Ceník na školní rok 

Školkovné/měsíc:5 dní v týdnu4 dny v týdnu3 dny v týdnu2 dny v týdnu1 den týdnu
Celodenní program 7:30 – 17:006 500 Kč6 300 Kč5 700 Kč4 600 Kč2 750 Kč
Dopolední program 7:30 – 13:00 h5 500 Kč4 900 Kč4 300 Kč3 100 Kč1 750 Kč
Školkovné zahrnuje:

Kompletní vzdělávací program, pitný režim, doprovodný program: návštěvy umělců a odborníků, monitoring logopedickou asistentkou, pojištění odpovědnosti.

V případě uhrazení školného na 4 měsíce předem poskytujeme slevu 5 %.

Možnost uplatnit platby za školné jako slevu ze základu daně.

Klienti, kteří uhradili 10x měsíční platbu za celotýdenní a celodenní docházku, mohou požádat o věrnostní slevu, která je stanovena na 500Kč z původního školného.

Školné je možné hradit i z firemních benefitů vašeho zaměstnavatele. Přijímáme poukázky Sodexo – Bonus pass, Dárkový pass, Flexi pass, Relax pass, Smart pass, Fokus pass. Využít můžete také elektronického ePassu. Platit lze i přes službu Benefity. Při platbách tímto způsobem nelze uplatnit ostatní slevy.

Platby přijímáme pouze v české měně z českých bank/v hotovosti nebo přes Benefity/Sodexo ČR. V případě potřeby prosím napište na darina@klubk2.cz.

Stravné

Celodenní90 Kč
Dopolední70 Kč

Stravné se platí zálohově. Půlročně je provedeno vyúčtování a přeplatky jsou vráceny.

Úhrady školného a zálohy na stravné na následující měsíc posílejte na účet organizace 2301215282/2010 vždy k 15. dni předešlého měsíce. Vždy prosím uvádějte váš variabilní symbol.

Platby provádějte odděleně a prosím vždy napište text: školka – jméno dítěte nebo stravné – jméno dítěte.

Omluvy se daný den akceptují do 7:45, a to formou SMS na telefon 775 709 440.

Náhrady

Každodenní docházka:

V případě, že nebude dítě přítomno ve školce minimálně polovinu pracovních dní v měsíci, převedeme 20% zaplaceného školného na žádost rodiče do měsíce dalšího. Tato úprava školného je možná jednou za pololetí.

Částečná docházka:

Děti s částečnou docházkou si mohou zameškané dny nahradit v následujícím měsíci, a to přímo v rezervačním systému školky nebo po dohodě s provozní manažerkou.

Nabídka pro adaptační vstupní měsíc

Pro klienty s plánovanou docházkou 4 celé dny (6300Kč) nebo 5 celých dní (6500Kč), nabízíme při adaptaci částku 5500Kč za vstupní měsíc. Cena zahrnuje adaptaci až 2 týdny, kdy děti mohou přijít každý den na postupnou adaptaci, poté až 3 odpolední docházky (spaní) na zkoušku.

Bez adaptace zůstávají ceny dle ceníku.