Klub K2

Školka K2 Olešská

Etický kodex

  1. Bezpečí a zdraví dítěte je na prvním místě. Dbám na prevenci rizikových jevů.
  2. Vytvářím pro děti příjemné a podnětné prostředí. Podporuji v dětech sebedůvěru, samostatnost a zodpovědnost.
  3. Ke každému dítěti přistupuji jako k samostatné a rovnocenné osobnosti. Každému dítěti věnuji pozornost podle jeho individuálních potřeb.
  4. Stanovuji základní pravidla a trvám na jejich dodržování. Hranice jsou nezbytné, aby se děti cítily jistě a bezpečně.
  5. Průběžně se vzdělávám a rozvíjím v oboru péče a výchovy dětí. Spolupracuji s dalšími kolegy a kolegyněmi a účastním se odborných supervizí.
  6. Aktivně komunikuji s rodiči o chování a pokrocích dítěte. Vytvářím prostor pro vzájemnou důvěru a respektuji soukromí rodiny. Rodiče a školka tvoří jeden tým.
  7. Všímám si individuálních dovedností dítěte a rozvíjím je.
  8. Zprostředkovávám dětem okolní svět tak, aby se samy chtěly dozvídat víc. Jsem průvodcem a spoluobjevitelem, ne mentorem.
  9. Zachovávám klid, pozitivní přístup, trpělivost a empatii.
  10. Pokud nastane jakákoli nejasná situace, zvážím, jaké řešení je nejlepší pro dítě/děti.

Julie Blábolová

Zveřejněno v: Školka K2 Olešská

MANAŽERKA ŠKOLKY K2

Je manažerkou Školky K2 od září 2014. Zajišťuje provozní chod a podílí se na komunitních akcích pořádaných Klubem K2. Má zkušenosti z firem jak v Česku, tak v zahraničí, kde se věnovala především oblasti provozu a organizace firem. V roce 2008 složila Všeobecnou státní zkoušku z francouzštiny a domluví se i anglicky. Má tři děti Terezu, Jindru a Františka.

“Baví mě, když věci fungují, jak mají.”

Mgr. Iveta Burdová

Zveřejněno v: Školka K2 Olešská

PEČOVATELKA ŠKOLKY K2 OLEŠSKÁ

Pečovatelka ve Školce K2 Olešská se zaměřuje na výtvarnou práci s dětmi. Vystudovala PedF UK, obor český jazyk – výtvarná výchova a propojení výtvarné výchovy s dalšími složkami předškolní pedagogiky (zúčastnila se semináře Tvořivá dramatika). Je absolventkou akreditovaného kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti. Zajímá se i o zdravotní problematiku – seminář Vítkův chodník – podpora zdravé klenby dětských nohou. Má syny Kryštofa  a Matěje.

"Tato práce má pro mě smysl, a navíc mě školka moc baví."

Katka Veselá

Zveřejněno v: Školka K2 Olešská

PEČOVATELKA ŠKOLKY K2

Jako pečovatelka ve Školce K2 se věnuje zážitkovému tvoření, je absolventkou kurzu artefiletiky. Je také odbornicí na dětskou jógu, zúčastnila se semináře dětské jógy pod vedením Hany Luhanové. Kvalifikovala se jako pracovník v sociálních službách se zaměřením na péči o děti i jako chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Má syna Matyáše a dceru Elišku.

„Práce s dětmi je pro mě smysluplná a je naplněním mého snu. Velmi mě baví, když je pro děti tvoření zážitkem.“

Lenka Linhartová

Zveřejněno v: Školka K2 Olešská

PEČOVATELKA ŠKOLKY K2 OLEŠSKÁ

Pečovatelka Školky K2 Olešská  se zaměřuje na výtvarnou práci s dětmi. V této oblasti se dále vzdělává (práce s přírodninami, netradiční výtvarné techniky, kreativní tvoření). Absolvovala akreditovaný kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti a složila zkoušku NSK jako chůva pro děti do zahájení školní docházky. Je odbornicí na dětskou jógu, zúčastnila se metodického semináře s Hankou Luhanovou. Má dvě dcery Báru a Veroniku.

"Práce s dětmi mě velice naplňuje a myslím, že je to nejlepší investice do budoucnosti."

Natálie Petrovová

Zveřejněno v: Školka K2 Olešská

PEČOVATELKA ŠKOLKY K2 OLEŠSKÁ

Pečovatelka Školky K2 Olešská se zaměřuje na hudební výchovu. Kvalifikovala se jako sociální pracovník se zaměřením na péči o děti do 6ti let.

Má syna Ondru a dceru Natálku.

„Práce s dětmi mě těší a má pro mě smysl."

 

Libuše Militká

Zveřejněno v: Školka K2 Olešská

PEČOVATELKA ŠKOLKY K2

Ve Školce K2 se zaměřuje na enviromentální výchovu. Je absolventkou akreditovaného Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti. V Klubu K2 působí také jako koordinátorka projektu Asociace pečovatelek a koordinátorka služby Chůva K2. Má dceru Lucii. "Vidět svět dětskýma očima, mít možnost objevovat společně s dětmi zdánlivě všední věci, sdílet poznání, sledovat jejich proměny a pokroky - to mám na své práci ráda."

Andrea Doležalová

Zveřejněno v: Školka K2 Olešská

PEČOVATELKA ŠKOLKY K2

Zaměřuje se především na pohybový vývoj dětí a sport. Studovala dva roky specializaci fyzioterapie na ČVUT a absolvovala i řadu kurzů z této oblasti. Má bohaté zkušenosti v práci s dětmi v nejrůznějších zájmových kroužcích, vedla atletický kroužek a volnočasový klub, pracovala jako vedoucí na dětských táborech. Nyní studuje VOŠ pedagogickou ve Svatém Jánu pod Skalou - obor mimoškolní a předškolní pedagogika. "Největší odměnou  a hlavním cílem je pro mě vidět děti spokojené s úsměvem na tváři."

Mgr. Leona Hornová

Zveřejněno v: Školka K2 Olešská

Koordinuje práci na Školním vzdělávacím programu a dohlíží na jeho realizaci. Vystudovala PedF UK, obor český jazyk – rodinná výchova. S Klubem K2 spolupracuje od roku 2012 na přípravě komunitních akcí, především na realizaci naučné stezky Zahrada ve městě. Má tři děti, Tadeáše, Anežku a Alžbětu.

„Práce s dětmi je tvořivá, stále se mění. Je to hra, která mě baví.“

Bc. Petra Velcová

Zveřejněno v: Školka K2 Olešská

PEČOVATELKA ŠKOLKY K2

Nyní na mateřské dovolené

 

Pečovatelka ve Školce K2 se zaměřuje na vztah dětí k přírodě. Vystudovala obor udržitelné využívání přírodních zdrojů na ČZU, zúčastnila se seminářů Jak funguje lesní mateřská škola, Vybavení a bezpečnost s dětmi v přírodě, pravidelně letní škola Asociace lesních mateřských škol. Specializuje se rovněž na sociální oblast, absolvovala kurzy a semináře Pedagogické minimum externího pracovníka, Základy nízkoprahových služeb, Sociálně právní problematika při práci s dětmi a mládeží. Je absolventkou akreditovaného kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti.

"Práce je pestrá a baví mě. Žádný den není stejný."