martina Pernecká, Martina Fantová, Lucie Honzátková, Lucie Steklá, Martina Mikulová, Ludmila Macků,

Zuzana Brožová, Zuzana Bendová, Lenka Rendlová, Jarmila Švadlenková, Andrea Dlouhá, Kateřina Dlouhá.

Děkujeme.

Etický kodex Klubu K2 Bezpečí a zdraví dítěte je na prvním místě. Dbám na prevenci rizikových jevů. Vytvářím pro děti příjemné a podnětné prostředí. Podporuji v dětech sebedůvěru, samostatnost a zodpovědnost. Ke každému dítěti přistupuji jako k samostatné a rovnocenné osobnosti. Každému dítěti věnuji pozornost podle jeho individuálních potřeb. Stanovuji základní pravidla a trvám na jejich dodržování. Hranice jsou nezbytné, aby se děti cítily jistě a bezpečně. Průběžně se vzdělávám a rozvíjím v oboru péče a výchovy dětí. Spolupracuji s dalšími kolegy a kolegyněmi a účastním se odborných supervizí. Aktivně komunikuji s rodiči o chování a pokrocích dítěte. Vytvářím prostor pro vzájemnou důvěru a respektuji soukromí rodiny. Rodiče a děti tvoří jeden tým. Všímám si individuálních dovedností dítěte a rozvíjím je. Zprostředkovávám dětem okolní svět tak, aby se samy chtěly dozvídat víc. Jsem průvodcem a spoluobjevitelem, ne mentorem. Zachovávám klid, pozitivní přístup, trpělivost a empatii. Pokud nastane jakákoli nejasná situace, zvážím, jaké řešení je nejlepší pro dítě/děti.
Informace o zpracování osobních údajů klientů - GDPR Tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje klientů. Byl připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, „GDPR“). Informace pro klienty Klubu K2 o zpracovani osobnich udajů.pdf