Klub K2

Mgr. Karin Marques

Zveřejněno v: Správní rada

SPRÁVNÍ RADA

Absolventka Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, obor ČJ – HV a kurzu Teaching English as a Foreign Language (International TEFL Certificate). Učila na soukromém gymnáziu PORG, byla ředitelkou Lauderových škol (ZŠ a gymnázia), poté vedla obecně prospěšnou společnost Nová škola. Působí ve správní radě Nové školy. Příležitostně publikuje v časopisech Kritické listy a Moderní vyučování. Je certifikovanou lektorkou kurzu Baby Signs od roku 2007. Pracuje v Nadaci Open Society Fund Praha. Je zakladatelkou a předsedkyní Správní rady Klubu K2. Má syna Kiliana a dceru Agnes.

Mgr. Linda Sokačová

Zveřejněno v: Správní rada

SPRÁVNÍ RADA

vystudovala sociologii na Fakultě sociálních věd UK, kde se věnovala genderovým koncepcím, sociálním hnutím a sociologické teorii a výzkumu. Odborně se zaměřuje na rodinnou politiku, diskriminaci ve společnosti a rovné příležitosti. V letech 2000 - 2011 pracovala v neziskové organizaci Gender Studies (od roku 2007 jako ředitelka). V současné době působí v Ekumenické akademii Praha a zabývá se také realizací analýz a výzkumů. Působí ve správní radě Klubu K2.

Mgr. Soňa Pohanková

Zveřejněno v: Správní rada

SPRÁVNÍ RADA

spoluzakladatelka Klubu K2 a v letech 2012 – 2014 provozní manažerka Školky K2. Od začátku existence Klubu K2 pracovala jako vedoucí kanceláře a zařídila postupně 3 provozovny – v prostorách MŠ Hřibská, v Ostružinové a nakonec Školku K2 – a starala se o jejich provoz. V Klubu K2 působila také jako lektorka cvičení pro děti a rodiče, vede poradnu psychomotorického vývoje a zajišťuje mediaci. Na Univerzitě Karlově vystudovala obor rehabilitace a fyzioterapie. Dále pracovala především s dětmi s neurologickým postižením. Má syny Marka a Lukáše

Mgr. Marina Vaňková, MBA

Zveřejněno v: Dozorčí rada

DOZORČÍ RADA

spolupracuje s námi v oblasti poradenství pracovní kariéry a psychologického profilu. Profesní zkušenosti získává již dvacet let v oblasti HR z různých pozic. Má syna Matěje.

Ing. Eva Müllerová

Zveřejněno v: Dozorčí rada

DOZORČÍ RADA

Vystudovala VŠE, obor mezinárodní obchod. Po studiu pracovala jako obchodní referent ve společnosti Chemapol a.s. V roce 1998 nastoupila do společnosti Siemens Telekomunikace s.r.o. jako ekonom divize širokopásmových sítí. Má syna Davida a dceru Anetu.

Mgr. Regína Dlouhá

Zveřejněno v: Klub K2

VÝKONNÁ ŘEDITELKA

je ředitelkou Klubu K2, který vnímá jako důležitou podpůrnou organizaci pro rodiny s dětmi. V Klubu K2 pracuje od roku 2010, koordinovala rekvalifikační kurzy, spoluzakládala Asociaci pečovatelek o děti. Na Univerzitě Karlově vystudovala Pedagogickou fakultu se zaměřením na management školství. S rodinou ráda cestuje. Má syna Ondřeje, dcery Kateřinu a Andreu.

„Těší mě pracovat s lidmi, kteří mají radost ze své práce a věří, že vzájemná podpora je důležitá.“

Ing. Darina Chodorová

Zveřejněno v: Klub K2

FINANČNÍ MANAŽERKA

má 2 děti a pracuje již šestým rokem jako finanční manažerka  Klubu K2. Má na starosti ekonomiku a hospodaření celé organizace, cash-flow, tvorbu a sledování rozpočtů projektů a platby organizace.

Lucie Jindráková

Zveřejněno v: Rodinné centrum K2

PROVOZNÍ MANAŽERKA KLUBU OSTRUŽINOVÁ

Je manažerkou rodinného centra od září 2016. Zajišťuje chod centra po obsahové a provozní stránce. Věnovala se tématům na pomezí vzdělávání  a sociální práce - rolí romských pedagogických asistentů v mateřských a základních školách a terénní sociální práci v programech sociální integrace, posledním rokem před mateřskou dovolenou  byla v týmu organizace Step by step, která se věnuje  alternativnímu  vzdělávacímu programu „Začít spolu“. Těší se na setkávání se s novými lidmi, společné vymýšlení a realizování novinek, které by osvěžily fungování rodinného centra. Má dva syny Antonína a Alfréda.

