Klub K2

Rodinné centrum K2

Etický kodex lektorky Dětského klubu K2

  1. Bezpečí a zdraví dítěte je na prvním místě. Dbám na prevenci rizikových jevů.
  2. Vytvářím pro děti příjemné a podnětné prostředí. Podporuji v dětech sebedůvěru, samostatnost a zodpovědnost.
  3. Ke každému dítěti přistupuji jako k samostatné a rovnocenné osobnosti. Každému dítěti věnuji pozornost podle jeho individuálních potřeb.
  4. Stanovuji základní pravidla a trvám na jejich dodržování. Hranice jsou nezbytné, aby se děti cítily jistě a bezpečně.
  5. Průběžně se vzdělávám a rozvíjím v oboru péče a výchovy dětí. Spolupracuji s dalšími kolegy a kolegyněmi a účastním se odborných supervizí.
  6. Aktivně komunikuji s rodiči o chování a pokrocích dítěte. Vytvářím prostor pro vzájemnou důvěru a respektuji soukromí rodiny. Rodiče a Dětský klub tvoří jeden tým.
  7. Všímám si individuálních dovedností dítěte a rozvíjím je.
  8. Zprostředkovávám dětem okolní svět tak, aby se samy chtěly dozvídat víc. Jsem průvodcem a spoluobjevitelem, ne mentorem.
  9. Zachovávám klid, pozitivní přístup, trpělivost a empatii.
  10. Pokud nastane jakákoli nejasná situace, zvážím, jaké řešení je nejlepší pro dítě/děti.

 

Lucie Jindráková

Zveřejněno v: Rodinné centrum K2

PROVOZNÍ MANAŽERKA KLUBU OSTRUŽINOVÁ

Je manažerkou rodinného centra od září 2016. Zajišťuje chod centra po obsahové a provozní stránce. Věnovala se tématům na pomezí vzdělávání  a sociální práce - rolí romských pedagogických asistentů v mateřských a základních školách a terénní sociální práci v programech sociální integrace, posledním rokem před mateřskou dovolenou  byla v týmu organizace Step by step, která se věnuje  alternativnímu  vzdělávacímu programu „Začít spolu“. Těší se na setkávání se s novými lidmi, společné vymýšlení a realizování novinek, které by osvěžily fungování rodinného centra. Má dva syny Antonína a Alfréda.

Michaela Megová

Zveřejněno v: Rodinné centrum K2

LEKTORKA KLUBU OSTRUŽINOVÁ

lektorka Dětského klubu. Je absolventkou akreditovaného kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti, kurzů Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky. Je také kvalifikovanou instruktorkou plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku. Má zkušenosti s hlídáním dětí v domácí péči. Zajímá se o rozvoj dětí metodou Montessori a Začít spolu. S Klubem K2 spolupracuje od roku 2011. Má syna.

Markéta Feran

Zveřejněno v: Rodinné centrum K2

LEKTORKA DĚTSKÉHO KLUBU

lektorka Dětského klubu je absolventkou akreditovaného kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Absolvovala semináře Stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku a Hrajeme na zobcovou flétnu bez not. Ráda si s dětmi zamuzicíruje a zazpívá. Má dva syny, Adama a Kubu. Dětský úsměv je ta nejhezčí a nejcennější odměna."

 

Dobrovolnice

Ing. Eva Černá

Zveřejněno v: Dobrovolnice

DOBROVOLNICE

vede dětskou odpolední hernu a pomáhá s grafikou. Působila jako oddílová vedoucí na letních dětských táborech a jako lektorka orientálních tanců pro děti a těhotné ženy. Je absolventkou kurzu první pomoci pro děti. Ve volném čase se mj. věnuje klasickému loutkovému divadlu pro děti i dospělé. Má syny Robina a Olivera.

Petra Svobodová

Zveřejněno v: Dobrovolnice

Vystudovala střední průmyslovou školu textilní, pracovala jako vedoucí prodejen, později jako asistentka ředitele malé firmy. Pro Klub K2 zajišťovala provoz heren a pomáhala při komunitních akcích. Má dva syny, Jakuba a Tomase.