Klub K2

Napsali o nás

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Napsal(a)  Zveřejněno v: Organizace

Klub K2 je vidět!

V roce 2012 se jméno Klubu K2 objevilo také v médiích. Nejvíce zasloužené pozornosti získala naučná stezka.

 

V Zahradním Městě vzniká unikátní naučná stezka

Praha 10 bude mít novou unikátní Naučnou stezku po Zahradním městě, která je zaměřena na poznávání krás přírody, zejména pak na výskyt nejrůznější rostlin. Záměr jejího vybudování vznikl v rámci projektu Zahrada ve městě, který zvítězil v soutěži „Zásobník projektů – město na míru“ vyhlášené městskou částí. 20. října připraví první akci u Slunečnice.

„V soutěži jsme se snažili podpořit aktivitu a zájem občanů o zkvalitňování a zvelebování veřejných prostor. V tomto ohledu tento projekt s naučnou stezkou splnil naše očekávání a navíc nabízí mládeži a dětem možnost rozšířit vědomosti o přírodě a získat tím k ní přirozenou cestou lepší vztah," vysvětlil starosta městské části Praha 10 Milan Richter.

Naučná stezka zahájí provoz 20. října 2012. Slavnostní otevření se uskuteční od 9.00 do 13.00 hodin v prostorách trhu Slunečnice v Jabloňové ulici v Praze 10 s bohatým programem zejména pro děti. Ty si budou moci vyzkoušet například malování na dřevo, vyrábět krmítka pro ptáky nebo lodičky či navštívit loutkové představení. Také si zasoutěžit v rámci hry nazvané „Pátrání po Zahradě". „Věříme, že naučená stezka se stane dalším vyhledávaným místem Prahy 10 a zároveň dobrou motivací pro ostatní, že příště to mohou být právě oni se svým vlastním projektem, který zlepší veřejné prostory či oživí okolí," doplnil starosta.

Soutěží „Zásobník projektů - město na míru se snaží městská část podporovat aktivity a zájmy obyvatel o veřejný prostor. Nabízí občanům možnost využít svůj tvůrčí potenciál, umožňuje jim spoluvytvářet a zušlechťovat veřejný prostor, aktivně ovlivňovat své bezprostřední životní prostředí a podílet se na veřejném dění v místě svého bydliště. Občané, kteří se již nyní zapojují do kultivování veřejného prostoru, vkládají do takovýchto úprav svůj čas, znalosti, dovednosti, nadšení a energii, bez nároku na odměnu. MČ Praha 10 následně pro jejich vítězné projekty nabízí finanční prostředky na úhradu materiálních a režijních nákladů.

Program ke slavnostnímu otevření naučné stezky:

9.00 zahájení programu

9.30 loutkové představení

10.00 slavnostní odhalení cedule v ulici Jabloňová

10.15 vyhlášení výsledků soutěže „Příběh rostliny"

10.30 Pátrání po Zahradě - poznávací hra pro všechny přítomné

11.00 loutkové představení

12.00 vyhlášení výsledků hry Pátrání po zahradě

Potisk triček a tašek razítky z přírodnin
Malování na dřevo
Výroba krmítek pro ptáky
Řezání dřeva
Výroba lodiček a jejich pouštění v kašně
Česání ovoce
Poznávání rostlin
Ovocné občerstvení
Výroba a prodej šperků, látkových panenek
Výroba svítilen
Prodej biozeleniny a bioovoce, biomoštů
Informace o kompostování ve městě
Přání pro Zahradní Město 

Noviny Praha 10, vydáno 17.10.2012, viz. http://ceskydomov.cz/praha-10/clanek/v-zahradnim-meste-vznika-unikatni-naucna-stezka


Nová naučná stezka nejen pro děti byla otevřena na Zahradním Městě

Za velké účasti rodičů a dětí a za doprovodu zvučné harmoniky proběhlo v sobotu 20.10. slavnostní otevření naučné stezky Zahrada ve městě. Projekt Klubu K2 zvítězil v soutěži Zásobník projektů – Město na míru, kterou vyhlásila Městské část Praha 10.