Michaela Megová

Zveřejněno v: Rodinné centrum K2

LEKTORKA KLUBU OSTRUŽINOVÁ

lektorka Dětského klubu. Je absolventkou akreditovaného kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti, kurzů Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky. Je také kvalifikovanou instruktorkou plavání kojenců, batolat a dětí předškolního věku. Má zkušenosti s hlídáním dětí v domácí péči. Zajímá se o rozvoj dětí metodou Montessori a Začít spolu. S Klubem K2 spolupracuje od roku 2011. Má syna.

Markéta Feran

Zveřejněno v: Rodinné centrum K2

LEKTORKA DĚTSKÉHO KLUBU

lektorka Dětského klubu je absolventkou akreditovaného kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Absolvovala semináře Stanovování hranic ve výchově dítěte předškolního věku a Hrajeme na zobcovou flétnu bez not. Ráda si s dětmi zamuzicíruje a zazpívá. Má dva syny, Adama a Kubu. Dětský úsměv je ta nejhezčí a nejcennější odměna."

 

Julie Blábolová

Zveřejněno v: Školka K2 Olešská

MANAŽERKA ŠKOLKY K2

Je manažerkou Školky K2 od září 2014. Zajišťuje provozní chod a podílí se na komunitních akcích pořádaných Klubem K2. Má zkušenosti z firem jak v Česku, tak v zahraničí, kde se věnovala především oblasti provozu a organizace firem. V roce 2008 složila Všeobecnou státní zkoušku z francouzštiny a domluví se i anglicky. Má tři děti Terezu, Jindru a Františka.

“Baví mě, když věci fungují, jak mají.”

Mgr. Iveta Burdová

Zveřejněno v: Školka K2 Olešská

PEČOVATELKA ŠKOLKY K2 OLEŠSKÁ

Pečovatelka ve Školce K2 Olešská se zaměřuje na výtvarnou práci s dětmi. Vystudovala PedF UK, obor český jazyk – výtvarná výchova a propojení výtvarné výchovy s dalšími složkami předškolní pedagogiky (zúčastnila se semináře Tvořivá dramatika). Je absolventkou akreditovaného kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti. Zajímá se i o zdravotní problematiku – seminář Vítkův chodník – podpora zdravé klenby dětských nohou. Má syny Kryštofa  a Matěje.

"Tato práce má pro mě smysl, a navíc mě školka moc baví."

Katka Veselá

Zveřejněno v: Školka K2 Olešská

PEČOVATELKA ŠKOLKY K2

Jako pečovatelka ve Školce K2 se věnuje zážitkovému tvoření, je absolventkou kurzu artefiletiky. Je také odbornicí na dětskou jógu, zúčastnila se semináře dětské jógy pod vedením Hany Luhanové. Kvalifikovala se jako pracovník v sociálních službách se zaměřením na péči o děti i jako chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky. Má syna Matyáše a dceru Elišku.

„Práce s dětmi je pro mě smysluplná a je naplněním mého snu. Velmi mě baví, když je pro děti tvoření zážitkem.“

Lenka Linhartová

Zveřejněno v: Školka K2 Olešská

PEČOVATELKA ŠKOLKY K2 OLEŠSKÁ

Pečovatelka Školky K2 Olešská  se zaměřuje na výtvarnou práci s dětmi. V této oblasti se dále vzdělává (práce s přírodninami, netradiční výtvarné techniky, kreativní tvoření). Absolvovala akreditovaný kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti a složila zkoušku NSK jako chůva pro děti do zahájení školní docházky. Je odbornicí na dětskou jógu, zúčastnila se metodického semináře s Hankou Luhanovou. Má dvě dcery Báru a Veroniku.

"Práce s dětmi mě velice naplňuje a myslím, že je to nejlepší investice do budoucnosti."

Natálie Petrovová

Zveřejněno v: Školka K2 Olešská

PEČOVATELKA ŠKOLKY K2 OLEŠSKÁ

Pečovatelka Školky K2 Olešská se zaměřuje na hudební výchovu. Kvalifikovala se jako sociální pracovník se zaměřením na péči o děti do 6ti let.

Má syna Ondru a dceru Natálku.

