Klub K2

Rok 2016 označila naše paní ředitelka jako "černobílý". Na první straně výroční zprávy popisuje napínavý náročný boj o finance, další strany jsou barevné - plné fotografií a informací o běžném provozu, o komunitních akcích, seminářích, kurzech  z rodinného centra, informací o  celoročním provozu naší školky i o tom, jak jsme v loňském roce školili a chůvy u nás úspěšně skládaly prefesní zkoušky.... Vážení přátelé, velmi nás s vámi baví pomáhat  rodičovství zvládat s radostí a lehkostí, děkujeme za vaši důvěru.

Listujte a začtěte se do naší Výroční zprávy 2016.

 

 

Vážení přátelé,

v roce 2015 jsme slavili.

Klub K2 totiž již 10 let poskytuje služby pro rodiny s dětmi.  Co jsme za toto období dokázali, si můžete přečíst na prvních stranách této výroční zprávy.  Práce je  za námi hodně, stále se ale ptáme,  zda má naše práce smysl a zda ji děláme dobře. Proto jsme začali měřit dopady své činnosti. Rozhodli jsme se pro sběr příběhů našich klientů. Některé z nich vám v této výroční zprávě představujeme.

Listujte:

https://issuu.com/klubk2/docs/k2_vz_2015_web?e=18415085/38166455

Vážení příznivci Klubu K2,

rok 2014 byl náročný. Prověřil naši akceschopnost a profesionalitu.

V rámci projektu Profesionalizace Klubu K2 všichni zaměstnanci, lektoři a dobrovolníci procházeli systematickým školením, účastnili se řady zajímavých kurzů a seminářů. Někteří z nás absolvovali dokonce rekvalifikační kurzy a zvýšili jsme si tak kvalifikaci pro naše pozice. To vše za běžného provozu, kdy bylo prioritou udržet rozsah i kvalitu nabízených služeb. Díky tomuto projektu jsme zase o krok před konkurencí, máme kvalitní vyškolené zaměstnance, kteří mají chuť pracovat a především hledat cestu dalšího rozvoje.

Rok 2013 byl pro nás úžasný. Máme za sebou mnoho úspěchů, které potvrdily, že jdeme správnou cestou.

  • Ve spolupráci s MČ Praha 10 jsme vytvořili 45 míst pro děti od 2 let v naší Školce K2 a doplnili tak nedostačující kapacitu těchto míst v naší městské části. 
  • Jako první v ČR jsme získali autorizaci pro zkoušky chův, hlásí se nám chůvy ze všech regionů, a to i přesto, že jsme známí svou náročností.

Osmý rok komunitního centra pro rodiče a děti začal personálními změnami v Klubu K2, o.p.s. Ze své pozice odstoupila ředitelka Mgr. Karin Margues, na její místo po výběrovém řízení usedla Mgr. Regína Dlouhá, která v Klubu K2 pracovala od roku 2010 jako koordinátorka rekvalifikačních kurzů.

Zde naleznete sedmou výroční zprávu komunitního centra pro rodiče a děti Klub K2. V roce 2011 došlo k novelizaci zákona o obecně prospěšných společnostech, takže jsme provedli změny ve statutu organizace, v zakládací smlouvě a orgánech společnosti.

Zde naleznete šestou výroční zprávu komunitního centra pro rodiče a děti Klub K2.

Dostáváte do rukou výroční zprávu shrnující pátý rok činnosti Klubu K2.