Kolemjdoucí se mohli zastavit u patnácti stánků, občerstvit se, jak jinak než jablečnými koláči a moštem, dozvědět se informace o správném kompostování nebo si vyrobit dřevěné krmítko. Děti, jimž byla celá akce určena především, nejvíce bavil tisk na trička a výroba loděk, které si mohly pouštět v bazénku místního vodotrysku.

Před slavnostním odhalením první ze čtyř naučných tabulí, promluvila organizátorka projektu ředitelka Klubu K2, Mgr. Regína Dlouhá. Poděkovala všem, kteří se do přípravy celé akce zapojili a to především řadě dobrovolníků, bez nichž by projekt nemohl být uskutečněn.

Městskou část Praha 10 zastupovala místostarostka Mgr. Ivana Cabrnochová, která ocenila pozitivní přínos činnosti Klubu K2. Kladně také zhodnotila nápad zpestřit prostředí Zahradního Města tabulemi naučné stezky a vyjádřila podporu dalšímu pokračování projektu i hlavním aktivitám Klubu K2.

Slavnostního otevření stezky se též zúčastnila patronka projektu Kamila Špráchalová, která na Zahradním Městě bydlela. Společně se zakladatelkami Klubu K2 zasadila u naučné tabule jabloň.

Klub K2 má opravdu v plánu v započaté aktivitě pokračovat a doplnit naučné tabule řadou dalších aktivit a informací, které umístí na svém webu. Celá naučná stezka má obyvatelům Zahradního Města přinést nové informace o rostlinách, které se objevují v názvech jednotlivých ulic. Primárně je určena dětem předškolního věku, měla by podněcovat dětské přemýšlení o přírodě a souvislostech v ní. Zajímavosti tu najdou ale jistě i dospělí. Své tabule zatím mají ulice Jabloňová, Topolová, Ostružinová a Malinová. 

Noviny Praha 10, vydáno 25.10. viz. http://ceskydomov.cz/praha-10/clanek/nova-naucna-stezka-nejen-pro-deti-byla-otevrena-v-zahradnim-meste 


VIDEO: Zahradní Město otevřelo naučnou stezku. Povede podle rostlin v názvu ulic

Děti o víkendu odhalily na Zahradním Městě v Jabloňové ulici novou naučnou stezku. Stezka vznikla v rámci projektu Zahrada ve městě, který spolu s dalšími pěti vyhrál v soutěži Zásobník projektů – město na míru vypsané Prahou 10.

Návrh i realizaci naučné stezky má na svědomí obecně prospěšná společnost Klub K2.

„Klub K2 už dlouhou dobou působí v Praze 10. V letošním roce se přihlásil do projektu, který vyhlásila Praha 10, s vybudováním tabulí, ve kterých bude informovat o názvech jednotlivých ulic pojmenovaných po rostlinách,“ uvedla místní zastupitelka Ivana Cabrnochová.

Na stezce se zatím nacházejí 4 informační tabule, najdete je v ulicích Jabloňová, Topolová, Ostružinová a Malinová. Jednotlivé tabule se zaměřují na to, podle čeho jsou pojmenovány. Jedná část je věnována větším dětem a dospělým a na interaktivní část, kde jsou otázky a podněty věnované menším dětem. Primárně je stezka určena dětem předškolního věku.

V budoucnu by měla přibýt literární, výtvarná či fotografická soutěž. Na slavnostním odhalení stezky měli návštěvníci možnost hlasovat pro ulici, ve které si přejí další tabuli.

„Tahle cílová skupina je zaměřená na naší cílovou skupinu, což jsou rodiny s dětmi. Čili jsme se snažili, aby pro rodiny s dětmi byla atraktivní,“ řekla ředitelka K2 Regina Dlouhá. „Zahradní Město je unikátní projekt, jenž spočívá v tom, že všechny ulice jsou pojmenovány po rostlinách. Snažili jsme se, aby se děti naučily něco o rostlině, po které je pojmenovaná jejich ulice,“ dodává.

