Klub K2

Základní informace

Zveřejněno v: Psychologické

Pomůžeme vám řešit zátěžové situace v rodině, okruhy nabízené služby jsou :

  • jinakost ve vývoji, v chování, sourozenecké vztahy, zařazování dětí, emoční zralost, komunikace s rodiči
  • mediace, rodina a MŠ, individuální plán rozvoje dítěte, doprovázení, vedení dítěte, rodičů, učitelů, výběr pomáhajících institucí, videotrénink, konkrétní metody a způsoby práce vhodné pro dítě, supervize

Poradnu vede: Mgr. Radomila Lorencová

Ceník

Zveřejněno v: Psychologické

Pro klienty Klubu K2, v rámci projektu MPSV je 1.konzultace za 300Kč za hodinu, při dalších návštěvách cena může zohlednit sociální situaci klienta

Reference

Zveřejněno v: Psychologické

Článek připravujeme