Klub K2

Projekty

Probíhající projekty

Zveřejněno v: Projekty
  • Komunitní práce s rodinou

podpořeno MPSV a MČ Praha 10

Projekt Komunitní práce s rodinou, podpořený MPSV a MČ Praha 10 naplňuje  priority MČ Prahy 10 v oblasti sociálních a návazných služeb a vycházel z nového pojetí Preventivních aktivit na podporu práce s rodinou, tak jak je prosazuje MPSV.

Projekt řeší prevenci sociálně – patologických jevů v rodině a krizovou intervenci v rodinách malých dětí. Prostřednictvím různých typů aktivit provádíme prevenci sociálně patologických jevů v rodinách a diagnostiku problémů, navrhujeme společně s klienty řešení a doprovíme klienty problémovou situací. Projekt se zaměřuje kromě běžně fungujících klientů na klienty v nepříznivé situaci.

 

  • Komunitní akce pro rodiny s dětmi na Praze 10

podpořeno MHMP

Díky projektu Klub K2 realizuje 4 velké komunitní akce pro rodiny na Praze 10 ( Zahradní slavnost, Zahrada ve městě, Den pro rodinu, Adventní věnce), na kterých představí svoji činnost, projekty podpořené z evropských fondů, cíleně osloví rodiny s dětmi. 

 

  •  Zahrada ve městě V.

podpořeno MČ Praha 10 v rámci projektu Zásobník projektů – město na míru:

Vítězství v soutěži nám dovolí umístit další 2 cedule naší naučné stezky a zvonkohru jako oživení stávající naučné stezky. Stezka bude slavnostně otevřena 8.10.2016.

 

  • Transformace Školky K2 na Školku K2 – DS modrá

podpořeno Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Projekt je zaměřen na transformaci Školky K2 na Školku K2 – DS modrá tak, aby odpovídala zákonu o dětské skupině a zároveň poskytla kvalitní službu pro rodiny na Praze 10, podpořila rodiče vracející se na trh práce.

 

  •  Transformace Školky K2 na Školku K2 – DS zelená

podpořeno Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost

Projekt je zaměřen na transformaci Školky K2 na Školku K2 – DS zelená tak, aby odpovídala zákonu o dětské skupině a zároveň poskytla kvalitní službu pro rodiny na Praze 10, podpořila rodiče vracející se na trh práce.

 

  •  Profesionalizujeme Klub K2

podpořeno EU

Projekt podpoří rozvoj organizace Klub K2, který zkvalitní své služby a bude schopen na základě diverzifikovaných zdrojů financování pokračovat v rozvoji své činnosti podporující rodiny na Praze 10.

 

Dokončené projekty

Zveřejněno v: Projekty

V minulosti jsme realizovali několik projektů podorovaných Evropskou unií, MPSV, MHMP a dalšími