Součástí slavnostního odhalení stezky byla u informační tabule zasazena nová jabloňka, ostružinoví a malinovník. Samozřejmě podle názvů ulice.

Tv Metropol, 22. října 2012, viz.http://www.metropol.cz/zpravy/z-prahy/video-zahradni-mesto-otevrelo-naucnou-stezku-povede-podle-rostlin-v-nazvu-ulic/


Na Zahradním městě se můžete projít po nové naučné stezce

Poznejte rostliny, které daly vaší ulici jméno 

Nápad vytvořit na Zahradním městě naučnou stezku vznikl v Klubu K2, který v Praze 10 úspěšně funguje už řadu let. „Chtěli jsme občanům a hlavně dětem, zpestřit procházky v okolí jejich bydliště a přinést jim nové informace či podněty k zamyšlení,“ přibližuje postupný vznik myšlenky ředitelka Klubu K2 Regína Dlouhá. Tematické zaměření vyplynulo tak nějak přirozeně samo. Vždyť ulice Zahradního města nesou názvy rostlin, proč tedy nevybrat právě je.

Podnět k uskutečnění pak přinesla Městská část Praha 10, která v rámci projektu Společně měníme Prahu 10 vypsala soutěž. „Zásobník projektů – město na míru“. Nápad k postavení naučné stezky byl s dalšími pěti projekty vybrán k realizaci.

Stezka byla slavnostně otevřena 20. října a má zatím čtyři tabule. Najdete je u ulic Jabloňová, Topolová, Ostružinová a Malinová, a je tudíž zřejmé, jakému tématu se budou jednotlivá zastavení věnovat. „Snažili jsme se, aby každá tabule obsahovala naučnou část určenou dospělým či starším dětem a pak otázky a podněty pro menší děti,“ popisuje strukturu jednotlivých zastavení Regína Dlouhá. „Doufáme, že naučná část nabídne dospělým zajímavé nebo méně známé informace o dané rostlině. Pro děti jsme zvolili hravější formu, celou řadou otázek, pokusů a cvičení dobře poznají život rostliny. Tento zážitkový způsob učení by měl být nejen zábavnější, ale děti by si měly získané informace také lépe zapamatovat.“ Primárně je stezka určená předškolákům a jejich rodičům, ale zajímavá bude jistě pro všechny věkové kategorie.

Tým Klubu K2, který ne náhodou provozuje i mateřskou školku s lesním programem, považuje postavení naučné stezky o životě rostlin pouze za začátek své práce na toto téma. Stezku by v budoucnu měla doplňovat i řada dalších materiálů, které umožní dětem opakovat a rozvíjet získané vědomosti a všímat si podrobností v přírodě. Chybět nebude výtvarná, fotografická a literární soutěž. V plánu je také výroba pracovních listů, které budou na jednotlivé rostlinné druhy navazovat.

Jak se celý projekt vyvíjí můžete sledovat na stránkách Klubu K2 www.klubK2.cz

Děti a my, č. 12/2012

Ekolist – tiskové zprávy, viz. http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/tiskove-zpravy/na-zahradnim-meste-se-muzete-projit-po-nove-naucne-stezce

 

Klub K2 se ale zúčastnil i dalších akcí a informoval o řadě svých aktivit


V
ětrníky pomoci

Praha, 21. listopadu 2012 – Celá Česká republika spojila 21. listopadu své síly, aby společně upozornila na den, který se slaví jako Evropský den pro cystickou fibrózu. V tento den se po celé Evropě konají různé benefiční akce, které mají za cíl upozornit na toto dosud málo známé nevyléčitelné onemocnění. Celá republika ve středu 21. listopadu od 16 h tvořila různé variace z různých materiálů VĚTRNÍKŮ POMOCI pro slané děti.