„Práce s dětmi mě těší a má pro mě smysl."

 

Libuše Militká

Zveřejněno v: Školka K2 Olešská

PEČOVATELKA ŠKOLKY K2

Ve Školce K2 se zaměřuje na enviromentální výchovu. Je absolventkou akreditovaného Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti. V Klubu K2 působí také jako koordinátorka projektu Asociace pečovatelek a koordinátorka služby Chůva K2. Má dceru Lucii. "Vidět svět dětskýma očima, mít možnost objevovat společně s dětmi zdánlivě všední věci, sdílet poznání, sledovat jejich proměny a pokroky - to mám na své práci ráda."

Andrea Doležalová

Zveřejněno v: Školka K2 Olešská

PEČOVATELKA ŠKOLKY K2

Zaměřuje se především na pohybový vývoj dětí a sport. Studovala dva roky specializaci fyzioterapie na ČVUT a absolvovala i řadu kurzů z této oblasti. Má bohaté zkušenosti v práci s dětmi v nejrůznějších zájmových kroužcích, vedla atletický kroužek a volnočasový klub, pracovala jako vedoucí na dětských táborech. Nyní studuje VOŠ pedagogickou ve Svatém Jánu pod Skalou - obor mimoškolní a předškolní pedagogika. "Největší odměnou  a hlavním cílem je pro mě vidět děti spokojené s úsměvem na tváři."

Mgr. Leona Hornová

Zveřejněno v: Školka K2 Olešská

Koordinuje práci na Školním vzdělávacím programu a dohlíží na jeho realizaci. Vystudovala PedF UK, obor český jazyk – rodinná výchova. S Klubem K2 spolupracuje od roku 2012 na přípravě komunitních akcí, především na realizaci naučné stezky Zahrada ve městě. Má tři děti, Tadeáše, Anežku a Alžbětu.

„Práce s dětmi je tvořivá, stále se mění. Je to hra, která mě baví.“

Bc. Petra Velcová

Zveřejněno v: Školka K2 Olešská

PEČOVATELKA ŠKOLKY K2

Nyní na mateřské dovolené

 

Pečovatelka ve Školce K2 se zaměřuje na vztah dětí k přírodě. Vystudovala obor udržitelné využívání přírodních zdrojů na ČZU, zúčastnila se seminářů Jak funguje lesní mateřská škola, Vybavení a bezpečnost s dětmi v přírodě, pravidelně letní škola Asociace lesních mateřských škol. Specializuje se rovněž na sociální oblast, absolvovala kurzy a semináře Pedagogické minimum externího pracovníka, Základy nízkoprahových služeb, Sociálně právní problematika při práci s dětmi a mládeží. Je absolventkou akreditovaného kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti.

"Práce je pestrá a baví mě. Žádný den není stejný."

Ing. Eva Černá

Zveřejněno v: Dobrovolnice

DOBROVOLNICE

vede dětskou odpolední hernu a pomáhá s grafikou. Působila jako oddílová vedoucí na letních dětských táborech a jako lektorka orientálních tanců pro děti a těhotné ženy. Je absolventkou kurzu první pomoci pro děti. Ve volném čase se mj. věnuje klasickému loutkovému divadlu pro děti i dospělé. Má syny Robina a Olivera.

Petra Svobodová

Zveřejněno v: Dobrovolnice

Vystudovala střední průmyslovou školu textilní, pracovala jako vedoucí prodejen, později jako asistentka ředitele malé firmy. Pro Klub K2 zajišťovala provoz heren a pomáhala při komunitních akcích. Má dva syny, Jakuba a Tomase.

Libuše Militká

Zveřejněno v: Koordinátorky projektů

ASOCIACE PEČOVATELEK

před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala na pozici projektový manažer v oblasti informačních technologií. Po absolvování akreditovaného Kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti a ukončení rodičovské dovolené se věnuje práci s dětmi. Spolupracuje s občanským sdružením Klub Slunečnice a v Klubu K2 působí jako koordinátorka projektu Asociace pečovatelek. Má dceru Lucii.

Eva Kolářová

Zveřejněno v: Koordinátorky projektů

PROPAGACE

pracovala ve společnosti Deloitte jako správce intranetu. Po mateřské DTP operátorka v edičním oddělení Filozofické fakulty UK a poté vedoucí DTP v nakladatelství Oeconomica při VŠE. V současnosti externistka v Centru integrace dětí a mládeže a v Klubu K2 - grafické práce. Má syny Honzu a Toníka.