Klub K2

Školka K2

Školka K2 s programem Rosteme s přírodou.
Více zde

Rodinné centrum K2

Nabízíme příjemně strávený čas pro vás a vaše děti.
Více zde

Poradenství

Sociální služby.

Více zde

Vzdělávací institut

Zkoušky chův, rekvalifikace, semináře, Asociace pečovatelek.

Více zde

Služby pro firmy

Nabídka služeb pro firmy.

Více zde

Změny při uplatnění tzv. školkovného v ročním zúčtování záloh za rok 2016 Doporučený

Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Napsal(a)  Zveřejněno v: Zpravodaj

Stejně jako v předchozích letech je po uplynutí zdaňovacího období možné od ročního zúčtování záloh uplatnit slevu ve výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení. To, co je pro rok 2016 jinak, je, že už se nejedná o výdaje „za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku“ (kde bylo možné uplatnit prakticky všechna zařízení pečující o předškolní děti), ale pouze v předškolním zařízení.

Nově tedy nelze uplatnit tuto slevu v případech, kdy umístíme dítě v jakémkoliv zařízení pečujícím o děti předškolního věku, ale pouze v tzv. předškolním zařízení (splňujícím podmínky nastavené v § 35bb odst. 6 zákona o daních z příjmů). Oprávněnost poskytovat službu péče o dítě v dětské skupině je podle zákona č. 247/2014 Sb., o dětské skupině, vázána na zápis do evidence poskytovatelů, kterou provádí Ministerstvo práce a sociálních věcí. Školka K2 se v loňském roce z tohoto důvodu registrovala jako dětská skupina. Po splnění náležitých podmínek jsme registrovali dvě dětské skupiny. Rodiče dětí z Modré třídy mohou uplatnit slevu od 1. 7. 2016, rodiče dětí ze Zelené třídy od 1. 1. 2017.

 

Mateřské školy ve smyslu zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, musí být registrovány v rejstříku škol a školských zařízení (viz odkaz níže). Sleva nemůže být poskytnuta na nahodilé hlídání, proto charakter takto poskytované péče musí být srovnatelný s péčí v mateřské škole nebo zaregistrované dětské skupině. Provozovat péči o děti předškolního věku na základě živnosti lze pouze za podmínek splňujících kritérium tzv. srovnatelné péče.

Změnila se také výše slevy, která je odvozena od výše minimální mzdy, za rok 2016 lze tedy uplatnit slevu maximálně do výše 9 900 Kč.

Co platí stále, stejně jako v předchozím roce:

  • Výše slevy je omezena na každé vyživované dítě výší minimální mzdy.
  • Slevu lze uplatnit pouze na vyživované dítě žijící s poplatníkem, který slevu uplatňuje, ve společně hospodařící domácnosti.
  • Slevu nemůže uplatnit dědeček a babička, pokud jim dítě není svěřeno do péče nahrazující péči rodičů.
  • Slevu může v rámci téže společně hospodařící domácnosti na totéž dítě uplatnit jen jeden z poplatníků (tj. nelze ji mezi rodiče dělit).
  • V případě více dětí ve společně hospodařící domácnosti může na každé dítě uplatnit tuto slevu jiný (druhý) poplatník žijící s nimi v domácnosti.
  • Jedná se o slevu na dani, která se odečítá až od vypočtené daně, proto nízkopříjmovým poplatníkům, na rozdíl od daňového zvýhodnění, žádné vyšší příjmy nepřinese (nelze ji „vyplatit“, jako se vyplácí daňové bonusy).
  • Na rozdíl od daňového zvýhodnění ji mohou uplatnit i poplatníci, kteří uplatňují výdaje procentem z příjmů (tzv. paušální výdaje).
  • Lze uplatnit výdaje prokazatelně vynaložené za umístění dítěte v předškolním zařízení na dané zdaňovací období (tj. které byly v daném roce spotřebovány).
  • Jedná se o roční slevu na dani omezenou maximálním ročním limitem (tj. lze ji uplatnit v plné výši, i když se jedná o částku uhrazenou za umístění dítěte pouze po část roku).
  • Slevu lze uplatnit i na zahraniční školky a může ji uplatnit i daňový rezident z členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor, pokud úhrn jeho příjmů ze zdrojů v ČR činí nejméně 90 % všech jeho celosvětových příjmů (ale jen v daňovém přiznání).

Zdroj: Práce a mzda 2017/1

 

Číst 307 krát Naposledy změněno úterý, 10 leden 2017 07:59

Akce

Zpravodaj

Retro

Retro