Hromadné tvoření se uskutečnilo na více než 43 místech po celé ČR (mimo jiné i v Klubu K2) 

Viz. http://www.strollering.cz/akce/vetrniky-pomoci
 

Alternativní pedagogickou metodu Montessori lze shlédnout v Ostružinové

22. listopadu v klubu K2 (Ostružinová 9) bude možné se seznámit s Montessori – od 16.30, v případě velkého zájmu též od 17.30. Děti budou mít možnost vyzkoušet si práci se zajímavými Montessori pomůckami a rozmanitými Marché materiály, které jsou jednoduché, přehledné a dokonale logické. Montessori je způsob alternativní výchovy pro děti italské pedagožky a psychiatričky z první poloviny minulého století.

Montessoriovská škola je mateřská nebo základní škola, jež se řídí zásadami, které navrhla italská lékařka a pedagožka Maria Montessori (1870-1952) v knize Metoda vědecké pedagogiky (1909) a v dalších svých spisech. V roce 1896 byla promována jako první žena doktorkou medicíny v Itálii. Poté začala pracovat jako asistentka na Univerzitní psychiatrické klinice v Římě, kde se zaměřila na výchovu mentálně postižených dětí. Ve svých 40 letech se později podílela na založení první asociace pro šíření svých metod, které nesly název Opera Montessori. Kniha Metoda vědecké pedagogiky byla přeložena do více než dvaceti jazyků. Práci Marie Montessori ocenil i Sigmund Freud.

V Klubu chtějí ukázat, jak místo hraní s hračkami lze dětskou zvídavost obohacovat obrázkovými kartami, jak děti učit formou hry a jak mohou přirozeným způsobem poznávat svět. Pracovna je určena pro děti od 1 do 6 let. A jak zvou organizátoři? "Maminky, pokud máte děti mladší než 1 rok a chcete se s Montessorri seznámit, přijďte prosím samy bez dětí, pro pracovnu jsou moc malinké. Ochutnávání a testování pomůcek je sice přirozené zkoumání a svým způsobem by to tak mělo být ale na druhou stranu to může být velmi nebezpečné! Součástí pracovny jsou i mokré aktivity; lektorka má pro děti připravené zástěrky. Ve výjimečných případech se mohou ale zástěrky promočit, vezměte tedy prosím dětem s sebou i náhradní oblečení," informuje K2.

Akce je organizována ve spolupráci s Petrou Bílskou v případě zájmu si můžete vybranou Montessori pomůcku či Marché materiál na místě objednat. Cena: 60Kč program je v rámci odpolední herny 

Noviny Praha 10, vydáno 17.11. viz. http://ceskydomov.cz/praha-10/clanek/alternativni-pedagogickou-metodu-montessori-lze-shlednout-v-ostruzinove


Zdravé vánoční mlsání: Skvělé recepty na vynikající cukroví od českých celebrit

Vánoční cukroví podle zásad zdravé výživy připravily spolu se svými dětmi hvězdy českého šoubyznysu. Alice Bendová, Eva Decastelo, Pavel Šporcl, Petr Vágner a Andrea Vránová Kloboučková dokázali, že mlsat se dá i zdravě. Vyzkoušejte i vy jejich recepty!

Ráno pečivo namazané marmeládou nebo miska plná sladkých "cereálií", dopoledne sušenka, k obědu ovocné knedlíky a po večeři sladký popcorn u televize. Podle nejnovějších studií nadváhou v ČR trpí každé třetí dítě.

Populární české celebrity proto společně se svými ratolestmi v pražské kuchařské škole připravili vánoční cukroví dle zásad zdravého životního stylu. Připomněli, že s prevencí obezity je nutné začínat již od útlého věku dětí.

„Již dvouleté dítě vnímá suroviny, ze kterých je cukroví vytvořeno. Je správné vést jej k tomu, aby s rodiči jídlo připravovalo a již v dětství se naučilo zásady zdravého stravování,“ chválila přístup rodičů nutriční terapeutka Karolína Hlavatá. „Příprava cukroví s rodiči navíc děti opravdu baví,“ dodala.

Z minisoutěže týmů složených z celebrity a zástupců mateřských center nakonec vítězně vyšel houslový virtuóz Pavel Šporcl s dcerami Violetou a Sofií a rodinným Klubem K2. Jejich kuličky z ořechů zaujaly odbornou porotu nejvíce.

