Staňte se profesionální chůvou – nabídka pro mikrojesle a dětské skupiny

Profesní zkoušky dle Národní soustavy kvalifikací (NSK) „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ proběhly 15. a 28. června 2017 a další zkoušky budou vyhlášeny na říjen/listopad 2017. Jednorázová zkouška probíhá formou praktickou, písemnou a ústní před autorizovanými osobami Klubu K2,o.p.s. Zkouška prověřuje potřebné znalosti z oboru, například metody a formy pedagogické práce, poznatky […]

Léto s klubem K2

Po celé letní prázdniny bude probíhat v dětských skupinách Školky K2 v týdenních tematických blocích bohatý program pro děti od 2 do 6 let. Vydáme se kolem světa, do pohádky, do keramické a sochařské dílny i za indiány. Informace na tel. 721 088 186 nebo emailu skolka@klubk2.cz. Více k programu a ceně najdete v záložce […]

Hledáme nové kolegyně/kolegy pro práci s dětmi

Klub K2,o.p.s. vypisuje dvě výběrová řízení: pro pracoviště Akademické předškolní centrum, Praha 1 Národní třída hledáme do týmu pečovatelku/pečovatele nebo učitelku/učitele na plný úvazek. Nabízíme smysluplnou práci, kdy budete ve dvojici pečovat o skupinu 14 dětí. Požadujeme odpovídající kvalifikaci, radost z práce s dětmi, schopnost kooperace v malém týmu, empatii, kreativitu. pro pracoviště Školka K2, […]

Právní a psychologické poradenství

V rámci projektu Komunitní práce s rodinou Vám s podporou MPSV a MČ Prahy 10 nabízíme odborné poradenství: Právní poradna S naší odbornicí JUDr. Janou Seemanovou se můžete zdarma poradit například o tom, jak z právního hlediska postupovat, když Vám skončila RD a nemáte školku, jakou pracovní pozici Vám zaměstnavatel musí po RD nabídnout, zda […]

Přijďte si užít masopustní veselí

Srdečně zveme všechny, kteří se chtějí připojit k našemu masopustnímu průvodu. Maškary se sejdou 22.2. v 15,30 hod před rodinným centrem v Ostružinové. Poté vyjde průvod masek směrem k Domovu pro seniory ve Zvonkové ulici, kde pozdravíme naše sousedy a připojíme se k masopustnímu veselí. Všechny masky jsou vítány, stejně jako dobroty z vaší kuchyně. Oceníme […]

Výroční zpráva 2015

Vážení přátelé, v roce 2015 jsme slavili. Klub K2 totiž již 10 let poskytuje služby pro rodiny s dětmi. Co jsme za toto období dokázali, si můžete přečíst na prvních stranách této výroční zprávy. Práce je za námi hodně, stále se ale ptáme, zda má naše práce smysl a zda ji děláme dobře. Proto jsme […]

Výroční zpráva 2014

Vážení příznivci Klubu K2, rok 2014 byl náročný. Prověřil naši akceschopnost a profesionalitu. V rámci projektu Profesionalizace Klubu K2 všichni zaměstnanci, lektoři a dobrovolníci procházeli systematickým školením, účastnili se řady zajímavých kurzů a seminářů. Někteří z nás absolvovali dokonce rekvalifikační kurzy a zvýšili jsme si tak kvalifikaci pro naše pozice. To vše za běžného provozu, […]

Výroční zpráva 2013

Rok 2013 byl pro nás úžasný. Máme za sebou mnoho úspěchů, které potvrdily, že jdeme správnou cestou. Ve spolupráci s MČ Praha 10 jsme vytvořili 45 míst pro děti od 2 let v naší Školce K2 a doplnili tak nedostačující kapacitu těchto míst v naší městské části. Jako první v ČR jsme získali autorizaci pro […]

Výroční zpráva 2012

Osmý rok komunitního centra pro rodiče a děti začal personálními změnami v Klubu K2, o.p.s. Ze své pozice odstoupila ředitelka Mgr. Karin Margues, na její místo po výběrovém řízení usedla Mgr. Regína Dlouhá, která v Klubu K2 pracovala od roku 2010 jako koordinátorka rekvalifikačních kurzů. V souvislosti s touto změnou se zcela se proměnila správní […]

Výroční zpráva 2011

Zde naleznete sedmou výroční zprávu komunitního centra pro rodiče a děti Klub K2. V roce 2011 došlo k novelizaci zákona o obecně prospěšných společnostech, takže jsme provedli změny ve statutu organizace, v zakládací smlouvě a orgánech společnosti. Nově se podle zákona stala statutárním orgánem výkonná ředitelka, což nám v mnohém ulehčilo situaci. Zapsali jsme do […]