„Doma se snažíme vařit zdravě a dcery nám při tom často pomáhají. Chci, aby věděly, jaké jídlo je zdravé a čemu se mají vyhýbat. Prevenci proti dětské nadváze rozhodně nepodceňuji. V dnešní době plné fastfoodů je pro dítě obtížné se zorientovat,“ prohlásil Šporcl.

„Ořechy jsou oblíbenou přísadou vánočního cukroví, protože výborně chutnají, křupou a zároveň jsou tělu prospěšné díky vyššímu obsahu nasycených mastných kyselin,“ okomentovala vítězství nutriční terapeutka Karolína Hlavatá.

Blesk pro ženy, 17.12., viz. http://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-vip-ze-zivota-hvezd/186548/zdrave-vanocni-mlsani-skvele-recepty-na-vynikajici-cukrovi-od-ceskych-celebrit.html

 

Projekt s VZP - Žij zdravě - úspěšně završen předvánoční akcí

V rámci preventivního   programu Žij zdravě navštívila přibližně stovka rodičů besedy s odborníky na   zdravou životosprávu v pěti pražských rodinných centrech - RC Pexeso, Klub   K2, MC Kuřátko, RC Korunka a RC Rybička. Jejich zástupci se účastnili akce   Zdravé vánoční mlsání v kulinářském centru Chefparade Holešovice. Společně s   několika známými tvářemi z televize soutěžili v přípravě nepečeného   cukroví. Vítězem se stal Klub K2 s Pavlem Šporclem, potenciálními vítězi   pak všichni, kterým projekt pomohl najít motivaci nebo vodítko v každodenních   situacích, které ve svém dlouhém součtu rozhodují podstatnou měrou o kvalitě   života.

Unie center se věnuje   programům podporujícím zdraví systematicky, mimo Prahu probíhá v v jedenácti   krajích projekt Finanční a zdravotní gramotnost pro veřejnost (více na www.GRAMOTNOST.cz). 
6.12. Viz. http://www.uniecenter.cz/o-unii-center/aktuality

 

Zdravé vánoční mlsání s VIP

V pátek 30. listopadu spojil projekt Žij zdravě rodiny Pavla Šporcla, Alice Bendové, Evy Decastelo, Petra Vágnera, Andrey Vránové Kloboučkové a zástupce mateřských center. V pražské kuchařské škole připravili společně se svými ratolestmi vánoční cukroví dle zásad zdravého životního stylu. Připomněli, že s prevencí obezity je nutné začínat již od útlého věku dětí.

Známé osobnosti se svými dětmi a  rodinami z mateřských center připravily zdravé nepečené vánoční pochoutky. Navázaly tím na sérii přednášek o prevenci dětské obezity v rámci projektu Žij zdravě. Akci doprovázela komentářem nutriční terapeutka Karolína Hlavatá, která účastníkům prozradila zajímavé informace o ingrediencích, které se k pečení běžně používají a posuzovala vhodnost jejich zařazení do dětského jídelníčku. „Již dvouleté dítě vnímá suroviny, ze kterých je cukroví vytvořeno. Je správné vést jej k tomu, aby s rodiči jídlo připravovalo a již v dětství se naučilo zásady zdravého stravování,“ chválila přístup rodičů nutriční terapeutka Karolína Hlavatá. „Příprava cukroví s rodiči navíc děti opravdu baví,“ dodala v závěru akce.

Z minisoutěže týmů složených z celebrity a zástupců mateřských center vyšel vítězně Pavel Šporcl s dcerami Violetou a Sofií a rodinným Klubem K2. Jejich kuličky z oříšků zaujaly odbornou porotu nejvíce. „Ořechy jsou oblíbenou přísadou vánočního cukroví, protože výborně chutnají, křupou a zároveň jsou tělu prospěšné díky vyššímu obsahu nasycených mastných kyselin,“ okomentovala vítězství Karolína Hlavatá.

Pavel Šporcl se radoval, že jeho tým zvítězil. „Doma se snažíme vařit zdravě a dcery nám při tom často pomáhají. Chci, aby věděly, jaké jídlo je zdravé a čemu se mají vyhýbat. Prevenci proti dětské nadváze rozhodně nepodceňuji. V dnešní době plné fastfoodů je pro dítě obtížné se zorientovat,“ prohlásil Šporcl.

viz. http://www.zijzdrave.cz/novinky/jidlo/zdrave-vanocni-mlsani-s-vip/
 

Pod názvem Školka K2 se neskrývá “jen” obyčejná mateřinka 

Když realizační tým Klubu K2 přišel v roce 2010 do Hostivaře, měl jasný cíl – nabídnout tolik potřebnou alternativní péči pro děti předškolního věku a navíc řadu akcí určených pro rodiny s dětmi. Předpoklady pro tuto činnost měl ty nejlepší, pět let fungování klubu rodičů a dětí K2 v Praze 10.

„Chtěli jsme především rozšířit a zúročit své předchozí zkušenosti,“ vzpomíná na začátky v Praze 15 současná ředitelka Klubu K2 Regína Dlouhá. V rámci své tehdejší činnosti nabízeli program od přípravných předporodních kurzů a podpůrné aktivity pro matky kojenců, po program pro rodiče s dětmi a kroužky pro děti. Nápad založit vlastní školku byl logickým vyústěním let předchozích a zároveň reakcí na stále nedostačující počet míst v mateřských školách. Malý rodinný dům se zahradou na okraji hostivařského lesoparku se zdál pro tento záměr jako stvořený.

Být co nejvíc na vzduchu

„Naší ideou bylo nabídnout zájemcům o předškolní vzdělávání něco navíc, něco čím bychom se lišili od předškolních zařízení v okolí,“ vysvětluje Regína Dlouhá. Z tohoto důvodu se nakonec rozhodli, začlenit do svého vzdělávacího programu myšlenku tzv. lesních školek. „V praxi to vypadá tak, že děti tráví značnou část času venku, a to i v případě mírně nepříznivého počasí,“ popisuje Lenka Ludlová, jedna z učitelek Školky K2. Několikrát týdně tráví celé dopoledne v Hostivařském lesoparku. V ostatních dnech si hrají, učí se a tvoří v domku se zahrádkou. „Celá myšlenka lesních školek je velmi zajímavá,“ vysvětluje specialistka na lesní program Školky K2 Petra Velcová. „Rozhodli jsme se však využít jen některé prvky. Celodenní pobyt venku, bez ohledu na aktuální počasí by pro část rodičů představoval značný extrém.” Na zdraví dětí je ale kladen důraz stále, děti cvičí jógu, několikrát týdně cvičí tzv. Vítkův chodník podporující správný vývoj nožní klenby, učí se správně si čistit zuby apod. Zdravá strava je dovážena z jídelny ekocentra Toulcův dvůr.

Prostředí školky

Školka K2 je určena dětem od tří do sedmi let a jejich docházka je přizpůsobena potřebám rodičů. Děti mohou přicházet do školky od 7,30 a zůstat do 17 hodin. Je možné je ale zapsat jen na dopoledne nebo pouze na některý den v týdnu.

Prostředí školky je rodinné, počet dětí na jednu pečovatelku je nadstandardní. Dětí je patnáct a starají se o ně celkem tři kvalifikované učitelky. To umožňuje partnerskou komunikaci s dětmi a respektování osobnosti dítěte. Navíc tak lze lépe zvládat i adaptaci dětí a odloučení od rodičů.

Všichni zájemci o naší školku jsou kdykoli vítání. Přijďte se podívat, jak to s dětmi umíme a prohlédnout si naše prostory. Lépe je samozřejmě přijít po telefonické domluvě, abyste děti zastihli v budově školky. Těšíme se.

Hlasatel, červen 2012, str.22

 

Časopis Děti a my 12/2012

 

 

V online novinách Prahy 10

25. 10. 2012

článek zde >>>

 

V Novinách Prahy 10

18. 10. 2012

 

 

Číst 2677 krát Naposledy změněno úterý, 05 únor 2013 08:27